Üretimde Kalite Kontrol Programı

Üretimde kalite kontrol programı; İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kalite kavramına sahip eleman boşluğunu dolduracaktır. Bu, üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı, uygulanan kalite sistemlerini daha etkin hale getirme konusunda ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. 

Programda eğitim alan öğrencilerimiz;

 • Kalite kalibrasyonları, iç denetim ve proje görevlerini zamanında, güvenli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilecek,
 • İç denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukları raporlayabilme ve ilgili iyileştirme faaliyetlerini takip edebilecek,
 • Üretim planlama, satın alma ve bakım yönetim sistemi süreçlerinde görev alabilecek,
 • Ürünlerin doğru şekilde üretilmesini sağlamak için eskizleri gözden geçirme ve gerektiğinde gerekli düzenleyici faaliyetleri organize edebilecek yetkinliği kavrayacaktır.

Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerin isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık imkânı da sunulmaktadır.

Üretimde Kalite Kontrol Programından Mezun Olacak Öğrencilerin İstihdam, İş ve Kariyer Alanları;

 • Belgelendirme kuruluşları (TSE, TÜRKAK, vb. kuruluşlar)
 • Denetleme faaliyeti yürüten işletmeler
 • Otomotiv sektöründe
 • Makine imalatı sektörü
 • Demiryolu sektöründe (Türkiye Demiryolu Makine Sanayii Anonim Şirketi vb.)
 • Demir çelik sektöründe
 • Tekstil sektöründe
 • Yapı denetim sektöründe
 • Paketleme sektöründe
 • Çimento imalat fabrikalarında
 • Tıbbi ilaç sektöründe
 • Talaşlı imalat sektöründe
 • Döküm sektöründe
 • Ahşap imalat sektöründe
 • Havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim ve bakımı yapan araştırma ve geliştirme kurumları (TÜBİTAK, ROKETSAN, TAI, ASELSAN vb.)