Sosyal Bilimler Enstitüsü

                     

 

                                              

 

Bugünün bilgi çağında yükseköğrenim ekosisteminin gelişimi ve değişimi akıl almaz bir hızla ilerlemektedir. Böyle bir ortamda başarılı olabilmek için, bilgiyi ve deneyimi inşa eden güçlü ve esnek eğitim ve öğretim temellerinin olması gerekmektedir. Bireylerin eğitimlerini sürdürmesi, belirli alanlara odaklanması, akademik ve iş kariyerlerini ilerletmesi veya değiştirerek geliştirmesi için çeşitli fırsat alanlarının oluşturulması, başarıya giden yolun temel taşlarından en önemlilerini oluşturmaktadır. Son yıllarda dünya genelinde başarıya ulaşmanın en önemli temel taşlarını oluşturmada lisans üstü eğitimler ön sıralarda gelmektedir. Bu kapsamda küresel seviyede giderek daha rekabetçi ve daha yenilikçi bir lisans üstü ekosistemi ile iklimi oluşmaya başlamıştır. Bu durumun sonucu olarak da lisans üstü eğitimler bireylerin aynı posttaki meslek, iş ve akademik yaşantılarında farklılaşmanın kritik ve stratejik bir yolu olmuştur. Bu bağlamda OSTİM Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak, küresel seviyede tüm dünya ülkelerini kapsayacak şekilde (yerli ve uluslararası öğrencilere) zengin sosyal bilimler alanında çok çeşitli lisans üstü programlarla (yüksek lisans programları / MBA/ doktora programları / executive program / doktora sonrası programlar vb.) yüksek kaliteli ve yenilikçi eğitim ve öğretim imkanları ve seçenekleri sunuyoruz ve ayrıca öğrencilerimize kariyer gelişiminde bir sonraki yolculukları için atacakları adımlarının tasarımlarını sağlıyoruz. Lisans üstü eğitim ve öğretim sürecinde görev alan akademik kadromuz kendi alanlarında lider konumda olup, deneyimleri ve literatür bağlamında ticari hayata yönelik iç görüşü sunmakta, sektörlerle güçlü bir bağ oluşturmakta ve öğrencilerine önemli küresel meselelere yönelik gerçek zamanlı vaka çözümleri, iş hayatına yönelik projeler ve araştırmalar yaptırmaktadırlar. Tüm bu çabalardaki nihai amacımız, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası çevrede kendi ilgi duydukları alanlarda mesleki ve akademik gelişimlerini destekleyecek esnek, nitelikli ve en iyi eğitim ve kariyer fırsatlarını sunmaktır.

 Doç. Dr. Bahar Erdal

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü