YDB

Yabancı Diller Bölümü, seçtikleri bölümlerde akademik bir eğitim için ve daha sonra kariyerleri için gerekli dil yeterliliği ve becerilerine ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerinin dil öğrenimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İngilizce lisans programlarında eğitim dili %100 İngilizce’dir ve hazırlık eğitimi zorunludur. Ön lisans programlarında ve Türkçe lisans programlarında eğitim dili Türkçe’dir ve İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. İngilizce Hazırlık Programımız kapsamında, ilk olarak OSTİM Teknik Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı yoluyla İngilizce düzeyleri belirlenmektedir. Düzey Belirleme Sınavından 60 ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da 60 ve üzeri alan İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. Bu öğrenciler bölümlerine kayıt olurlar ve bölüm dersleriyle birlike ENG 101 ve ENG 102 akademik İngilizce derslerini alırlar. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrencilerse belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.

 

 

Prep School Tanıtım Filmi

İngilizce Hazırlık Programı, A1 (elementary), A2 (pre-intermediate), B1 (intermediate) ve B2 (upper-intermediate) olmak üzere 4 seviyeden oluşmaktadır. Hazırlık sınıfında normal eğitim süresi bir akademik yıl, azami eğitim-öğretim süresi iki akademik yıldır. Öğrencilerin eğitim görecekleri ders/düzey, akademik yıl başında yapılan yerleştirme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Sonuçlar OSTİM Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü (Hazırlık Okulu) internet sitesinde duyurular bölümünde ilan edilir.

Önemli not: Öğrencilerimiz hazırlık okulundaki eğitim programları, dersler ve eğitim süreçleriyle iligili diğer detayları öğrenmek için web sitemizdeki duyurular bölümünü takip etmelidir.