Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Program Yeterlilikleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Program Yeterlilikleri

1.Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki veri, enformasyon ve bilgi gibi temel kavramları tanır ve bu kavramları ayırt ederek verilerin elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi ve güvenliği konusunda izlenecek süreçleri bilir.

2. Verilerin toplanmasına, depolanmasına ve güncellenmesine uygun veri tabanlarını geliştirir ve yönetir.

3. Algoritmik düşünebilme yeteneği sayesinde işletmelerin temel fonksiyonlarına dayalı sorunlara kolaylıkla çözüm bulur.

4. Programlama mantığını öğrenir, güncel programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olur.

5. Güncel programlama dillerini kullanabilir.

6. Proje yönetim süreçlerine ilişkin bilgilerini kullanarak, takım çalışmasında yer alabilir veya bir takıma liderlik edebilir.

7. Etik ve hukuk kurallarını bilir, mesleki alan bilgisini etik ve hukuk kuralları kapsamında kullanır.

8. Yönetim ve organizasyon, üretim, finans, pazarlama, sayısal yöntemler, muhasebe vb. olmak üzere işletmeciliğin temel alanlarında bilgi sahibi olur, bunlardan en az bir tanesinde derinlemesine çalışabilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olur.

9. İnternet programcılığı alanında karşılaşılan problemleri web uygulamaları tasarlayarak çözebilir.

10. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerini geliştirir ve yönetir.

11. İşletmelerin bilişim teknolojileri, AR-GE ve yönetim gibi departmanlarında uygulama yoluyla edineceği deneyim ile sahip olduğu teorik bilgiyi gerçek hayata uyarlar.

12. Yönetim stratejileri ve yönetim fonksiyonları konularında sahip olduğu ileri düzey bilgi ile rekabet avantajı sağlayacak stratejiler geliştirebilir.

13. Girişimcilik bilgilerini kullanarak iş fikri geliştirebilir, iş fikrini ticarileştirebilir ve kendi girişimini tasarlayıp yönetebilir.

14. İngilizceyi etkin olarak kullanarak işletme ve yönetim bilimleri alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir, okuyabilir, yazabilir, konuşabilir ve meslektaşları ile profesyonel yetkinlikte yabancı dilde iletişim kurabilir.