Kurucu Vakıf

Ostim Vakfı, "Bölgemiz ve ülkemizin endüstriyel kalkınması amacıyla faaliyet gösteren vakfımız; günümüz ve geleceğin gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda başta eğitim, istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel ve bölgesel kalkınma modelleri gibi faaliyetlerinin bilimsel kurumsal bir yapı içinde yürütülmesinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ile, vakfımızın maddi ve manevi birikim ve değerleriyle buluşturularak ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasında etkin ve özgün bir kurum oluşturmak hedefiyle OSTİM Teknik Üniversitesini kurma kararı almıştır "

Eğitim Birimleri

Hep birlikte üreten
bir sanayi kenti..

17 sektör 139 işkolunda, 6.200’den fazla firma ve 60.000’den fazla çalışanıyla inovasyon ve Ar-Ge sonuçlarının ürüne dönüşeceği binlerce nitelikli girişimci ve üretici firması, Türkiye'nin zengin makine parkı ve 50 yıllık üretim tecrübesiyle.. OSTİM bir sanayi kenti