Teknoloji Transfer Ofisi (eski sayfa)

OSTiMTECH TTO’nun misyonu “OSTİM Teknik Üniversitesi’nin beşeri ve fiziki sermayesi ile ülkemizin ve dünyanın hızlı değişen ihtiyaçlarını buluşturarak bilgiden sosyo-ekonomik değer yaratmak” olarak belirlenmiştir.

Diğer TTO’lardan farklı olarak, üniversite-sanayi işbirliği projelerini tetiklemeye ve fikri ve sınai hakları lisanslamaya yönelik iş geliştirme faaliyetlerine odaklanmıştır.

Çalışma ilkelerimiz;

  • İş dünyasına odaklanmış,
  • Üniversite-sanayi (kamu) işbirliği merkezli,
  • Sanayi kaynaklı fonları (Ortak Ar-Ge) arayan (gerektiğinde yaratan),
  • Küresel eğilimlere entegre olan, onları değerlendiren,
  • Sınai Haklar için Lisanslama fırsatları yaratan,

bir TTO olmak olarak belirlenmiştir.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde yer alan akademisyenlerimizin sanayi firmalarına gerçekleştirecekleri bireysel danışmanlıklar, takımlar halinde sunacakları hizmetler, teknoloji transferi faaliyetlerine yönelik danışmanlıklar, fikri ve sınai hakların lisanslanması, her türlü know-how’ın ticarileştirilmesi, Ar-Ge merkezi kurulumuna yönelik danışmanlıklar, sanayi firmalarına endüstriyel Ar-Ge içerikli fonlardan (TÜBİTAK TEYDEB vb.) yararlanma imkanı yaratılması  ve girişim sermayesi fonları ile teknoloji-tabanlı girişimlere yatırım sağlanması Teknoloji Transfer Ofisimizin dış paydaşları için sürdürdüğü hizmetler arasındadır.

 

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ