Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası ticaret ve finans bölümü, uluslararası iktisadi sistemi temel alarak küresel vizyona sahip, stratejik düşünen ve takım çalışmasına yatkın girişimci uluslararası ticaret ve finans uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı uluslararası ekonomi, işletme, ticaret, finans ve pazarlama konularında öğrencilere kapsamlı bir donanım kazandırmaktadır.

Bölüm Derslerinin Kazandıracağı Teknik Bilgiler Nelerdir?

  • Uluslararası ticaret, finans ve lojistik konusunda gerekli tüm bilgiler
  • Uluslararası ticaret ve finansman alanındaki problemlere bilgisayar destekli yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin yeterli bilgi
  • Problemleri saptayan, çözüm öneren, hedef belirleyebilen uzmanlık özellikleri
  • Çok paydaşlı-çok disiplinli ulusal/uluslararası projelerde ekip üyesi veya yönetici olarak yer alacak proje yönetimi bilgisi
  • Uluslararası ticaret ve finansın tüm katmanlarındaki iç paydaşları ve dış paydaşlar ile etkileşimde olacak tüm kanalları kullanabilecek iletişim bilgisi
  • Stratejik yönetim ve analitik düşünme becerilerini kullanarak işletmenin dış ticaret ve finans kararları vermesini sağlayacak bilgiler
  • Dış ticaret ve finansın disiplinler arası yapısına ve stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere ilişkin teorik ve pratik bilgisi
  • Makro ve mikro iktisadı yorumlayabilme ve bu doğrultuda kararlar alabilme
  • Uzman bir uluslararası işletmeci olarak hareket edebilme

Öğrenciler OSTİMTECH Uluslararası Ticaret ve Finans Programını Neden Tercih Etmeli?

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar yapmış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Bu amaçla öğrenciler ilk yıldan itibaren protokol yapılan işletmelere zimmetlenecektir. Birinci sınıftan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin uluslararası ticaret ve finans birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Bu uygulama iki nedenle önemlidir. Birinci nedeni; öğrencilerin teorik bilginin hemen ardından uygulamalı eğitim alması, aldığı bilgiyi pekiştirecek ve gelecekte iş hayatındaki geçiş sürecini kolay atlatacaktır. İkinci neden; işletmelerde dört yıl vakit geçiren öğrenciler, mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda daha donanımlı ve süreçlere vakıf olduklarından iş bulmakta zorlanmayacaklardır. İş ararken sadece üniversitedeki hocalarının referansı değil, uygulamalı eğitim aldıkları işletmelerin yöneticilerinin ve eğitmenlerinin referansından da yararlanacaklardır. 

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünü Okurken Öğrencilerimizin Kazanımları Nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve Finans programında ekonomi, işletme, finans ve hukuk dersleri yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Uygarlıklar Tarihi, Psikoloji, Sosyoloji ve diğer üniversite faaliyetlerine ilişkin zorunlu ve seçmeli derslerle öğrenciler temel sosyal bilimler konusunda akademik yetkinliklerini geliştirebilecektir. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, İstatistik, Bilişim Teknolojileri ve Programlama gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak, müfredat, öğrencilerin seçtikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojilerin eşliğinde kullanılacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Mezunlar öncelikle ulusal ve uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek şekilde eğitilmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar iktisat, işletme ve dengi bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nün iş imkânları nelerdir?

Özellikle üniversitenin fiziksel olarak yer aldığı OSTİM ve çevre bölgesinde uluslararası ticaret ve finansman mezunlarına istihdam olanakları olacaktır. Başta dış ticaret ve lojistik alanları olmak üzere firmaların değişik departmanlarında çalışma imkânı bulabilen mezunlar, kamu sektöründe de başta ilgili bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere geniş bir istihdam imkanı bulmaktadırlar.

Mezunların çalışabileceği bazı kurum ve alanlar şu şekildedir: Ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını arttırabileceklerdir. Sigorta şirketlerinin, faktöring ve finansal kiralama şirketlerinin dış ticaret veya dış işlemler servislerinde, gümrükleme şirketleri ve lojistik firmalarında görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak çalışabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurumu gibi) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

Akademik Kadro

     

Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK

 

Prof. Dr. Murat Yülek OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörüdür. Ayrıca Georgetown, Duke ve Yale gibi üniversitelerde de eğitim ve seminerler vermiştir. Çok sayıda akademik ve profesyonel eser sahibi olan Yülek, IMF’de ekonomist, İslam Kalkınma Bankası’nda yatırım uzmanlığı, Dünya Bankası, EBRD, UNCTAD gibi kuruluşlarda danışmanlık ve çeşitli şirket ve bankalarda üst düzey yöneticilik ya da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası danışmanlık şirketi PGlobal’in ortağı olan Yülek, ekonomik kalkınma, kurumsal finans ve yönetim ve makro iktisadi politika alanlarında çeşitli ülkelerde sorumluluklar almıştır. Industrial Policy and Sustainable Growth isimli kitabı, 2018 yılında tanınmış uluslararası yayınevi Springer tarafından yayınlanan ekonomi kitapları içinde en çok indirilen 10 yeni kitap arasında yer almıştır. Yülek, hükümetlere, şirketlere ve uluslararası kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır.

     
Abuzer Pınar  

Prof. Dr. Abuzer PINAR

 

Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1990 yılında tamamladı. Yüksek Lisans derecesini Leicester Üniversitesi Kamu Ekonomisi Anabilim Dalından, Doktora derecesini Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümünden aldı. Doktora sonrası TÜBA desteği ile Göteborg üniversitesinde çalışmalar yaptı. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında profesör unvanı aldı. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi ve Kamu Muhasebe Standartları Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu İİBF Denklik Kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Pınar, maliye politikası, para politikası ve uluslararası iktisat alanlarında çalışmaktadır. Vergi yapısı, kamu harcamaları, bankacılık sektörünün vergilendirilmesi, para politikası, uluslararası mali sistem ve yabancı yatırımlar alanında başta Economic Journal, European Journal of Political Economy, Public Choice, İşletme ve Finans, ODTÜ Gelişme Dergisi gibi dergiler olmak üzere çok sayıda makale yayınlamıştır. Maliye Politikası ve Uluslararası Finansal Sistem konusunda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

     
Neşe Erbil   

Doç.Dr. Bahire Neşe ERBİL

 

Nese Erbil, son 4 yıldır Olam International Limited'de küresel süt pazarı araştırmasına liderlik ediyor. Kariyerinin çoğunda, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarda ve çokuluslu şirketlerde emtia araştırması üzerinde çalıştı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Birmingham Üniversitesi'nden Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans derecesi ve York Üniversitesi'nden Ekonomi dalında doktora derecesi aldı.

 

     
Hasibe Aysan  

Dr.Öğr.Üyesi Hasibe AYSAN

 

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü 2003 yılında birincilikle bitirmiştir. 2003-2012 yılları arasında bankacılık sektöründe uluslararası ticaret ve kambiyo, ülke kredileri ve teminat mektupları, yurtiçi krediler alanlarını tecrübe ettiği profesyonel çalışma hayatı esnasında İstanbul’da yüksek lisansını tamamlamıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını 2019 yılında tamamlayan Aysan, doktora eğitiminde örgüt kuramları, meşruiyet ve meşrulaşma süreçleri, profesyonel bölünme ve işletmecilik tarihi alanlarında çalışmalar yapmıştır.

   

 

Ar.Gör. Seray Kağıtçı  

 

Ar.Gör.Seray Kağıtçı

 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Lisans mezuniyetinin hemen ardından 2018 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı zamanda, çeşitli firmaların dış ticaret departmanlarında, ihracat ve uluslararası pazarlama alanlarında görevler yapmış olan Seray Kağıtcı, tez aşamasında olduğu yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve finans alanında çalışmalar yapmaktadır.

 

 

Dersler

Birinci Yıl

1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

OGE150

Üniversite Hayatına Giriş

2

0

2

2

TUR101

Türk Dili- I

2

0

2

2

ISG101

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

2

BUS101

İşletmeciliğe Giriş

3

0

3

5

EKO121

İktisada Giriş I

3

0

3

6

BUS103

İşletme Matematiği I

3

0

3

5

BUS105

İşletmelerde Bilgi Teknolojileri

2

1

3

5

MES121

Girişimcilik Projesi-I

1

2

2

3

Toplam

18

3

20

30

 

Birinci Yıl

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

OGE151

Geleceği İnşa etme

1

0

1

1

EKO122

İktisada Giriş II

3

0

3

5

BUS104

İşletme Matematiği II

3

0

3

5

BUS106

İşletme İstatistiği I

3

0

3

5

TURK102

Türk Dili- II

2

0

2

2

BUS102

Hukuka Giriş

3

0

3

3

MES122

Girişimcilik Projesi-II

0

2

1

2

ISD124

İşyeri Deneyimi-I

0

7

3

7

Toplam

 

15

9

19

30

 

 

 

 

 

 

İkinci Yıl

3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

TAR201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

BUS201

İşletme İstatistiği II

3

0

3

5

BUS203

Finansal Muhasebe I

3

0

3

5

BUS205

Örgütsel Davranış

3

0

3

5

TAR221

Uygarlıklar Tarihi

3

0

3

4

ENG221

İngilizce Yazma Becerileri

1

2

2

2

ISD225

İşyeri Deneyimi-II

0

7

3

7

Toplam

 

15

9

19

30

 

İkinci Yıl

4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

TAR202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

BUS202

Pazarlamanın Temelleri I

3

0

3

4

BUS204

Finansal Muhasebe II

2

1

3

5

BUS206

Organizasyon Teorisi

3

0

3

5

BUS208

Yönetim Bilgi Sistemleri

2

1

3

4

ENG222

İş Hayatı İçin İngilizce

1

2

3

3

ISU324

İşyeri Deneyimi-III

0

7

3

7

Toplam

13

11

23

30

 

Üçüncü Yıl

5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

ITF305

Lojistik ve Tedarik Zinciri

3

0

3

5

ECON303

Uluslararası İktisat

3

0

3

5

ITF301

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders I

3

0

3

3

 

Üniversite Seçmeli Ders I

3

0

3

5

ISU325

İşyeri Uygulaması-I

0

7

3

7

Toplam

18

7

21

30

 

Üçüncü Yıl

6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

ITF302

Uluslararası Ticaret

3

0

3

5

ITF304

Uluslararası Finans

3

0

3

5

ITF306

Uluslararası Reklamcılık

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders II

3

0

3

4

 

Üniversite Seçmeli Ders II

3

0

3

4

ISU326

İşyeri Uygulaması-II

0

7

3

7

Toplam

18

7

21

30

 

Dördüncü Yıl

7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

BUS399

Yaz Stajı

0

3

0

0

ITF 401

Uluslararası Ticaret Hukuku

3

0

3

5

BUS403

Girişimcilik

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders III

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders IV

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders V

3

0

3

4

ISU425

İşyeri Uygulaması-lll

0

7

3

7

Toplam

18

10

21

30

 

Dördüncü Yıl

8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygu.

Kredi

AKTS

ISE400

İşyeri Eğitimi

0

40

20

30

Toplam

0

40

20

30

 

Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

OGE151 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ

Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını ve üniversitenin yeni ortamına uygun bir şekilde kolayca adapte olabilmelerini amaçlayan, akademik çalışmalara ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır. Bu etkinlikler, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif bir birey olmaları konusunda öğrencileri destekleyecektir. Sosyo-kültürel etkinliklere odaklanan program, öğrenciler için haftalık bir mola vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin vizyonunu geliştirmenin yanı sıra onları topluma ve dünyaya faydalı birer birey olarak eğitmeyi amaçlamaktadır.

 

TUR 101 TÜRK DİLİ-I

Dilin tanımı, dilin sosyal değeri, yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, cümle bilgisi, konuşma bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım, etkili okuma ve metin analizi, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

 

ISG 101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve mevzuatı, işveren tarafından yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve maliyetleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri, bireysel ve örgütsel faktörler, iş sağlığı ve güvenliğinde tutulacak kayıtlar, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda genel bir bakış sunacaktır.

 

BUS 101 İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

İşletmeler, içerisinde bulunduğumuz ekonomik çerçeve dahilinde, organizasyon, finans, pazarlama, personel yönetimi, üretim ve ekonomi gibi temel fonksiyonları ile önemli bir role sahiptir. Bu ders, işletmelerin temel fonksiyonları ve bu fonksiyonların birbiri ile ilişkilerine, etik, globalleşme, sosyal sorumluluk, girişimcilik gibi kavramlar ve bu kavramların işletmecilikle olan ilişkilerine odaklanmaktadır.

 

EKO 121 İKTİSADA GİRİŞ-I

İktisada giriş dersi, iktisadın amacı, temel iktisadi kavramlar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve arz, tüketim, üretim, yatırım gibi makroekonomik büyüklükleri, GSYİH, GSMH, ulusal gelir gibi kavramları, paranın makro ekonomideki rolü, para ve maliye politikaları gibi konuları içermektedir.

 

BUS 103 İŞLETME MATEMATİĞİ-I

Bu ders, kümeler ve sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, fonksiyonların limiti ve sürekliliği, türev ve türev uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır.

 

BUS 105 İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgi teknolojisi kavramları, hesap Tablosu, VBA programlama dili Excel/VBA işletmecilik uygulamaları gibi konulara yönelik bir derstir.

 

MES 121 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-I

Girişimci olmak ve projeler yapabilmek için öğrencilerimiz, iş kurma ve yönetme, işletme muhasebesi, iş kurma ve bu alandaki teşvikler, Ar - Ge ve tasarım merkezi faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgiler alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

 

OGE 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

Üniversite Yaşamı Dersine Giriş adlı dersin devamı olan bu ders, kariyer planlama, görüşme, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini arttırmayı ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere bilim, teknik, endüstri, yaratıcı düşünme, Ar - Ge'deki gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünme, akıl yürütme yeteneği, rasyonel çözümler üretme ve gelecekteki iş fırsatlarını alacağı çeşitli seminerlerle değerlendirme konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders, ülkemizdeki temel bilimlerin gelişimine katkıda bulunmakta, öğrencilere uygulamalı araştırma yapma, mevcut bilgi ve fikirleri yenileme, meslek dallarının ihtiyaç duyduğu öğeleri zenginleştirme ve eğitme fırsatı vermektedir.

 

EKO 122 İKTİSADA GİRİŞ-II

Bu ders, ekonominin makro öğeleri, paranın makroekonomideki rolü, temel makroekonomik değişkenler ve ölçümleri, toplam arz ve talep eğrileri, makroekonomik modeller, para ve maliye politikaları, ödemeler dengesi gibi konuları içermektedir.

 

BUS 104 İŞLETME MATEMATİĞİ

Bu derste, integral, olasılık, olasılık dağılımları, diziler ve seriler, matris ve determinantlar, doğrusal denklem sistemleri gibi konular ve bu konulara dair, öğrencilerin işletmeler üzerinden finansal hesaplamaları yapabilecek bilgiye erişmeleri hedeflenmektedir.

 

BUS 106 İŞLETME İSTATİSTİĞİ-I

İstatistiğin tanımı ve temel kavramları, veri toplama ve verilerin sınıflandırılması, betimleyici istatistikler, iki değişken arasında ilişki, korelasyon ve regresyon analizi, çapraz tablo analizleri gibi konuları temel almaktadır. Ayrıca sosyal bilimlerde araştırma teknikleri de ders kapsamında öğrencilere anlatılacaktır.

 

TURK 102 TÜRK DİLİ-II

Türkçe'nin yapım ekleri, Türkçe'nin çekim ekleri, kelime çeşitleri, cümle bilgisi, seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi gibi konuları içermektedir.

 

BUS 102 HUKUKA GİRİŞ

Bu ders, hukuk kavramı, hukuk kurallarının amacı, yaptırımlar ve türleri, hukukun temel kavram ve kaynakları, hukukun uygulama ve yorumu, hukukun dalları, hukuki haklar ilişkiler, hukuki ehliyet gibi konulardan oluşmaktadır.

 

MES 122 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-II

Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır. Dönem sonunda farklı takımlar geliştirdikleri iş fikirleri ya da prototipler üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

 

ISD 124 İŞ YERİ DENEYİMİ-I

Öğrenciler haftanın bir günü işyerinde gözlemler ve deneyimler yapmak üzere, bu dersi iş yeri ortamında alırlar. Mesleki adayların bu kurstaki görev ve aktiviteleri, deneyimli üst düzey çalışanları ve iş yeri eğitmenlerini iş başında gözlemleme, sınırlı olsa bile, öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak sağlama fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. İş yeri deneyim dersinde yürütülen etkinlikler, adaylara deneyimli bir çalışan olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleği belirleme, anlama ve mesleği oluşturan yeterlilikleri kazanmadaki ilerlemeleri, onlarla yakın iş birliği içinde olan üniversite eğitmenleri ve çalışmalarında deneyim kazanmış olan uygulama eğitmenleri ve mentorlar tarafından değerlendirilecektir.

 

TAR 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Bu derste, devrim kavramı, Türk devrimine yol açan faktörler ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akışları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Anadolu geçişi ve kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Lozan Konferansı gibi konular ele alınmaktadır.

 

BUS 201 İŞLETME İSTATİSTİĞİ-II

Bu ders, örnekleme teorisi ve örnekleme dağılımları, merkezi limit teoremi, güven aralıkları ve hipotez testleri, çoklu örneklemler için hipotez testleri, uyumun iyiliği testleri gibi konuları içermektedir.

 

BUS 203 FİNANSAL MUHASEBE-I

Temel muhasebe kavram ve ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu, varlık, borç ve öz kaynak kavramları, gelir ve gider kavramları, ana hesap ve yardımcı hesap kavramı, muhasebe sistemine giriş, yevmiye ve defteri kebir kayıtları, mizanların çıkarılması ve kapanış kayıtları, hesap türleri ve hesapların işleyişi, temel finansal tablolar, hazır değerler, menkul kıymetler gibi konuları kapsayan bir derstir.

 

BUS 205 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Bu ders, bireysel-örgütsel davranış, kişilik, işletme değerleri ve tutumları, algılama ve öğrenme, motivasyon, stres yönetimi, çalışma grupları, grup etkinliği, karar vermek, liderlik, güç ve politika, çatışma yönetimi gibi konuları içermektedir.

 

TAR 221 UYGARLIKLAR TARİHİ

Bu ders, Uygarlıklar Tarihi’ne ilişkin temel kavramlar, eski ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Anadolu Tarihi ve uygarlıkları, Orta Asya, Türk, Hint ve İran uygarlıkları, Eski Yunan ve Helen uygarlıkları, Roma uygarlığı, Rönesans ve reformlar, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi Devrimi, XX.-XXI. Yüzyılda yeni akımlar, savaşlar, ittifaklar ve küreselleşme gibi konulardan oluşmaktadır.

 

ENG 221 İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ

Bu dersin amacı, İngilizce okuma, anlama, değerlendirme, yorumlama ve yazma becerisini geliştirmektir. Aynı zamanda, öğrencilerin İngilizce teknik terim ve kelime bilgisini geliştirme, güvenilir kaynak konusunda bilinç sağlama, akademik hayata uygun, araştırmanın etik normlarına yönelik bilinç sağlama gibi konularda da öğrencilerin gelişimini amaçlamaktadır.

 

ISD 225 İŞ YERİ DENEYİMİ-II

Bu ders, İş Yeri Deneyimi-I dersinin devamıdır ve öğrenciler, önceki dönemde başlattıkları iş yeri tecrübelerine danışmanları ile devam ederler.

 

TAR 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Bu derste, Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel, inkılaplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış Antlaşması’nın çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı gelişen hareketler, çok partili hayat denemeleri ve sonuçları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri gibi konular işlenmektedir.

 

BUS 202 PAZARLAMANIN TEMELLERİ-I

Bu dersin konuları, pazarlama kavramı, pazarlamanın işletme fonksiyonlarındaki önemi, şirket ve pazarlama stratejisi, tüketici pazarları ve tüketici satın alma davranışı, örgütsel pazarlar ve örgütsel satın alma davranışı, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırmadan oluşmaktadır.

 

BUS 204 FİNANSAL MUHASEBE-II

Bu ders kapsamında, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir ve gider hesapları, gelir tablosunun düzenlenmesi, Türk Muhasebe Standartları gibi konular ele alınmaktadır.

 

BUS 206 ORGANİZASYON TEORİSİ

Örgütler ve örgüt kuramı, örgüt tasarımı, dış çevre ve örgütler arası ilişkiler, örgüt yapısının ilkeleri, örgüt kültürü ve etik konular, örgütsel çatışma, güç ve politika, üretim ve hizmet teknolojileri, bilgi teknolojisi ve kontrol, örgüt büyüklüğü, yaşam döngüsü, örgütsel değişme gibi konular, bu ders kapsamında incelenmektedir.

 

BUS 208 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Bu dersin içeriği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları ve internet, sistem analizi, süreç analizi, haritalaması ve modellemesi, süreç ölçümü ve iyileştirilmesi, veri tabanı yönetimi sistemleri gibi konulardan oluşmaktadır.

 

ENG 222 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE

Bu ders ile öğrenciler, etkili metin okuma teknikleri uygulama, ikincil kaynakları analiz etme ve uygun bilgileri ayrıştırma, derinlemesine metin analizi, planlama, yazma ve plana göre değerlendirme konularında beceriler geliştirir. Paralel olarak akademik metin okuma ve yazmaya devam eden öğrenciler hem ödev hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun sebep sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca sınıfta sözlü olarak okudukları metinleri tartışırlar.

 

ITF 305 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ

Bu ders, lojistik ve tedarik zincirinin başlıca bileşenlerinin, fonksiyonlarının, lojistik yönetiminde planlama, kontrol gibi süreç ve faaliyetlerin incelenmesini içermektedir. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimine dair önemli güncel konulara ve sorunlara ilişkin analiz ve tartışma fırsatı sağlayacak olan bu ders sayesinde öğrenciler, lojistik faaliyetlerin ve tedarik süreçlerinin etkin şekilde yönetilebilmesi için gereken bilgilere sahip olacaklardır.

 

ECON 303 ULUSLARARASI İKTİSAT

Temel kavramlar, ticaretin serbestleştirilmesi, küreselleşme ve ekonomik birleşmeler, dış ödemeler bilançosu, döviz piyasası, döviz kurunun belirlenmesi, döviz türevleri, dış ticaret ve kalkınma ilişkisi, uluslararası para ve sermaye piyasaları, yabancı yatırımlar gibi konular, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

ITF 301 ULUSLARARASI PAZARLAMA

İhracattan uluslararası pazarlamaya geçiş, uluslararası pazar araştırmaları, ihracatta uygun ürünün geliştirilmesi, uluslararası pazarlama stratejileri, stratejik odaklaşma, stratejiden organizasyona geçiş, ihracat sigorta işlemleri, banka işlemleri, tanıtım, yeni pazarlar, ülke uygulamaları gibi konuları kapsamaktadır.

 

ISU 325 İŞ YERİ UYGULAMASI-I

Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın bir günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.

 

ITF 302 ULUSLARARASI TİCARET

Bu dersin içeriği, temel kavramlar, uluslararası ticaret teorisi, mutlak üstünlük teorisi, karşılaştırmalı üstünlük teorisi, faktör ekipman teorisi, tarifeler, tarife dışı dış ticaret politikaları, küreselleşme, gümrük birliğinin rasyonalitesi gibi konulardan oluşmaktadır.

 

ITF 304 ULUSLARARASI FİNANS

Bu dersin konuları, uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, döviz piyasaları, türevler, uluslararası bankacılık, uluslararası yatırım ve finansman politikalarından oluşmaktadır.

 

ITF 306 ULUSLARARASI REKLAMCILIK

İletişim, pazarlama iletişimi ve reklam kavramları, reklam ortamları ve özellikleri, reklamın işleyiş süreci ve reklam etki modelleri, reklam kampanyalarının biçimlendirilmesi, reklam kampanyalarının planlanması üzerinde etkili olan unsurlar, reklam ajansları, medya ajansları, reklamcılıkla ilgili sektörel kuruluşlar, reklam ve etik, reklamcılıkta denetim mekanizmaları gibi konular, bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

BUS 399 YAZ STAJI

Staj, bir şirkette en az dört hafta (20 iş günü) olacak biçimde gerçekleştirilir. Temel amaç, orijinal bir ortamda bir şirket / kurum / kuruluşu gözlemlemek, iş akışlarını anlamak ve işyerinin temel işlevlerinde şirket / kuruluş / kuruluşun sorunları üzerinde çalışmaktır.

 

ITF 401 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Bu dersin kapsamı, uluslararası ticari sözleşmelerin özellikleri ve hazırlanması, uluslararası ticari uyuşmazlık kavramı ve bu uyuşmazlıklara dair çözüm yöntemleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler gibi konulardan oluşmaktadır. Bu ders sayesinde öğrenciler, uluslararası ticaret hukukunun kurum ve kurallarını genel hatlarıyla kavrayabileceklerdir.

 

BUS 403 GİRİŞİMCİLİK

Temel kavramlar, işletme fonksiyonları ve girişimcilik ilişkisi, iş planı geliştirme, girişimcilikte pazarlama planlaması, girişimcilikte üretim ve finansal planlama, globalleşme ve girişimcilik, proje sunumları gibi konular, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

ISE 400 İŞ YERİ EĞİTİMİ

Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve iş birliği çerçevesinde işbirliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.

 

SEÇMELİ DERSLER

BUS 307 MALİYET MUHASEBESİ

Temel kavramlar, maliyet, gider ve zarar kavramlarının karşılaştırılması, maliyet ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisinin belirlenmesi, maliyetlerin sınıflandırılması, Türk Muhasebe Sistemi’nde maliyetler, maliyet dağıtım tablosu, maliyet-hacim-kar analizleri gibi konular, bu derste ele alınmaktadır.

 

ITF 308 ULUSLARARASI DENETİM

Bu ders, temel denetim kavramları, genel denetleme ilkeleri, denetleme planlaması, denetim kanıt ve teknikleri, iç kontrol sistemi, çalışma raporları, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisi, denetleme raporunun hazırlanması gibi konulardan oluşmaktadır.

 

BUS 309 LİDERLİK VE MOTİVASYON

Temel kavramlar, işyeri motivasyonunda temel yaklaşımlar, motivasyon teorileri, motivasyonda kültürün rolü, motivasyonda bireysel ve demografik özelliklerin rolü, liderlik kavramı, liderlik teorileri, liderlikte kültürel değişkenlerin rolü, liderlikte bireysel ve demografik özelliklerin rolü gibi konular, bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

ITF 310 ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

Bu ders, yatırım riski ve yatırım getirisine genel bakış, ilgili modeller, etkin ve optimal portföyler, çeşitlendirme, etkin piyasalar, temel analiz, teknik analiz, sabit gelirli menkul kıymetler, tahvil portföyleri, risk yönetimi, hisse senedi değerleme yöntemleri, firma değerleme yöntemleri, uluslararası çeşitlendirme, fonlar, portföy yapılandırmada yaklaşımlar, portföy yönetimi stratejileri, dinamik portföyler, portföy performans değerlendirmesi, yatırım danışmanlığında takip edilen prosedürler gibi konuları içermektedir.

 

ITF 405 ULUSLARARASI YATIRIM ANALİZİ

Yatırım kavramı, menkul kıymet piyasaları, getiri ve risk kavramları, tahvil ve değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, ekonomi ve sektör analizi, temel ve teknik analiz, opsiyonlar ve vadeli işlem sözleşmeleri, portföy analizi gibi konular, bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

ITF 406 ULUSLARARASI FİNANSAL KURUMLAR

Bu ders, bankacılık sistemi, ticari bankacılık, merkez bankacılığı, sigorta ve yatırım şirketleri, yatırım fonları, sermaye piyasaları, birincil ve ikincil piyasalar, türev araçlar, Türkiye’de finansal kurumlar gibi konuları içermektedir.

 

BUS 416 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Finansal tabloların amacı, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynak değişim tablosu, net çalışma sermayesi tablosu, konsolide finansal tablolar, finansal tablo analiz yöntemleri gibi konular, bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

BUS 407 ÜRÜN VE FİYATLANDIRMA YÖNETİMİ

Bu dersin içeriği, ürün ve fiyat yönetimine giriş, pazarlama planlaması, temel ürün ve fiyat kavramları, ürün stratejisi geliştirilmesi, ürün yaşam eğrisi, yeni ürün, yeni ürün geliştirme süreci, fiyatlama kararını etkileyen faktörler, fiyatlama stratejileri gibi konulardan oluşmaktadır.

 

ITF 408 ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ

Hizmet kavramı, hizmetlerin analizi, hizmet sunumu, hizmet sürecinde müşteri ve hizmet karşılaşması yönetimi, hizmetlerin satın alma süreci, müşteri ilişkileri ve müşteri sadakati, hizmetlerin konumlandırılması ve hedef pazar, hizmet kalitesi, hizmetlerin fiyatlandırılması ve tutundurma, hizmetlerde talep ve kapasite yönetimi, hizmetlerde uluslararası pazarlama gibi konular, bu dersi oluşturmaktadır.

 

BUS 409 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Bu ders, tüketici davranışları kavramı, tüketici davranış modelleri, ihtiyaçlar ve tüketim, motivasyon ve algılama, öğrenme, tutumlar, benlik ve kişilik, değerler, yaşam biçimleri, kültür, sosyal sınıflar ve gruplar, durumsal faktörler, tüketici satın alma karar süreci gibi konulardan oluşmaktadır.

 

BUS 411 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Pazarlama araştırma süreci, araştırma tasarımı, ikincil veriler ve kalitatif araştırma teknikleri, anket yöntemi, örnekleme, saha çalışması, veri girişi, düzenleme ve veri analizi, araştırma raporu yazımı gibi konular, bu ders kapsamında işlenmektedir.

 

ITF 412 ULUSLARARASI FİNANSAL MUHASEBE

Bu dersin içeriği, uluslararası muhasebe standartları ve bu standartları oluşturan kurumların yapısı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe uygulamalarının standartlaşması gibi konulardan oluşmaktadır.

 

BUS 412 PROJE YÖNETİMİ

Bu ders kapsamında, proje yönetimine giriş, proje organizasyonu, liderlik ve proje takımları, proje faaliyetleri, proje kapsamı ve faaliyet ilişkileri, çizelgeleme, projenin izlenmesi, proje rapor, form ve planları, proje risk yönetimi, proje yönetimi yazılımları, proje sunumu gibi konular ele alınmaktadır.

 

BUS 414 VERİ ANALİZİ VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu ders, bilimsel araştırma süreci, problem tanımlama ve hipotez oluşturma, araştırma tasarımı, ölçüm, veri toplama teknikleri, örnekleme, veri analizi ve yorumlama, araştırma raporu hazırlama gibi konulardan oluşmaktadır.

 

BUS 415 ÜRETİM PLANLAMASI VE DENETİMİ

Temel kavramlar, üretim planlarının sınıflandırılması, bütünleşik üretim planlaması, stok sistemleri, tamir bakım planlaması, istatistiksel kalite kontrol, toplam kalite yönetimi gibi konular, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

ITF 402 İŞ HUKUKU

Bu dersin temel amacı, öğrencilere bireysel iş hukukuna dair temel kavramların ve bireysel iş ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretmeye yönelik teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır. Böylelikle öğrenciler bu dersi, çalışma hayatındaki koşullar, kanunlar ve hukuksal düzenlemelere hâkim, iş ve işveren ilişkilerinin hukuksal boyutunu görebilen, işçi ve işveren haklarına vâkıf bireyler olarak tamamlayacaklardır.

 

ITF 403 İŞ AHLAKI VE İŞ ETİĞİ

Bu ders, öğrencilerin, işletme ve organizasyonların, iç ve dış çevreleriyle iş ahlakı ve etik değerler doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmelerinin gereğini kavramaları, bunlara dair yol, yöntem ve araçları öğrenmelerini amaçlamaktadır.

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER

TAR 222 BİLİM TARİHİ

Bilim tarihine giriş, bilim tarihi ve felsefesi, bilimin doğası ve boyutları, bilimsel düşünce, bilim ve teknoloji, Mısır ve Mezopotamya’da bilim, Antik Yunan ve Helenistik dönemde bilim, Romalılarda bilim, Orta Çağ Avrupası’nda bilim, İslam Dünyasında bilim, Rönesans ve modern bilimin doğuşu, Aydınlanma Çağı, Endüstri Devrimi ve bilim, Türkiye’de bilim tarihi gibi konular, bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

TAR 222 SANAT TARİHİ

Bu derste, sanat ve sanat tarihi kavramları, sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, tarih öncesi dönemlere ait sanat, Mezopotamya Uygarlıklarının sanatı, Mısır sanatı, İran sanatı, Anadolu Uygarlıklarının sanatı (Hitit- Urartu-Frig-Likya-Karya), Yunan sanatı, Etrüsk sanatı-Roma sanatı, geç antik dönem sanatı, Bizans sanatı gibi konular incelenmektedir.

 

SOS 322 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Temel kavramlar, Sosyolojinin tanımı, Sosyolojide metodoloji, birey ve toplum ilişkisi, toplum, toplumsal davranış ve toplumsal ilişkiler, Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, kültür, toplumsal cinsiyet gibi konular, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

PSI 321 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Bu ders, Psikoloji ile ilgili temel kavramlar, Psikolojinin amaçları, tarihçesi, yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, öğrenme ve bellek süreçleri, güdüler ve duygulara ilişkin bilgiler, yaşam boyu gelişim süreçleri, sosyal psikoloji ve insan çeşitliliği gibi konuları içermektedir.

Duyurular

Bize
Sorun