Yabancı Diller Bölümü

Hazırlık Öğrenci El Kitabı

İngilizce Hazırlık Okulu'nda amacımız, farklı dil seviyelerindeki öğrencilerimize en uygun İngilizce programı ile eğitim vererek onları Yeterlilik Sınavı'nı geçebilecekleri ve kendi lisans programlarına en kısa sürede katılabilecekleri seviyeye getirmektir. Ana prensibimiz, öğrencilerimizin dört temel dil becerisini kazanmaları, hedef dilin iletişimsel işlevlerini yerine getirmeleri ve iletişim stratejilerini başarıyla kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğrenciler, Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesine göre modüler (A1-A2-B1-B2) eğitim alırlar. Eğitimin başından sonuna kadar dil gelişimleri izlenir ve öğrenciler bu gelişimlerine göre dört beceri üzerinden değerlendirilir. Bu program sayesinde, öğrencilerimiz bölüm derslerine katılabilecek seviyede İngilizce öğrenirken araştırma yapma, makale yazma gibi akademik becerileri de geliştireceklerdir. Üst seviyelere ulaşan öğrenciler (B1, B2), not tutma ve akademik sunumlar yapma gibi beceriler kazandıran dersleri de almaktadır. 

Programımızın genel çerçevesini anlatan öğrenci el kitabı için link aşağıdadır.

Student Handbook