OSTİM Hakkında

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) 

1967 yılında küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olarak 1.748 üye ile faaliyete başlayan OSTİM; bugün 17 ana sektör ve 139 iş kolunda faaliyet gösteren 6.200 işletme ve 60.000 çalışanı ile Ankara ve Türkiye sanayisinde önemli ve öncü bir rol oynayan organize sanayi bölgesidir.

OSTİM ekosistemi özgün ve örnek bir sanayi bölgesi yönetim modelidir. Bu ekosistem içinde faaliyet gösteren işletme ve çalışanların yaşam boyu eğitimine ve mesleki eğitimine özel önem verilmektedir. İşletmelerin teknoloji geliştirme, tanıtım, pazarlama, teknoloji transferi, insan kaynakları ve istihdam gibi ihtiyaçlarına yönelik bütüncül ve sürdürülebilir hizmetler sağlanmaktadır.

OSTİM ekosistemi içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve işletmeler yerli ve milli sanayinin gelişmesi için etkili ve örnek çalışmalar yapmaktadırlar. Bu kapsamda ülkemizin ilk ve başarılı kümelenme örnekleri hayata geçirilmiştir. Savunma ve Havacılık, Medikal Sanayi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri, Raylı Ulaşım Sistemleri, Kauçuk Teknolojileri ve Haberleşme Teknolojileri adı altında kurulmuş 7 ayrı küme çatısı altında yüzlerce firma bir araya gelerek sektörlerinde ülkemizin geleceği için ortak projeler geliştirmektedirler. Diğer yandan OSTİM Vakfı, OSTİM Endüstriyel Yatırımlar İşletme A.Ş., ODF Fuarcılık A.Ş., OSTİM Teknopark A.Ş., OSTİM Proje Gelişim A.Ş., OSTİM Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş., OSTİM Gazetesi ve OSTİM Spare Parts Inc. gibi kuruluşlar bölgedeki işletmelerin gelişmesi, rekabetçi bir yapıya kavuşması, verimliliğini artırması, ortak ve yenilikçi projeler gerçekleştirmesi, yurt dışına açılması ve finansman ihtiyacının giderilmesi gibi amaçlara yönelik önemli çalışmalar yapmaktadırlar.

OSTİM, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi ve birçok projenin hayata geçirilmesi için Ankara’da bulunan üniversitelerle her zaman yakın işbirliği içinde olmuştur. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kurulması ile OSTİM ekosistemi içindeki en önemli eksiklik de tamamlanmıştır. Türkiye’de bir sanayi bölgesi içinde yer alan ilk üniversite olma özelliğine sahip olan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, OSTİM ekosisteminin tüm birikimini en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin öncüsü ve güzel bir örneği olması hedeflenmektedir.