Prof. Dr. Murat YÜLEK'in Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne resmi olarak ataması gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Murat YÜLEK'in Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne resmi olarak ataması gerçekleştirildi

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, dünyanın saygın üniversitelerinde dersler veren, ülkemizde ve uluslararası kuruluşlarda görevlerde bulunan, son yıllarda sanayi politikaları, kamu satın alma politikalarının teknolojik gelişme üzerindeki etkileri, bilim, sanayi ve yenilikçilik politikaları üzerinde araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Murat Yülek atandı.

27.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 13. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 7. maddeleri gereğince OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Murat Yülek’in; makroiktisat, finans, finansal ve iktisadi kalkınma konularında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda eseri bulunuyor.

Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin temel hedefinin; bilim ve teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mezunlar yetiştirmek olduğunu ifade etti. Bu hedefe, merkezinde yer aldıkları iş dünyası, sanayici ve kamu sektörü ile güçlü bir iş birliği yaparak varacaklarını dile getirerek görüşlerini paylaştı:

Temel Hedefimiz Bilim ve Teknolojiyi Uygulamaya Dönüştüren Mezunlar Yetiştirmek

 “Sahip olduğumuz bu avantajları uluslararası standartlarda bir eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile destekleyerek, yenilikçi teknolojiler ve girişimcilik modelleri başta olmak üzere önceliklendirdiğimiz sanayi ve ekonomi dallarında etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz.

Üniversitemiz rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, vizyonu geniş, özgün, soran, cevap arayan, iş başında öğrenen, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, mesleki yeterliliği kazanmak için çalışan, kültürel farkındalığı yüksek, takım içinde çalışabilen, yöneten ve yönetebilen, insani değerleri özümsemiş, topluma faydalı mezunlar yetiştirerek Türkiye’nin geleceği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip olarak belirlemiştir.”

OSTİM Teknik Üniversitesi Bir Üçüncü Nesil Üniversitedir

“İkinci nesil üniversite, 18. yüzyıldan sonra yaşanan iş bölümü devriminin etkisiyle daha çok bilimsel araştırma ve eğitimi hedeflemişken geliştirilen bilgilerin uygulamaya, üretime dönüştürülmesi şirketlere bırakılmıştı. Bu durum, bu ikili arasındaki iş birliğinin azalmasına, aralarındaki mesafenin artmasına sebep oldu. Üçüncü nesil ya da girişimci üniversite ise bu katı duvarları toplumun faydasına ortadan kaldıran, üniversiteyi şirketlerle birlikte üretim ve yenilikçilik sürecinin merkezine oturtan bir yaklaşımdır.

Çalışmalarımızı Ülke Ekonomisine Katma Değer Sağlayacak

“Yaşadığımız çağın gerektirdiği üniversite sanayi iş birliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka geliştirme kapasitesini arttırmak, girişimcilik ve yenilik yapmak, ekonomik katkı ve ticarileşmeyi hedeflemek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ana eksenini oluşturmaktadır. Girişimci üniversite anlayışı ile bilim ve teknoloji çalışmalarımızı ülke ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde sanayi ile koordineli olarak gerçekleştireceğiz. Özgün proje ve çözümler üreterek, güçlü akademik kadrosu ile üretilen bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye imkân vermesi için gerekli mekanizmaları geliştirerek bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için çalışacağız ve dünyada kendi alanında önde gelen üniversiteler arasına girmek için koşacağız. Öğrencilerimize, akademik ve idari kadromuza başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.”

Bize
Sorun