Yabancı Diller Bölümü

Hazırlık Yönetmelik

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesinin İngilizce eğitim öğretim yapan bütün bölüm ve programlarına yönelik Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim, öğretim ve İngilizce dil yeterliği ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Daha fazlası...