ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNDE SINIRLARI AŞTI

Kuruluşundan bugüne hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen Sanayi Dünyasının Üniversitesi olan OSTİM Teknik Üniversitesi 70’den farklı ülkeden öğrenci profili, yürütülen Avrupa Birliği Projeleri, Uluslararası Fonlar ve Ar-Ge çalışmaları ile dünyada akademik alanda önemli ve bilinir eğitim kurumu haline geldi.

Son yıllarda özellikle Türkistan coğrafyasında yürütülen görüşmeler ve ziyaretler neticesinde OSTİM Teknik Üniversitesi ortak iş birliği çalışmalarına hız verdi.  Azerbaycan’da bir temsilciliği bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi bölgede Türk coğrafyasına hitap etmeye başladı.

Türk Kırgız Manas Üniversitesi ile akademik personel değişimi sağlarken, teknoloji transferi ofislerinin yürüttüğü iş birliği ile ar-ge projelerine öncülük edilmeye başlandı. Kırgızistan hükümetine Bölgesel Kalkınma Modeli konusunda teknik danışmanlık sağlanırken, bu ülkenin Batken bölgesinin OSTİM Modeli ile kalkınmasına öncülük edecek akademik rapor çalışması ile katkı sağlandı.

Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan bir dizi inceleme için gelen akademisyenler ve Teknoloji Transfer Merkez Koordinatörleri OSTİM Teknik Üniversitesi’nin çalışma prensipleri ve projelerini inceledi. GIZ GmbH tarafından desteklenen proje ile teknoloji transferi konusunda ikili görüşmeler ve teknik inceleme yapmak üzere, Taşkent Kimya Teknoloji Enstitüsü, Alma-Ata Teknik Üniversitesi, Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi ve Tacikistan Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekilleri ve Akademik personeli üniversitede inceleme yaptı. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürünün hazır bulunduğu toplantıda ikili iş birliği anlaşmaları imzalanarak çalışmaların resmi ve planlı bir zeminde yürütülmesi konusunda mutabakat sağlandı.

“Türkistan Coğrafyası Bizim İçin Çok Özel Bir Konuma Sahip”

Toplantı ve imza töreni öncesinde Rektörlük Makamında konuklarını ağırlayan Prof.Dr. Murat Yülek Türkistan coğrafyasının önemli bir konuma sahip olduğunu, gönül bağı olduğunu ifade etti. Bizler daha önce Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan’a ziyaretler düzenlemiştik. Bu ziyaretlerimizde gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşları ile görüşme imkânımız oldu. Bölgede bulunan üniversitelerin temsilcileri ile birebir toplantılar yaptık. O bölgede Türkiye’ye karşı önemli bir muhabbet ve beklenti olduğunu gördük. Bu durumda bizler ne yapabiliriz diyerek OSTİM Teknik Üniversitesi olarak akademik personelimiz ile bu ülkelerdeki akademik kuruluşları online toplantılar ile bir araya getirdik. Azerbaycan’da bir temsilcilik alarak ilk fiziki adımı atmış olduk. Sonrasında Kırgızistan’da Türk-Kırgız Manas Üniversitesi ile yaptığımız protokol ile akademisyenlerimizi Kırgızistan’daki öğrencilere eğitim vermesinin yolunu açtık. Üniversitemiz akademisyenlerimiz bölgede ziyaretler yaparak farklı üniversiteler ile temas ettiler ve ikili iş birliği anlaşmaları yapmak üzere görüşmeler sağlandı. Bugün bunun bir sonucu olarak 4 farklı ülkeden konuklarımız bizimle birlikte. Bugün bu anlaşmaları daha ileriye taşıyacak adımları atıyoruz. Dekanlarımız karşılıklı görüşerek ortak eğitim programları, öğrenci değişimi, ar-ge odaklı projeler ve teknoloji transferi gibi ana gündem maddelerini değerlendirecekler. Ben ziyaretleri için kıymetli Rektör Yardımcılarımız ve Akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Laboratuvarları inceleyen heyet üyeleri, akademisyen ve öğrencilerin birlikte yürütmüş olduğu Ar-Ge projeleri hakkında Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Öğr. Gör. Gökhan Topal’dan teknik bilgiler aldı. Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında üniversite içerisinde yürütülen elektrikli traktör, zirai insansız hava aracı, test merkezi ve robotik ekipman üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen ve bilgi alan ekip, idari ve eğitsel alanlar hakkında da bilgilendirildi. OSTİM Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar’dan teknoparkın kuruluş, çalışma süreçleri ve sunulan hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle OSTİM Teknopark içerisinde startuplar ve akademisyenler için önemli bir yeri olan INNO 14 Hızlandırma Merkezi ile Prota Atölyesi hakkında konuklar bilgilendirildi.

 “OSTİM Teknik Üniversitesi Deneyimlerini Üniversitemize ve Ülkemize Taşımak İstiyoruz”

Kırgız Teknik Devlet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Torobekov Bekzhan Torobekovich; “OSTİM Teknik Üniversitesi ile geçtiğimiz yıl bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol sonrasında da akademisyenlerimiz sürekli temas halinde oldular. Bunun bir neticesi olarak GIZ programının da katkısı ile Türkiye’de OSTİM Teknik Üniversitesine misafir olduk. Burada Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ve yöneticiler tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandık. Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Öğretim Görevlisi Gökhan Topal’dan yürütülen Ar-Ge projelerini dinleme fırsatımız oldu.

Üniversite-Sanayi iş birliği kavramının burada canlı bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Birçok proje başlamış, patent müracaatları yapılmış, bölgedeki KOBİ’ler ile Ar-Ge projeleri yürütülmüş durumda. Bizler bu çalışmaları Kırgızistan’a nasıl taşırız, burada oluşan projeleri ticari ve akademik olarak ülkemize nasıl entegre ederiz bu konuda çalışıyor olacağız” dedi.

 “Kardeş Ülkelerimize Kapımız Her Zaman Açık”

OSTİM Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın; “Bu ülkeler bizim dost kardeş ülkelerimiz, burada olmalarından çok mutlu olduk. Üniversitemizin misafiri olarak buradalar ancak OSTİM paydaşı olan Teknopark, Organize Sanayi Bölgemiz, Kümelerimiz ve KOBİ’lerimiz olarak konuklarımıza tüm desteği sunmaya hazırız. Biz OSTİM olarak her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim gönlümüz, kurumumuz ve bölgemiz olası iş birliklerine açık. Bu ülkelerden gelen her bir misafir bizim için özel bir yer ifade ediyor”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Adem Arıcı tarafından akademik personele yönelik OSTİM Sanayi Bölgesinin sorumluluk alanları ve çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme sunumu yapılırken, OSTİM Vakfı, OSTİM Yatırım ve OSTİM paydaşlarının faaliyetleri tanıtıldı. OSTİM Sektörel kümeleri, Raylı Ulaşım Sistemleri, Kauçuk Teknolojileri, Haberleşme Teknolojileri, Medikal Sanayi, Enerji ve Çevre, Savunma ve Havacılık, İş ve İnşaat Makinaları kümeleri çalışma alanları ile ilgili teknik bilgiler aktardı.