Uluslararası İlişkiler Ofisi

Temel olarak “Uluslararası İlişkiler Ofisi”, “OSTİM Teknik Üniversitesi’nin uluslararası anlamda eğitim, araştırma ve topluma hizmete yönelik bağ ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla, üniversitenin “uluslararasılaşması” hedefi üzerine kurulmuş bir birimdir.

Ofisimiz, OSTİM Teknik Üniversitesinin yurtdışında kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği eğitim ile ilgili her türlü fuar, tanıtım ve organizasyonlar vasıtası ile tanıtılmasını ve bu tanıtım sayesinde bilinirliliğin arttırılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitede eğitim gören yabancı öğrenci sayısının ve buna bağlı olarak yabancı ülke sayısının da arttırılması, dolayısıyla Üniversitenin çok kültürlü ve çeşitlilik barındıran ortamına katkıda bulunmak ofisimizin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi, yurtdışından gelen öğrenci ve personelin (akademik ve idari) Üniversitedeki ilgili birimlerle koordinasyonunu gerçekleştirerek, izlenecek yol haritasını tespit etmekte ve gerekli tüm işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda Üniversitenin başta Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programları olmak üzere bu programların protokollerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak ve Üniversitede kayıtlı bulunan yerli ve yabancı öğrenciler ile görevli akademik personelin, bu uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlandırılmaları hususunda çalışmalar yürütmektedir.