Rektör Danışmanı

Zeki Şimşek

Rektör Danışmanı

 

REKTÖR DANIŞMANLIĞI GÖREV VE TANIMLARI

  • Rektörlük Makamını temsil etmek,
  • Makamca görevlendirildiği iç ve dış toplantılara Rektörlük Makamını temsilen katılmak, toplantıda alınan kararların sonuçlarını Rektörlük adına takip etmek, Rektörlük Makamını iş süreçleri hakkında bilgilendirmek,
  • Mütevelli Heyet ve Vakıf tüzel kişiliği ile ilgili hukuki konularda Rektörlük Makamını bilgilendirmek, uygulamasını takip etmek, Ostim Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde öngörülen görev ve tanımların, mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanması ve takibinde, Rektörlükçe verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
  • Rektörlük Makamının protokol işlerini yürütmek, Rektör adına toplantı, panel, çalıştay, seminer, konferans gibi yapılan davetlere katılım sağlamak, Rektörlük Makamını iş süreçleri hakkında bilgilendirmek,
  • Akademik ve İdari Birimlerde Rektörün talimatları üzere; izlenmesi ve takibi gerektiren konularda iş süreçlerini takip ederek, Rektörlük Makamını bilgilendirmek,
  • Rektörlük Makamına danışmanlık yapan Öğretim Üyelerini eş güdüm içinde çalıştırmak ve koordine etmek,
  • Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek ve Makamlarını bilgilendirmek.