Yabancı Diller Bölümü

Bölüm (Zorunlu) İngilizce Dersleri

COVİD-19 nedeniyle 2020-2021 Akademik Öğrenim yılı sonbahar dönemi tüm İngilizce bölüm dersleri sekron online olarak verilecektir. Gerekli detaylar, kayıtların ardından e-posta ile duyurulacaktır.


 

İNGİLİZCE BÖLÜMLER İÇİN

ENG101 Akademik İngilizce I

Dersin Amacı

ENG 101 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. İngilizce okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme gibi becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste öğrencilerin güncel ve felsefi metinler okuyarak metni anlamaları, farklı metinlerdeki fikirler arasında bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri araştırma projelerinde kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi farklı sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet, analiz ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki iddialarını destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, özgün, ikna edici metinler yazmayı ve bunları etkili sunum teknikleri kullanarak sözlü olarak da ifade edebilmeyi öğreneceklerdir.

Dersin Eğitim/Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler

 • Akademik metinlerde ana ve destekleyici fikirleri tespit edebilir.
 • Akademik metinlerde açıkça belirtilen ve / veya ima edilen görüşleri tespit edebilir.
 • Akademik bir kaynaktan atıf yaparak özet çıkarabilir.
 • Akademik bir görüşü atıf yaparak başka sözcüklerle ifade edebilir.
 • Akademik metinler arası bağlantı kurup analiz edebilir
 • Akademik metinleri kendi iddiasını destekleyecek şekilde sentezleyerek özgün argümanlar oluşturabilir
 • Karşı görüşleri objektif değerlendirerek çürütebilir.
 • İddia ve argümanlarını  intihal yapmadan MLA/APA formatlarına uygun rapor şeklinde yazabilir.
 • Etkili sunum tekniklerini kullanarak araştırma sonuçlarını sunabilir.

Ders izlencesi için TIKLA.


 

ENG102 Akademik İngilizce II

Dersin Amacı

ENG 102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Bu dersin ana amacı ticari bir ürünün tasarlanmasından pazarlanma sürecine kadar olan aşamaları öğrencilere tanıtmaktır. Ürün pazarlama aşamaları tasarım, ürün sunumu, sosyal medya üzerinden pazarlama teknikleri ve etkili iletişim konularını kapsar. 

Dersin Eğitim/Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler

 • Ürün pazarlama aşamaları hakkında bilgi edinmek
 • Temel  Adobe Photoshop becerileri kazanmak
 • Baskı, Renk Teorisi, Tasarımcılık, Fotoğrafçılık konularında temel bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Estetik konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Sosyal medya pazarlamacılığı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Markalaşma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

konulaarında yetkinlik kazanacaktır. 

Ders izlencesi için TIKLA.TÜRKÇE LİSANS BÖLÜMLERİ ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ  

YAD101 Genel İngilizce I

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel İngilizce yetkinlikleri elde etmeleri ve alanlarına ilişkin İngilizce becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler böylelikle Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi ’ne göre A2* seviyesi kullanıcıları olarak bölüm derslerini kolayca takip edebileceklerdir. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmaları ve IT (web üzerinden verilen ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve temel çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Eğitim/Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Herhangi bir görsel/işitsel bilgiyi yorumlama, 
 • Ana fikirleri/anahtar kelimeleri anlamak için dinleme 
 • Gerçekleri ve fikirleri ayırt etmeye yarayacak ipuçlarını anlama 
 • Dinledikleri malzemelerle ilgili not alma 
 • Bir metindeki ana fikri anlama 
 • Çeşitli strateji ve teknikler kullanarak metinler okuma 
 • Bir metindeki sebep-sonuç ilişkilerini ayırt edebilme 
 • Eleştirel okuma becerileri geliştirme 

yetkinliklerine sahip olacaklardır. 

Ders izlencesi için TIKLA.

YAD102 Genel İngilizce II

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel İngilizce yetkinlikleri elde etmeleri ve alanlarına ilişkin olarak İngilizce becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler böylelikle Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi ’ne göre B1* seviyesi kullanıcıları olarak bölüm derslerini kolayca takip edebileceklerdir. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmaları ve IT (web üzerinden verilen ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve temel çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Eğitim/Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Bir konu hakkında tartışma ve söyleşilere katılma 
 • Belirli konularda kısa sunumlar yapma 
 • Aşina oldukları konularda doğru bir biçimde iletişime geçebilme 
 • Doğru ve uygun paragraf yapısını opinion ve response paragraf yazmak için kullanma, 
 • Verilen metinleri özetleme, 
 • Uygun organizasyon, içerik, dil, kelime ve teknikleri kullanma, 
 • Kendi yazdıkları ürünleri saklamak için ürün dosyası hazırlama 
 • Teknoloji yoluyla kendilerine verilen internet ödevlerini yaparak bağımsız çalışma becerilerine sahip olma

yetkinliklerine sahip olacaklardır. 

Ders izlencesi için TIKLA.


TÜRKÇE ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ İÇİN  

 

ÖNLİSANS YAD101 Genel İngilizce I

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel İngilizce yetkinlikleri elde etmeleri için yardımcı olmaktır. Öğrenciler böylelikle Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre A1* seviyesi kullanıcıları olarak temel İngilizce bilgisi elde edeceklerdir. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmaları ve IT (web üzerinden verilen ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve temel çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Eğitim/Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Herhangi bir görsel/işitsel bilgiyi yorumlama,
 • Ana fikirleri/anahtar kelimeleri anlamak için dinleme
 • Gerçekleri ve fikirleri ayırt etmeye yarayacak ipuçlarını anlama
 • Dinledikleri malzemelerle ilgili not alma
 • Bir metindeki ana fikri anlama
 • Çeşitli strateji ve teknikler kullanarak metinler okuma

yetkinliklerine sahip olacaklardır. 

Ders izlencesi için TIKLA.

ÖNLİSANS YAD102 Genel İngilizce II

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel İngilizce yetkinlikleri elde etmeleri için yardımcı olmaktır. Öğrenciler böylelikle Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre A2* seviyesi kullanıcıları olarak temel İngilizce bilgisi elde edeceklerdir. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmaları ve IT (web üzerinden verilen ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve temel çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Eğitim/Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Bir metindeki sebep-sonuç ilişkilerini ayırt edebilme
 • Eleştirel okuma becerileri geliştirme
 • Bir konu hakkında tartışma ve söyleşilere katılma
 • Belirli konularda kısa sunumlar yapma
 • Aşina oldukları konularda doğru bir biçimde iletişime geçebilme
 • Doğru ve uygun paragraf yapısını opinion ve response paragraf yazmak için kullanma,
 • Verilen metinleri özetleme,
 • Uygun organizasyon, içerik, dil, kelime ve teknikleri kullanma,
 • Kendi yazdıkları ürünleri saklamak için ürün dosyası hazırlama
 • Teknoloji yoluyla kendilerine verilen internet ödevlerini yaparak bağımsız çalışma becerilerine sahip olma

yetkinliklerine sahip olacaklardır. 

Ders izlencesi için TIKLA.