Üniversitenin Vizyonu

Üniversite, sanayinin üniversitesi olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Sanayinin üniversitesi konsepti, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde;

  • Özellikle tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkânı sunan,
  • Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, kültürelfarkındalığıyüksek ve insani değerleri özümsemiş mezunlar yetiştiren,
  • Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan,
  • Özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için çalışan,üniversiteyi ifade etmektedir.

Üniversitenin amacı;

  • Üniversitedeki eğitim-öğretimde beceri yönelimli olma ve mesleki yeterlik kazandırmaya öncelik verme,
  • Öğrenen merkezli olma,
  • Karar alma, uygulama ve gözden geçirme süreçlerinde, başta sanayici kesimi, öğrenciler ve mezunlar olmak üzere paydaşların aktif katılımını sağlama,
  • İş başında öğrenme esasına dayanma,