OTUZEM

HAKKIMIZDA

 

Müdür

Dr. Alpaslan DURMUŞ

alpaslan.durmus@ostimteknik.edu.tr

OTUZEM Birim Koordinatörleri

Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Abdulhamit Sevgi

abdulhamit.sevgi@ostimteknik.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi İclal Çetin Taş

iclal.cetintas@ostimteknik.edu.tr

Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Anıl Müngen

ahmetanil.mungen@ostimteknik.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ar.Gör.Ali Uçucu

ali.ucucu@ostimteknik.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ar.Gör.Merve Seyhan

merve.seyhan@ostimteknik.edu.tr

TEKNİK BİRİM

Öğr. Gör. Hilmi Bahadır TEMUR

hilmibahadir.temur@ostimteknik.edu.tr

Öğr. Gör. Mutluhan YILMAZ

mutluhan.yilmaz@ostimteknik.edu.tr