Rektörlük

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek

Sevgili Gençler Saygıdeğer Veliler,

"Sanayinin Üniversitesi” olmayı amaçlayan OSTİM Teknik Üniversitesinin temel hedefi, bilim ve teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mezunlar yetiştirmektir.  Bu hedefe merkezinde yer aldığımız iş dünyası, sanayici ve kamu sektörü ile güçlü bir iş birliği yaparak varacağız. Sahip olduğumuz bu avantajları uluslararası standartlarda bir eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile destekleyerek, yenilikçi teknolojiler ve girişimcilik modelleri başta olmak üzere öncelik verdiğimiz sanayi ve ekonomi dallarında etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz.

Üniversitemiz, Türkiye’nin geleceği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip olarak belirlemiştir. Belirlenen bu prensip doğrultusunda mezunlarımızın rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, vizyonu geniş, iş başında öğrenen, soran ve cevap arayan, yaratıcı fikirler üretebilen, yenilikçi tasarımlar yapabilen ve tasarladıklarını üreten, girişimci ruhlu, takım ile çalışabilen ve gerektiğinde sorumluluk alabilen, mesleki yeterlilik kazanmak için çalışan, kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, topluma faydalı birer birey olmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

OSTİM Teknik Üniversitesi bir “üçüncü nesil” üniversitedir. “İkinci nesil” üniversite, 18. yüzyıldan sonra yaşanan iş bölümü devriminin etkisiyle daha çok bilimsel araştırma ve eğitimi hedeflemişken geliştirilen bilgilerin uygulamaya, üretime dönüştürülmesi şirketlere bırakılmıştı. Bu durum, üniversite şirket iş birliğinin azalmasına, aralarındaki mesafenin giderek artmasına sebep olmuştur. “Üçüncü nesil” ya da “girişimci üniversite” ise bu katı duvarları toplumun faydasına ortadan kaldıran, üniversiteyi şirketlerle birlikte üretim ve yenilikçilik sürecinin merkezine oturtan bir yaklaşıma sahiptir.

Yaşadığımız çağda “eğitim öğretim” tek başına öğrencilerin teorik olarak yetiştirilmesi ile yetinmemekte gerek öğrencilerin gerekse akademisyenlerin üniversite sanayi iş birliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka geliştirme kapasitesini arttırmalarını, yenilik yapmalarını, girişimcilik sayesinde ekonomik katkı sağlamalarını ve ticarileşmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda “Girişimci Üniversite” anlayışı ile bilim ve teknoloji çalışmalarımızı ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde sanayi ile koordineli olarak gerçekleştireceğiz. Özgün proje ve çözümler üreterek, güçlü akademik kadromuz ile üretilen bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye imkân vermesi için gerekli mekanizmaları geliştirerek bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için çalışacağız ve dünyada kendi alanında önde gelen üniversiteler arasına girmek için koşacağız.

Öğrencilerimize, akademik ve idari kadromuza başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.

 

Prof. Dr. Murat Yülek
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü