Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe Programı)

Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde, bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemlerini ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri programının temel amacı, çağdaş bilişim uygulamalarına hâkim olan, elektronik ticaret, tedarik zinciri, karar destek uygulamaları, uzman sistemler gibi yenilikleri tanıyan, alanlarında etkin ve yetkin çok yönlü yönetici adayları yetiştirmektir.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

  • Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, ulusal ve uluslararası bilişim sistemlerinin yönetimine ve işleyişine hâkim, ulusal ve uluslararası piyasalarda aranan mezunlar yetiştirmek,
  • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilere, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
  • Alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak,
  • Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak,
  • Uluslararası düzeydeki kamu-özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, dünyadaki finansal ve ekonomik sorunların çözümünün bir parçası olarak çalışmak, bu konulara yönelik politikalarının oluşturulmasında aktif rol almak,
  • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
  • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları

Yönetim Bilişim Sistemleri programında, programlama, yazılım, donanım, veri madenciliği, iktisat, yönetim gibi temel dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci Yönetim Bilişim Sistemleri alanında temel bilgiyi almaktadır. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere matematik, analiz, tasarım temelli dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin istedikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için alanında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojiler eşliğinde kullanılacaktır.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda ve özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir.

Dünyadaki gelişmiş ekonomiler endüstri-temelli olmaktan uzaklaşarak bilgi-temelli ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve Bilişim sektörleri büyük bir hızla gelişmektedir. Bu göstergeler, bu alanın önümüzdeki yıllarda Türkiye'de büyük hızla gelişeceğine işaret etmektedir. Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiye’de bu bölümden mezun kişilerin sayısı şu anda oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin genel olarak, üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir.

İş İmkânları

Yönetim Bilişim Sistemleri programından mezun olan öğrenciler, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, ağ yöneticisi, veri tabanı sistemleri uzmanı, web tasarım uzmanı, bilgisayar programcısı ve yazılım geliştiricisi, bilişim güvenliği uzmanı gibi bilişim teknolojisi ile ilgili pozisyonlarda görev alabilmelerinin yanında, işletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları nedeniyle e-ticaret sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, tedarik zinciri yönetim sistemleri, hareket işleme sistemleri, karar destek sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, uzman sistemler, veri madenciliği, sanal gerçeklik teknolojileri, bulut sistemleri ve mobil iletişim sistemleri gibi sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi için telekomünikasyon, e-ticaret, e-iş, bankacılık, sigortacılık, muhasebe ve benzeri pek çok sektörde ve alanda yöneticilik, koordinatörlük, proje yöneticiliği veya danışmanlık gibi görevlerde çalışabilirler.