Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Akademik Kadro

 

Doç. Dr. Hakan EREN (Bölüm Başkanı) 

Sistem Mühendisliği lisans programı mezunu olan Hakan EREN, Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında ABD Army Logistics University’de Harekât Araştırması ve Sistem Analizi eğitimi almıştır. 1995-2021 yılları arasında yürüttüğü kamu görevi süresince, Ar-Ge ve savunma proje yönetimi, araştırma yöntemleri ve çok değişkenli istatistiksel analizler ile karar desteği sağlanması ve stratejik planlama alanında uygulamaya yönelik olarak görevler yürütmüştür. 2018-2021 yılları arasında JSG Fakültesi, KHO ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Savunma Teknolojileri ve Yenilik Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Siber Savaş ve Bilgi Güvenliği, Araştırma Yöntemleri vb. dersleri vermiştir. Doç.Dr. Hakan EREN, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Ar-Ge Yönetimi, Stratejik Planlama ve Girişimcilik alanlarında akademik çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

E Posta: [email protected]

          

 

   
   

Prof. Dr. Ufuk TÜREN

Dr. Ufuk Türen, Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisliği lisans diplomasını 1995 yılında almış, 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Sistem Mühendisliği ve 2002 yılında Marmara Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans, 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi Doktora programlarını tamamlamıştır. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, çeşitli üniversitelerde lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler vermiştir.  

E Posta: [email protected]

     
     

Dr. Öğr. Üyesi Ozan GÜLHAN

Dr. Ozan GÜLHAN, OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesidir. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından yürütülen çeşitli projelerin yönetim ve organizasyonunda kamu adına yer almıştır. Finans sektörünün uluslararası standartlar kapsamında düzenlenmesi ve uygulamaların takibi konusunda çeşitli komitelerde görev almış, bunların yanısıra ulusal ve uluslarası finans kurumlarında yöneticilik yapmıştır. Burslu olarak yurtdışında yaptığı akademik çalışmaların ardından uzun süre kamu ve özel sektörde finans ve bankacılık alanında dersler ve seminerler vermiştir. Uluslararası denetim ve muhasebe standartları, bankacılık, risk yönetimi, Avrupa Birliği, kurumsal yönetim, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konularında çok sayıda ulusal ve uluslararsı akademik çalışmaları bulunmaktadır.

E Posta: [email protected]

          

   

 

     

Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Öcal FİDANBOY

Dr. Fidanboy; bilişim sektöründe kalite ve süreç yönetimine yönelik uluslararası yönetim modelleri ve standartları (CMMI, ISO/IEC 12207, SPICE-ISO/IEC 15504, SCRUM, IEEE Std., Mil. Std., AQAP, ISO 27001, ISO 20000, ITIL, COBIT v.b.), yazılım süreç yönetimi, yazılım kalite güvencesi, Ar-Ge ve teknoloji yönetimi, yazılım proje yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yazılım konfigürasyon yönetimi, bilişim sektöründe örgütsel davranış ve bilişim sektöründe stratejik yönetim gibi konularda yirmi iki yılı aşkın iş tecrübesine sahiptir. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden iki ayrı lisans derecesi bulunmaktadır. İlk tezli yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak yüksek mühendislik derecesi almıştır. İkinci tezli yüksek lisansını CMMI ve yapay zekâ teknikleri kapsamındaki tez çalışmasıyla, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Doktora derecesini Başkent Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı - Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden, “Ulusal Ar-Ge Politikaları Bağlamında Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği” isimli doktora tezi ile almıştır. Devamını Oku

E Posta: [email protected]

          

 

   
   

 

Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Sercan PEKİN

Dr. Sercan Pekin 1985 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını yine aynı okul ve bölümde 2010 yılında tamamlamıştır. Buna ek olarak Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2013 yılında ikinci lisansını almıştır. Son olarak 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. 2006 yılından itibaren aktif yazılımcılık yapmaktadır. Zaman içerisinde teknik liderlik, tasarımcılık, teknik müdürlük görevleri yürütmüş, son olarak girişimci kimliği ile kendi yazılım firmasını kurmuştur. Mühendislik kariyerine ek olarak 2007 yılından itibaren akademik alanda da çalışmış, sırasıyla Bilkent Üniversitesi’nde tam zamanlı asistanlık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde ayrıca Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ziyaretçi öğretim üyeliği yapmıştır. Şu an Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır. Çalışma ve uzmanlık alanları; İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar Oyunları, Sanal-Artırılmış Gerçeklik ve Mobil Uygulama Geliştirme’dir.

E Posta: [email protected]

            

   

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hale H. Turhangil ERENLER

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Hale H. Turhangil Erenler, 2014- 2020 yılları arasında Ankara Başkent Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları koordinatörü olarak görev yapmıştır. ODTÜ'de lisans öğrencisi olarak İstatistik eğitimi almıştır. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora derecesini ise 2013 yılında ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tamamlamıştır. Tez Başlığı Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Öğrenme ve Bilimsel Argümanlarını Destekleme: Dağıtılmış İskelelerdir’dir. 2000-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans, Muhasebe, ardından İşletme ve Bilgi Yönetimi bölümlerinde bilgisayar teknolojileri yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Hale H. Turhangil Erenler, 2020 yılından beri Association for Educational Communications and Technology (AECT) Kongre Uzaktan Eğitim Bölümü Dergi Makale Ödülleri koordinatörüdür. Teknoloji destekli öğrenme ortamlarının tasarımları, Dağıtılmış Destekler ve Uzaktan Öğrenme gibi konularda makaleler yazmıştır. Halen e-öğrenme yöntemleri ile yürütülen Bilgi Teknolojileri dersinde öğrencilerin memnuniyetini ve kalıcılığını etkileyen faktörler üzerine çalışmaktadır.

E Posta: [email protected]

      

   

 

   

Dr. Öğr. Üyesi Zehra FIRAT

Zehra Fırat, 2004 yılında Ankara Üniversitesi SBF Maliye bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında SMMM unvanını almış, 2010-2012 yılları arasında Türk Telekom AŞ. ‘de çalışmıştır. Kendisine ait özel bir teşebbüsün yöneticiliğini yaparken Gelişim Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans eğitimi alarak akademik çalışma hayatına başlamıştır. Aynı üniversitede iç denetim üzerine yaptığı çalışmalarla 2020’ yılında doktora derecesine sahip olmuştur. İç denetimin performansının ölçülmesi, farkındalığının sağlanması gibi hususlarda çalışmaları mevcuttur. Çeşitli uluslararası kongre düzenleme ve hakem kurullarında görev yapmaktadır.

E Posta: [email protected]

     
   

Arş. Gör. Serdar ÇELİK

Serdar Çelik lisans ve yüksek lisans derecelerini Endüstri Mühendisliği bölümünden almış ve doktorasını Harekat Araştırması'nda yapmaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’nde Araştırma Görevlisi olarak görev almaktadır. 

E Posta: [email protected]

   

Kısmı Zamanlı Öğretim Üyelerimiz

   

Dr. Selami KOÇAL

Selami Koçal 2002 yılında Kara Harp Okulu işletme bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünü tamamlayarak almıştır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığında uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliği yapmıştır.