Rektörlük

Akademik Özgeçmiş

Murat A. Yülek

 

Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi

1988

Y. Lisans

İşletme

İşletme

İktisat

Boston Üniversitesi

Yale Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

1989

1994

1990

Doktora

İktisat

Bilkent Üniversitesi

1997

 

Akademik Unvanlar

 1. Doçentlik Tarihi (UAK):02.11.2000

 2. Profesörlük Tarihi: 02.05.2011

 

Akademi Dışı Seçilmiş Tecrübeler

2019 -

 

Ostim Teknik Üniversitesi

Rektör

2013 -

 

OSTİM Yatırım A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2006 - 2012

 

TAIB YatırımBank A.Ş., Istanbul, Turkey

Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı

2004 – 2005

2006 -

 

PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Ankara

Yönetici Ortak, Ortak

2005 – 2006

 

Haliç Leasing A.Ş., İstanbul

Genel Müdür

2001- 2004

 

International Monetary Fund (IMF), Washington, D.C., A.B.D.

İktisatçı, Afrika Bölümü

Aldığı sorumluluklar: Benin, Senegal ve Swaziland ülkelerinde para, bankacılık, ödemeler dengesi ve reel sektör ve yapısal reformlar (yatırım ortamı, sektörel strateji) ve finansal programların hazırlanması ve müzakeresi.

2001-2002

 

Islamic Corp. for the Development of Private Sector (ICD)

Jeddah, Saudi Arabia

Proje Uzmanı, Asya Endüstriyel Yatırımlar Operasyonları Grup Başkanı

Aldığı sorumluluklar:endüstriyelve ticarei yatırım projelerinin araştırılması ve değerlendirilmesi; ICD finansal ürünlerinin pazarlanması, sponsorlarla şartların müzakere edilmesi.

1998-2001

 

Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

İktisatçı, Proje Uzmanı

Aldığı sorumluluklar: Arnavutluk, Mozambik, Malezya, Tacikistan, Katar, İran gibi ülkelerde çeşitli sanayi ve altyapı projelerinin değerlendirilmesi ve müzakeresi; bu ve diğer ülkelerdeki IDB projeleriyle ilgili uluslararası ihale raporlarının gözden geçirilmesi; dış müşavir istihdamı; eleman alımı dahil çeşitli iç komitelerde üyelik; uluslararası toplantılarda Bankanın temsil edilmesi.

1997

 

Etibank AŞ, Ankara

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanı, Etibank’ın Finlandiya kurulu Etiproducts OY şirketi yönetim kurulu üyesi

1993-1994

 

The World Bank, Washington, D.C., A.B.D.

Kısa Dönemli Danışman, Financial Sector Development Department (FSD), Banking Systems Management

Danışman, Europe and Central Asia Regional Office, Central and Eastern Europe Division (Country Department II)

1989-1991

 

Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara

Uzman (sözleşmeli personel), İslam Ülkeleri İşbirliği Başkanlığı (1989-90)

Koordinasyon Başkanlığı (1990-1)

Çeşitli iktisadi rapor ve çalışma hazırlanması, İSEDAK ve diğer uluslararası işbirliği projeleri ile ilgili koordinasyon çalışmaları

1988–1989

 

Avrupa Topluluğu Komisyonu, Brüksel, Belçika

Stajyer, Directorate General for the Reform of the Structural Funds (5 ay)

Avrupa yapısal fonları ile ilgili çalışmalar

1989

(bir dönem)

 

EEC International School, Brüksel, Belçika

Fizik Öğretmeni

 

 

Akademik Tecrübe

2019 -

 

Ostim Teknik Üniversitesi

Öğretim Üyesi

2019

 

Columbia University

Ziyaretçi Bilim Adamı

2018

 

Technische Hochschule Ingolstadt, Germany

Ziyaretçi Öğretim Üyesi (Erasmus Staff mobility for teaching between Programme Countries)

2016

 

Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Riga, Letonya

Ziyaretçi Öğretim Üyesi (Erasmus Staff mobility for teaching between Programme Countries)

2015

 

Obuda Universitesi, Budapeşte Macaristan

Ziyaretçi Öğretim Üyesi (Erasmus Staff mobility for teaching between Programme Countries)

2015

 

Ritsumeikan APU University, Beppu, Japonya

Ziyaretçi Araştırmacı (Ocak 2015)

2014

 

Korea Institute for International Economic Policy

Ziyaretçi Araştırmacı (Eylül 2014)

2013

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul

Öğretim Üyesi, İngilizce İktisat Bölümü, Ticari Bilimler Fakültesi

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi; Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkez Müdürü

2012 -2013

 

THK Üniversitesi, Ankara

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programının dünyada ilk defa olarak tasarlanması ve geliştirilmesi; YÖK Başvuru sürecinin yönetilmesi; Yurt dışı bağlantılarının oluşturulması (Yrd. Doç. Dr. Seyithan A. Ateş ile birlikte)

2011- 2013

 

THK Üniversitesi, Ankara

İşletme Fakültesi Dekanı, Rektör Yardımcısı

İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Senato Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

2003-2004

 

Georgetown University, Public Policy Institute, Washington, D.C., A.B.D.

Adjunct Professor (taught International Development Research Class)

1993-1994

 

Yale University School of Management, New Haven, CT, USA

Teaching Assistant (taught Statistics and Data Analysis)

Tutor, Yale College (Accounting)

1993

 

Yale University

Research Assistant to Prof. Robert J. Shiller

Prof. Robert Shiller’ın Oxford Clarendon Press tarafından basılan Macro Markets adlı kitabının hazırlanması sırasındaki araştırma asistanlarından

1991-1992

 

Bilkent Üniversitesi

1994-1997

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ankara

Araştırma ve Öğretim Görevlisi (Introduction to Macroeconomics, Introduction to Microeconomics, Mathematics for Economists dersleri vermiştir. Yurt içi ve yurt dışında uluslararası bilimsel konferanslarda tebliğler sunmuş, tartışmacılık ve oturum başkanlığı yapmıştır).

 

 

Bilim, Danışma, Yürütme ve Yayın Kurulu Üyelikleri

2018-

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Üyesi

2016

 

International Conference on Political Economy Conference (ICOPEC), Istanbul

Bilim Kurulu Üyesi

2015 – 2018

 

TÜBİTAK

Bilim Kurulu Üyesi

2014 -2017

 

United Nations Development Program (UNDP) Istanbul International Center for Private Sector in Development

Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi

2014 -

 

Türkiye Sanayi Sevk ve Idare Enstitüsü

Danışma Kurulu Üyesi

2013-2015

 

TÜBİTAKGirişim Sermayesi Destekleme Grubu

Yürütme Komitesi Üyesi

2012

 

I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (20-22 Aralık), İzmir

Bilim Kurulu Üyesi

2012

 

Tasam Finans, Bankacılık Ve Kalkınma 2023

Sektör Bilim Kurulu Üyesi

2010

 

Sarajevo Business Forum

Danışma Kurulu Üyesi

2010

 

Istanbul Finance Summit

Danışma Kurulu Başkanı

2007 -

 

Association of Development Finance Institutions in the Member Countries of IDB (ADFIMI).

İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Arasında Finans Enstitülülerini Geliştirme Birliği Uluslararası Danışmanlık Kurulu Üyesi

2004 -

 

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi (SSCI)

Danışma Kurulu Üyesi

2006 -

 

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Danışma Kurulu Üyesi

 

 

Yayınlar

Kitaplar (Uluslararası ve Yerel)

 1. Yülek, M.A. (2018) How Nations Succeed: Manufacturing, Trade, Economic Development and Industrial Policy, Palgrave Mac Millan

 2. Yülek, M. (Ed.) (2018) Industrial Policy and Sustainable Development, Springer

 3. Mahmud, S.F., Yamaguchi, K. And M. Yülek (2017) Money Matters: Some Puzzles, Anomalies and Crises in the Standart Macroeconomic Model, Frankfurt: Peter Lang.

 4. Yülek, M., Hongyul Han (2017) Science, Technology, Innovation and Industrial Policies in Korea and Japan, Frankfurt: Peter Lang

 5. Yülek, M. (Ed.) (2015) National Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Revisiting Concepts and Experience. New York: Springer.

 6. Yülek, M., Karaman, A., Keskin H., Das S. ve Ferhatosmanoğlu N. (2012) Ankara’nın Türkiye’nin Uluslararası Transit Noktasına Dönüşümü. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara

 7. Yülek, M., ve Taylor T. (Ed.) (2012) Designing Efficient Public Procurement Policies to Foster Technology Transfer and Development Capacity in Emerging Markets. Springer, New York, USA.

 8. Yülek, M. (2009) Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar. Bilgesel Yayınları.

 9. Yülek, M. (1998) Asya Kaplanları: Sanayi Politikaları ve Kalkınma. Alfa Yayınları.

 10. Yülek, M. (1998) Financial Policy in a Repressed Economy: Turkey 1950-1979. Sermaye Piyasası Kurulu.

 11. Yülek, M. (1998) Financial Liberalization and the Real Economy: TheTurkish Case. (Published Ph.D. Thesis). Sermaye Piyasası Kurulu.

 12. Yülek, M. (1991) Singapur. Devlet Planlama Teşkilat yayını.

Uluslararası Kitap Bölümleri

 1. Syed, M., Yamaguchi, K., and Yülek. M.A. (2019 forthcoming) “Money and Financial Sector in the Standard Macroeconomic Model: Some Insights for Sharia Compliant Finance” in Iqbal, Z., Akın, T., Maghrebi, N. and Mirakhor, A. (Eds) Handbook of Analytical Studies in Islamic Finance & Economics, De Gruyter

 2. Yülek, M.A. (2018) “Thinking About a New Industrial Policy Framework for Turkey” in Aysan, A.F., Karahan, H. and N. Gür (eds) On The Path to High Income Status: Navigating the Turkish Economy in Unchartered Territories, London: Palgrave.

 3. Yülek, M. and M. Yagmur (2018) “Textile and Clothing Sector, and the Industrialization of Sub-Saharan Africa” in Uchenna, E. (eds) Financing Sustainable Development in Africa. Palgrave Macmillan, Cham

 4. Yülek M.A., Yeda V. (2018) Broadening Financial Intermediation in Sub-Saharan Africa. In: Efobi U., Asongu S. (eds) Financing Sustainable Development in Africa. Palgrave Macmillan, Cham (10.1007/978-3-319-78843-2_5)

 5. Yülek, M. (2018) “Industrial Policy and Sustainable Development” in Yülek, M. (Ed.) Industrial Policy and Sustainable Development, Springer. (DOI: 10.1007/978-981-10-3964-5_3-1).

 6. Yülek, M., Göksal, K. and Yağmur, M. (2018) Long-Term Effects of Fiscal Policy: Public Infrastructure Investment and Sustained Growth” (DOI: 10.1007/978-981-10-3964-5_27-1).

 7. Yülek, M. (2015) Revisiting Concepts and Experiences with National Economic Planning and Industrial Policy: An Introduction, içinde olduğu eser: Yülek, M. (Ed.) National Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Revisiting Concepts and Experience, Springer, New York, USA.

 8. Yülek, M. (2014) Kalkınma Tartışmalarında Japon Modelinin Yükselişi, Düşüşü ve Tekrar Yükselişi, Akkemik, K. A. ve Ünay, S. (Eds.), Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

 9. Yülek, M. ve Tiryakioğlu, M. (2014) Development-based Public Procurement Policies: A Selective Survey of Policy Experience, Supplement to the 2013 Annual Statistical Report on United Nations Procurement: Procurement for Innovation, Copenhagen: UNOPS.

 10. Yülek, M. (2012) The EU and Turkey: Non-Economic Obstacles, İçinde: The EU and Turkey Business and Political Leadership for a Common Future – 10th ELC Conference Proceedings, organized by European Leadership Centre at IEDC-Bled School of Management, Slovenia.

 11. Yülek, M. (2012) Public Expenditure on Machinery and Equipment in Developing Countries: A Potential Technological Driver of Technological: Development and Industrialization, içinde yayınlandığı kitap, Yülek, M., ve Taylor, T. (eds) Designing Efficient Public Procurement Policies to Foster Technology Transfer and Development Capacity in Emerging Markets, Springer, New York, USA.

 12. Yülek, M. (2011) Emerging International Importance of Railways and Baku-Tblisi-Kars Railway Connection Project, içinde yer aldığı kitap: Bulut, M. ve R. Aydın. Improving Relations among Turkey, Caucasus and Central Asia through Cooperation in Trade, Energy and Transportation.

 13. Yülek, M. (2008) Türkiye’de Devlet Borçları: Uluslararası Karşılaştırmalar, içinde yer aldığı Kitap: Türkiye’nin Borçları ve Cari Açıklar Meselesi, MUSIAD.

 14. Yülek, M. (2007) Türkiye Ekonomisi 2001-2006 ve Sonrası: Arkaplan, Trendler & Riskler, içinde yer aldığı kitap: Türkiye’nin Dönemsel Değişimine Genel Bir Bakış, MUSIAD.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI, SCOPUS & Arts and Humanities)

 1. Yülek, M.A., Göksal, K. and Bostancı, I. (2017) Data Center Regions and Economic Development- Implications of Economic Analysis, Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 8(4) (SCOPUS).

 2. Yülek, M. A. (2017). Why governments may opt for financial repression policies: selective credits and endogenous growth. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1390-1405.DOI: 10.1080/1331677X.2017.1355252. (SSCI)

 3. Yülek, M.A. and N. Gür (2017) “Foreign Direct Investment, Smart Policies and Economic Growth,” Progress in Development Studies, 17(3). (SSCI)

 4. Yulek, M.A. (2016) “On the Middle Income Trap, the Industrialization Process and Appropriate Industrial Policy,” Journal of Industry, Competition and Trade, 17(3), 325-348. (DOI 10.1007/s10842-016-0237-9), 1-24. (SCOPUS)

 5. Yülek, M. (2016) Industrial Policies and Outcomes: A Comparison of Pre-liberalized Korean and Turkish Economies, Journal of Comparative Asian Development, Vol 15.No 1 (DOI:10.1080/15339114.2015.1128843). (SCOPUS)

 6. Yülek, M. and M. Tiryakioğlu (2015) Development-based Public Procurement Policies: A Selective Survey of Literature, Cross Country Policy Experience and the Turkish Experience, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(2). (SSCI)

 7. Başçı, E., Ekinci, F. ve Yülek, M. (2007) On Fixed and Variable Fiscal Surplus Rules, Emerging Markets Finance and Trends,Vol. 43, No. 3. (SSCI)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Alan endeksleri, Cabbell’s, EBSCO, Ulrich, Econlit)

 

 1. Yülek, M. A., Natsuda, K., Yağmur, M. H., and Akkemik, A., “The Textiles and Clothing Cycle and the Industrial Cycle,” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 41, Sayı: 1, Haziran 2019, pp. 256-277

 2. Yülek, M. and O. Yatsenko (2015) “Globalization, Crises and Policy Reform: Lessons from the Turkish Experience” International Economic Policy, Vol 2(23).

 3. Yülek, M. and M. Yagmur (2015) Readapting Macroeconomic Management to a Globalized Economy: How to Handle the Accountability on the Current Account BalanceSocio-Economic Problems and the State (Соціально-економічні проблеми і держава), Vol12(2).

 4. Yülek, M. (2014) Hoş Olmayan Bir İhracat Aritmetiği, Business and Economics Research Journal, Vol. 5, No. 3, S. 1-13

 5. Taylor, T. ve Yülek, M. (2014) Can Governments leverage procurement to foster development? Evidence and projections from public sector expenditures in Turkey, Journal of International Finance Studies   Vol. 14(1).

 6. Yülek, M. ve Randazzo, A. (2012) Refining the Story of the Financial Crises in Europe and the USA, Insight Turkey, Vol. 14 No. 2.

 7. Yülek, M. (1997) On the Financial Repression in Japan During the High Growth Period (1953-73), METU Studies in Development No. 24(4), S. 575-595

 8. Yülek, M. (1992) Privatisation in Turkey (Rusça’ya tercüme edilmiştir), Voprosi Ekonomiki (SSCB), Cilt 9, S. 54-63.

 9. Yülek, M. (1991) Dünyanın En Büyük 500 Şirketine A-teorik Bir Bakış, İşletme ve Finans, No. 67.

 10. Yülek, M. Doğrudan Dış Yatırımlar ve Alıcı Ülke Teknolojilerine Katkıları, İşletme ve Finans, No. 59-60, 1991, 51-57 (YASED Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, 1990)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Yülek, M. ve Ş. Kılıç (2016) “Yerli Sinai İmalatin Ekonomik Etkileri: Türkiye’de Demiryolu Araçlari Sektörü Örneği” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No.16(1) Özel Sayı Bahar 2016.

 2. Yülek, M., & Das, G. S. (2016). KOBI'lerin Yenilikçilik Kapasitelerini Gelistirecek Desteklerin Tasarimina Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi: Yenilikçilik Profillerine Dayali Bir Yaklasim/Designing Public Policies to Support SME Innovation Capacity: Proposal of an Approach based on Innovativeness Profiles. Ege Akademik Bakis16(3), 555.

 3. Yülek, M. (2002) Türkiye için Sosyal Altyapıya Dayalı bir Birincil Kalkınma Stratejisi Önerisi, Piyasa, No 1.

 4. Yülek, M. (1997) İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine, Hazine Dergisi.

 5. Yülek, M. (1990) Yönlü Katılaştırma Teknikleri, Makine ve Mühendis, No. 352.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tercümeler

 1. Yülek, M. (1987) İleri Metaller, Mühendis ve Makine, No. 331, S. 25-29. Orijinal, B. K. Hear, Advanced Materials, (Scientific American, 1986, October).

 2. Yülek, M. (1988) Havacılık ve Uzay Sanayii için Malzemeler Mühendis ve Makine, No. 338, S. 20-23. Orijinal, M. Steinberg, Materials for Aerospace, (Scientific American, 1986, October).

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

 1. Yülek, M.A., Das, G. (2015) “KOBİ’lerin Yenilikçilik Kapasitelerini Geliştirecek Kamu Desteklerinin Tasarımı: İşletmelerin Yenilikçilik Profillerine Dayalı Teorik Bir Model” 15. Üretim Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, 15-16 Ekim 2015.

 2. Yülek, M. A., Kwon, H. L., (2015), Automotive Industry in Turkey and South Korea in Retrospect, Anadolu International Conference in Economics IV, Eskişehir, Haziran

 3. Yülek, M. A., Natsuda, K., Yağmur, M. H., and Akkemik, A., (2015), The Textiles and Clothing Cycle and the Industrial Cycle, Anadolu International, The Textiles and Clothing Cycle and the Industrial Cycle, Anadolu International Conference in Economics IV, Eskişehir, Haziran

 4. Taylor, T. ve Yülek, M. (2012) Leveraging International Public Procurement in Support of Economic Development: Forecasting Public Sector Expenditures and Market Size in Turkey, İçinde: Fifth International Public Procurement Conference Proceedings, S. 2435-2465.

 5. Yülek, M. (2012) The EU and Turkey: Non-Economic Obstacles, İçinde: The EU and Turkey Business and Political Leadership for a Common Future – 10th ELC Conference Proceedings, (7 ve 8 Haziran), organized by European Leadership Centre at IEDC-Bled School of Management, Slovenia.

 6. Yülek, M. (2009) Balkan Economic Integration: A Brief Stock Taking, İçinde: East-West Relations Turkish and Bosnian Perspectives, Saraybosna.

 7. Yülek, M. ve Atiyas, İ. (1997) Company Indebtedness and Efficiency in Turkey: Assessing the Impact of Financial Liberalization, European Financial Management Association 6. Yıllık Konferansında sunulan tebliğ.

 8. Yülek, M. ve Atiyas İ. (1997) Corporate Behavior During a Fiscal-Financial Crisis: The Experience of Turkey in 1994, Beyrut’ta Economic Research Forum yıllık toplantısındaki tebliğ.

 9. Yülek M.,Togan S. ve Başçı E. (1992) Estimation of Money Velocity Function for Turkey Using Engle Granger Two Step Method, Üçüncü İzmir Uluslararası İktisat Kongresine sunulan tebliğ.

Dünya Bankası için Hazırlanan Danışmanlık Raporları

 1. Yülek, M. (1994) Development Finance Institutions: Characteristics and The World Bank’s Experience with Them, Financial Sector Development Department, The World Bank, Washington D.C.

 2. Yülek, M. (1993) Report and Recommendations on the Financial Structure in Poor Transition Countries: Albania, Macedonia and Slovakia, Central Europe Department , The World Bank, Washington D.C.

IMF Tarafından Yayınlanan Araştırma Makaleleri ve Teknik Raporlar

 1. Ewencyzik, P.,Nsengiyumva, F., Yülek, M. ve Harmsen, R. (2004, Kasım). Benin: Ex Post Assessment of Performance Under Fund-Supported Programs, International Monetary Fund, Publication No. 04/371.

 

 1. Yülek, M. (2004) The Micro finance Sector in Benin, içinde: Selected EconomicIssues, International MonetaryFund, Publication No. 04/370.

 2. Yülek, M. (2004) Developments in External Competitivness of Benin, İçinde:Selected Economic Issues, International Monetary Fund, Publication No. 04/370.

 3. Başçı, E., Ekinci, F. ve Yülek, M. (2004) On Fiscal Surplus Rules, International Monetary Fund, Working Paper, 04/117, Washington, D.C. [Bu yayın, Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler bölümünde ayrıca yer almaktadır.]

 4. Basu, A.,Blavy, R. ve Yülek, M. (2004) Microfinance in Africa: Lessons from Selected African Countries, International Monetary Fund, Working Paper, 04/174, Washington, D.C.

 5. Gulde, A.,Wajid, K., &Vázquez, F., Detragiache, E., Hadjimichael, Basu, A., M., Blavy, R. ve Yülek, M. (2004) Micro finance: A View from the Fund, Monetary and Financial Systems Department, International Monetary Fund, Washington, D.C.

 6. Yülek, M. (1996) Financial Repression, Selective Credits and Endogenous Growth: Orthodoxy and Heresy, Economic Research Forum, Working Paper, Cairo.

 

Diğer Yerli ve Uluslararası Yayınlar ve Eserler

 1. Gasimli, V. ve Yulek, M. (2014) The New Geo-Economics in the Azerbaijan –led South Caucasus, SAM Review, Vol. 14, Strategic Research Center, Azerbaijan.

 2. Kundu, N. D., Yulek, M. and Humbatov, M. (2014) The Iron Ground for the Silk Road: Baku-Tbilisi-Kars Railroad, SAM Review, Vol. 13, Strategic Research Center, Azerbaijan.

 3. Yülek, M. (1998) Yeni Sanayileşme Süreci, Sanayi Politikaları ve Asya Kaplanları, Bilgi ve Toplum.

 4. Yülek, M., Acharya A., Muller S. E., ve Wohlwend B. D. (1994) Tri-State Radio, Yale School of Management Case Study, New Haven, Connecticut, USA.

Yönettiği Bazı Danışmanlık ve Moderasyon Projeleri

 1. Türkiye İmalat Sanayi Stratejisi Mevcut Durum ve 11. Kalkınma Planı Stratejisi; İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi (İstanbul Ticaret Odası desteği sağlanmıştır)

 2. Kamu satın alma yöntemleri TÜBİTAK Politikalar Başkanlığı Danışmanı (2013)

 3. Medium Term Strategy and Business Plan (MTBS 2.0), İslam Kalkınma Bankası Danışmanı (2012).

 4. Foras International Investment Company, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri (2011).

 5. Ankara’nın Türkiye’nin Uluslararası Transit Noktasına Dönüşümü Araştırma Projesi, (THK

Üniversitesi tarafından Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilmiştir), (2012), Proje Danışmanı.

 1. Demiryolları Fizibilite Çalışmaları (Türkiye, Türkmenistan), (2008, 2009, 2011), Proje Yöneticisi.

 2. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Projesi (Azerbaycan), Proje Yöneticisi.

 3. Azerbaycan’da yabancı yatırımcılara yönelik 70 milyon USD’lik doğrudan yatırım fonunun kurulması, Proje yöneticisi.

 4. Çeşitli özelleştirme ve satın alma projeleri (Türkiye), Danışman.

 5. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli firma değerleme projeleri, Danışman.

 6. Türkiye’nin en büyük kurumlarının birinin yatırım stratejilerinin belirlenmesi projesi, Danışman.

 7. Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin finansal ve yatırım stratejilerinin belirlenmesi, Danışman.

 8. Türkiye’nin en büyük özel eğitim kurumlarından birine finansal danışmanlık yapılması, Danışman.

 9. Enhancing Economic and Commercial Cooperation Among OIC Member Countries, Proje Yöneticiliği ve Moderasyon.

Yönetilen Projeler, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 1. Georgetown Üniversitesi Public Policy Institute’da 2003-2004 akademik yılında 6 adet yüksek lisans tezi yönetmiştir.

 2. Kılıç, Ş. (2016). “Türkiye İmalat Sanayinde Yerli Üretim Yetkinliklerinin Geliştirilmesinin Geliştirilmesinin Etki Analizi: Demiryolu Araçları Sektörü” İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı.

 3. Haliloviç, V. (2017). Uluslararasılaşmada Dış Pazara Giriş: Bir Vaka Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı.

 4. Sayın, M. (Devam ediyor). Doğalgaz Piyasasında Regülasyon ve Rekabet, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı, Devam ediyor

 5. Biltaş, M. (Devam Ediyor) Yerlileşme Politikaları, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimel Enstitüsü

 6. TÜBİTAK Projesi - Yürütücü/Yönetici (Birinci Derece Sorumluluk)] Seçilmiş Ülkelerde Sanayi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Güney Kore, ve Japonya (01.12.2014 - 01.08.2016)

 

 

Seçilmiş Uluslararası ve Ulusal Davetli Sunumlar, Oturum Başkanlıkları ve Konuşmalar

 

 1. Invited Speaker and Coordinator, “International Seminar - Industrial and Macroeconomic Policies for Sustained Development” Kampala, Uganda, 3-5 Aralık 2018 (East African Development Bank için İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi ile UNCTAD işbirliğiyle düzenlenmiştir).

 2. Invited speaker “How Nations Succeed; Manufacturing, trade, Industrial Policy and Economic Development” Islamic Development Bank, November, 19, 2018, Jeddah, KSA.

 3. Invited speaker “The New Generation Development Finance -The Industrial Layer, Industrial Policy and New Tools, International Conference on Blended Development Finance and the New Industrial Policy, Geneva, Switzerland, November 8-9, 2018

 4. Invited speaker “How Nations Succeed; Manufacturing, trade, Industrial Policy and Economic Development” Sogang University, South Korea, 1 October 2018

 5. Invited speaker “How Nations Succeed; Manufacturing, trade, Industrial Policy and Economic Development” APU Ritsumeikan University, Beppu, Japan, 28 September 2018

 6. Invited speaker “How Nations Succeed; Manufacturing, trade, Industrial Policy and Economic Development” Yamaguchi University, Yamaguchi, Japan, 28 September 2018

 7. Invited Speaker, 61 nolu Teknik Hırdavat Meslek Grubu Komitesi, Istanbul Chamber of Commerce, 24 March 2018 (2018 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi Sunumu; The World and the Turkish Economy in 2018)

 8. Invited Speaker, Istanbul Chamber of Commerce, 22 March 2018 (AI and Robotics - Yapay Zeka Dönüşümü ve Robot Uygulamaları Semineri)

 9. Invited Speaker, Industrial Policy and Sustainable Growth Univercidad Nacional de San Martin (TSDS), 14 December 2017, Buenos Aires, Argentina

 10. Invited Speaker, European Investment Bank Institute, Luxembourg, 6 April 2017 (The Future of Europe: Why Manufacturing still Matters)

 11. Invited Speaker, Financing Development: Experiences from Africa, Asia and Latin America organized by UNCTAD and South African Institute of International Affairs, Johannesburg 10-11 May 2017

 12. Invited Speaker, Roundtable Policy Discussion Setting the EU-Turkey Economic Agenda: Customs Union Reform, 25 January, 2016 European Parliament, Brussels

 13. Invited Speaker Shanghai Cooperation Organization Think Tank Symposium, Beijing 26-27 September 2016 and Tianjin 28 September to 2 October 2016

 14. Invited Speaker, International Conference on Political Economy (ICOPEC), Istanbul, 28-30 June 2016 (On the Middle Income Trap, Industrialization Process and Appropriate Industrial Policy)

 15. Invited Speaker, Sektörler Buluşması, MUSIAD, Istanbul

 16. Invited Speaker, The International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) Annual Conference, 16 Kasım 2015, Istanbul

 17. Invited Speaker, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad – Ecuador - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) "Making industrial policy work for growth, jobs and development" Workshop to be held in Quito, Ecuador, 9 and 10 November, 2015 “Development-based Public Procurement Policies (DbPPP):
  Public procurement as a mechanism for industrial policy and technology transfer

 18. Invited Speaker, Hedef 2023 Zirvesi, İstanbul Ticaret Odası, 15 Eylül 2015.

 19. Invited Speaker, 2nd International Roundtable – Current State of Ukranian – Turkish Economic Relations, Kiev, 2 September 2015.

 20. Distinguished Invited Speaker, Singapore Economic Research Conference, Singapore, 5-7 August 2015; Yulek, M. and Gur, N. (2015) “Foreign Direct Investment, Smart Policies and Economic Growth” Singapore Economic Research Conference, Singapore, 5-7 August 2015,

 21. Invited Moderator, Special Session on G20, Euroasian Forum on Politics, Economics and Business-2015, Istanbul, 24-25 July 2015

 22. Invited Presentation, Yülek, M. (2015) “Development-based Public Procurement Policies”, Regional Meeting on the Public Procurement Systems in Latin America and the Caribbean, Quito, Ecuador, 15-16 July 2015

 

 1. Invited Speaker, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri İpək Yolu İqtisadi Kəməri kontekstində Konferansı, Baku, 7 Mayıs 2015

 2. Invited Speaker, Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy,Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Department of Economic, Universita degli Studi di Parma, Parma, Italya, 18 Mart 2015

 3. Invited Speaker, Yülek, M. (2014) “Does Industrial Policy Make a Difference: Turkish vs Korean Development Experiences” Korea Institute of International Economic Policy, September 4, 2015, Seoul, S. Korea

 4. Invited Speaker, Yülek, M. (2014) “Differentiating vs Commoditizing your Economy
  Some Economics and Some Arithmetics of Income and Productivity”
  Ewha Women’s University, Seoul, S. Korea, September 5, 2014

 5. Invited Speaker, Yulek, M. (2015) “Current Industrial, Science, Technology and Innovation Policies in Japan” RCAPS Current Research Seminar, APU Ritsumeikan University, Tokyo, January 14, 2015

 6. Invited Speaker, 2nd Baku Forum-Conference (Baku, 1-3 October, 2014) (2nd Baku Forum of Economic Cooperation Organization (ECO) member states Economic Think-Tanks and 2nd International Conference on Energy, Regional Integration and Socio-Economic Development)

 7. Invited Keynote speaker, “Differentiating vs Commoditizing Your Economy: Some Economics and Some Arithmetics of Income and Productivity”, The 24th International Conference of The International Trade and Finance Association 21-24 May 2014 Ommer Hotel Kayseri/Turkey

 8. Invited Speaker, EuroFinance Turkey 2015, Istanbul, 20-21 April 2015

 9. Invited Moderator, Yülek, M. (2014) Morocco: A Country of Limitless Investment Opportunities, G8 Deauville Partnership Investment Conference, Skhirat, Moderatör, Session IV Attraction of Foreign Direct Investment (FDI): Policies and Best Practice.

 10. Invited Speaker, Yülek, M. (2014) Borsa Istanbul Islamic Finance Conference Series – I, Istanbul, Moderatör, Academic Session 2: The Role of Islamic Finance on Financial Stability Borsa Istanbul Conference Hall, Istanbul

 11. Davetli panel konuşmacısı, Yülek, M. (2013) “Dünyada ve Türkiye’de Doğrudan Yatırımlar”, Davetli sunum, Beşinci İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim – 1 Kasım 2013, İzmir (Oturum 2A: Türkiye Yatırım Zirvesi)

 12. Yülek, M. ve Tiryakioğlu, M. (2013) Kalkınma Temelli Kamu Alımı Politikaları: Politika Deneyimleri ve Literatürden Seçilmiş Örnekler 3. Sanayi. Congresium, Ankara

 13. Yülek, M. (2013) Cairo Investment Forum & Deauville Partnership Investment Forum, Cairo, Moderatör, Session-Best practices

 14. Invited Moderator, Yülek, M. (2013) Tunisia Investment Forum & Deauville Partnership Investment Symposium, Tunis, Moderatör, Session-Sharing of Best Practices by Turkey and Malaysia.

 15. Invited Speaker, Yülek, M. (2013) Ersten Sitzung der Arbeitsgruppe Deutsch-Türkische Wirtschaftsbeziehungen, Davetli Konuşmacı, Wirstshaftsrat der CDU, Berlin.

 16. Invited Speaker, Yülek, M. (2013) Can Arab Spring be an opportunity of economic transformation for Arab nations? Arab countries after recent transformations: Political, Economic and Social Changes konferansı, Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan, Bakü, Azerbaycan

 17. Davetli Konuşmacı, Yülek, M. (2011) Türkiye Ekonomisi için Mikro Reformlar ve Rekabet Politikası, Rekabet Kurumu 14. Yıl Sempozyumu, (Konferans kitabında yayınlanmıştır)

 18. Davetli Konuşmacı, Yülek, M. (2010) Kriz sonrası Dünya Ekonomisi ve Türkiye, İstanbul Ticaret Odası zümre toplantısı sunumu, İstanbul.

 19. Invited Speaker, Yülek, M. (2010) Growth Through Poverty Reduction and Financial Inclusion, Global Economic Symposium (GES), Kiel Institute for the World Economy, Istanbul.

 20. Davetli konuşmacı, Yülek, M. (2010) Geçmişten Geleceğe Türk Bankacılık Sektörü, BDDK 10. Kuruluş Yıldönümü Konferansı, (Kitaplaştırılmış konuşma).

 21. Invited Speaker, Yülek, M. (2010) Turkey in Transformation, The Economist Conferences, İstanbul.

 22. Yülek, M. (2009) Corporate Valuation, ADFIMI Special Seminar, Kuala Lumpur, Malaysia.

 23. Invited Speaker, Yülek, M. (2007) Turkish Economy and Prospects Duke University, İstanbul.

 24. Invited Speaker, Yülek, M. ve Özkaramete, N. (2006) What is in a Subsidy: Economics and Politics of Agricultural Subsidies and Benin and Cotton: A Case Study, Competitiveness, Trade and WTO Seminar, Economic Cooperation Organization, Antalya, Türkiye.

 25. Yülek, M. (2006) Advanced Corporate Finance and Project Finance, ADFIMI Training Seminar, İstanbul.

 26. Invited Speaker, Yülek, M. (2004) Development and Macroeconomic Challenges in West Africa, Yale School of Management, New Haven Connecticut, USA.

 27. Yülek, M. (1997) Financial Repression, Selective Credits and Endogenous Growth: Orthodoxy and Heresy, Europan Economic Association Eastern Economic Association 22’nd Annual Convention, Istanbul.

 28. Yülek, M. (1996) Financial Repression, Selective Credits and Endogenous Growth: Orthodoxy and Heresy, European Economic Assoc. 11th Annual Congress, Istanbul.

 

Diğer Araştırma Makaleleri

 1. Yülek, M. (1996) Liberalize to Grow or Grow to Liberalize: Japanese finance and Development During the High Grow Period, Bilkent University Department of Economics Discussion Paper.

 2. Yülek, M. (1996) Financial Repression, Selective Credits and Endogenous Growth: Orthodoxy and Heresy, Economic Research Forum Working Paper, Cairo.

 3. Yülek, M. (1992) Economic and Social Consequences of the Mongol Invasion in the 13th Century Anatolia, Bilkent University Department of Economics Discussion Paper.

 4. Yülek, M. Şili (1973-1982) ve İsrail (1985) Tecrübeleri Işığında 5 Nisan Kararlarının Değerlendirilmesi, Milliyet Gazetesi Ekonomi Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1995. 16-17-18 Ocak 1996 tarihli İktisat Gazetesinde yayınlanmıştır.

 

 

Bilimsel Dergi ve Kongrelerde Yapılan Bazı Hakemlikler

 1. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi (ISSN 1308-4658) Danışma Kurulu Üyesi

 2. ADAM Akademi (ISSN: 2146-4936) Yayın Kurulu Üyesi

 3. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-6831

 4. I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT- 20-22 Aralık 2012, İzmir)

 5. I. Uluslararası Hava İşletmeciliği Kongresi (INTAVIC) 2012

 6. Economic Research - Ekonomska Istrazivanja

 7. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)

 8. Journal of Internet Banking & Commerce 2017, 2018

 9. Smart Economic Planning an Industrial Policy 2014, 2015

 10. Journal of Research in Economics and International Finance, 2018

 

Çalışma Grubu ve Şüra Üyelikleri

 1. 3. Sanayi Şürası, Şüra Üyesi (20-22 Kasım 2013)

 2. Ulaştırma Şurası Demiryolu Komitesi Üyesi (2013)

 3. Ulaştırma ve Trafik Güvenliği 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2013)

 4. Ulaştırma Şurası Demiryolu Altyapısı Komitesi Üyesi (2009)

 5. World Bank’s Doing Business Partner (2009-2014)

 6. Tüba-Tübitak-TTGV Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tartışmaları Platformu, Araştırma- Geliştirme ve Üniversite- Sanayi İşbirliğinin Teşvikine Yönelik Politikalar Çalışma Grubu (1996)

 7. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğrencileri için Hazırlanan ‘’A Handout of Basic Concepts to Assist Students Taking Introductory Courses in Economics’’ (1996)

 

Ödüller

 1. MÜSİAD “Ulusal Bilim, Teknoloji, Politika ve Strateji” kapsamında 6. Biltronik Ödülleri (“tanıtanlar” kategorisi), 2014

 2. Hayati Üstün Girişimci İş Adamları Vakfı Basın Ödülü, 2013

 3. MÜSİAD Yılın Ekonomi Yazarı Ödülü, 2011

 4. Milliyet İktisat Ödülü (Üçüncülük) 1994. Araştırma Konusu: “Şili (1973-1982) ve İsrail (1985) Deneyimleri Işığında 5 Nisan İstikrar Tedbirlerinin Değerlendirilmesi”

 5. YASED Araştırma Ödülü (İkincilik) 1990. Araştırma Konusu: “Doğrudan Dış Yatırımlar ve Alıcı Ülke Teknolojilerine Katkıları”

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. American Economic Association

 2. European Economic Association

 3. Yönetim Danışmanları Derneği

 4. Makine Mühendisleri Odası

 

Verdiği Dersler

 

 1. ECO 605 Turkish Economy- Advanced Issues (2018-2019 Güz ve Bahar Dönemleri; İktisat Yüksek Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 2. ECO 508 Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Küreselleşme (2013-2014 Bahar Dönemi; İktisat Yüksek Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 3. Eco 338 Economic Policy (2013-2018 Bahar Dönemi, İngilizce İktisat Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 4. Eco 234 Managerial Economics (2013-2014, 2014-2015 Bahar Dönemi, İngilizce İktisat Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 5. Eco 345 Industrial Economics (2013-2014, 2014-2015 Güz Dönemi, İngilizce İktisat Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 6. Eco 405 Turkish Economy (2014-2015 Güz Dönemi, İngilizce İktisat Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 7. Eco 406 Seminar (2014-2018 Bahar Dönemi, İngilizce İktisat Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi)

 8. IFNS 508 İşletme Yönetimi (2011-2012 bahar dönemi; İşletme Yüksek Lisans Programı, THK Üniversitesi)

 9. MAN 101 İktisada Girişi (2012-2013 Güz Dönemi; Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Lisans Programı; THK Üniversitesi)

 10. Turkish Economy (İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü; 2014-2015)

 11. Seminar (İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü; 2014-2015)

 12. Economic Policy (İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü; 2013-2014, 2014-2015)

 13. Managerial Economics (İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü; 2013-2014, 2014-2015)

 14. Economic History (İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü; 2013-2014, 2014-2015)

 15. Industrial Economics (İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü; 2013-2014, 2014-2015)

 16. Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Küreselleşme dersi (2013-2014 Bahar Dönemi; İktisat Yüksek Lisans Programı)

 17. Finansal Yönetim (THK Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı; 2012-2013)

 18. Introduction to Economics (THK Üniversitesi; 2012-2013)

 19. International Development (Georgetown University Graduate Public Policy Institute; 2003-2004)

 20. Data Analysis and Statistics (Yale University School of Management; Teaching Assıstant; 1993-1994)

 21. Financial Accounting (Yale University School of Management; Tutor; 1993-1994)

 22. Introduction to Economics (Bilkent Üniversitesi; 1991-1992)

 23. Intermediate Macroeconomics (Bilkent Üniversitesi; 1991-1992)

 

Verdiği Profesyonel Eğitim ve Konferans Başlıkları

 1. Türkiye Ekonomisi

 2. Dünya Ekonomisi

 3. Merkez Bankası Bilançosu

 4. Firma Değerlemesi

 5. Fizibilite Raporu Hazırlama

 6. Genel Ekonomi

 7. Makroekonomi

 8. Mikroekonomi

 9. Genel ekonomi ve finans sektörü

 10. Etki analizi