Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi

Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi, araştırmacıların projelerine en etkin şekilde odaklanmalarını sağlayan katma değerli proje yönetimi süreçleri geliştirerek ve uygulayarak, üniversite akademisyenlerinin ve araştırmacılarının hibe projeleri için projeler geliştirmekten sorumludur. Ofisimiz, üniversitemizin akademik çalışmalarını destekleyen süreçleri yürütmeyi ve projelerin sözleşme şartlarına ve Ostim Teknik Üniversitesi proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde finansman kurumunun hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi olarak aşağıdaki programlar başta olmak üzere tüm hibe programları izlenmektedir.

TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK BİDEB, TÜBİTAK TEYDEB, TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri, TÜBİTAK Çoklu İşbirliği Projeleri, H2020 Programları, COSME, COST, Ankara Kalkınma Ajansı (AKA)

Görev Tanımları

 • Ulusal ve Uluslarası projelere yönelik fon kaynaklarının araştırılması
 • Proje ilgililerinin bilgilendirilmesi, duyuru ve sunumların yapılması
 • Uygun ortakların tespit edilip yönlendirilmesi
 • Başvuruların zamanında ve eksiksiz biçimde hazırlanması
 • Başvuruların sözleşme sürecinin yürütülmesi
 • Proje dolaylı masraf ve TÜBİTAK kurum hissesi süreçlerinin yönetilmesi
 • Projeler için idari ve mali raporların, faaliyet, ilerleme, kapanış ve denetim raporlarının hazırlanması; dış araştırma fonları için gerekli olan raporların düzenli olarak oluşturulması
 • Ostim Teknik Üniversitesi’nin taahhüt altına girdiği projelerin uygulamasıyla ilgili ilke ve yöntemlerin belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli yönergelerin ve prosedürlerin oluşturulması
 • Görünürlük çalışmalarının yürütülmesi
 • Projelerin tabi olduğu denetimler ile ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • Dış finansman kaynakları tarafından fonlanan araştırma projelerinin yönetiminin gerçekleştirilmesi