Resmi Gazete Akademik İlan Duyurumuz

Akademik Personel İlan Duyurularımız Resmi Gazetenin 2 Nisan 2019 tarihinde Sayı: 30733 yayınlanmıştır. Genel Başvuru şartları web sitemizin duyurular bölümünde paylaşılmıştır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ndeki kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Bize
Sorun
-->