Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi

OSTİM Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 2024 yılı bitirme projelerini büyük bir heyecanla sergiledi. Sergilenen projeler, yapay zekâ, derin öğrenme ve ileri teknolojilerin çeşitli alanlardaki uygulamalarını içeren inovatif çalışmaları gözler önüne serdi. Girişimcilik eğitim alan öğrenciler sektörel bazlı yenilikçi projelerle fark yarattı..

Önemli projelerden bazıları şu şekilde:

Yapay Zekâ ile Sinyallerin Modülasyonlarının Sınıflandırılması

Bu projede, askeri haberleşme sistemlerinden radar sistemlerine, uydu haberleşmesinden radyo sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılabilecek 5 farklı modülasyon tekniği makine öğrenmesi ile sınıflandırılmıştır. AM, FM, FSK, BPSK ve QPSK teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada GNU Radyo ve SDR (Software Defined Radio) kullanılmıştır.

Motor Simülatörü Geliştirilmesi

Uluslararası öğrenciler tarafından geliştirilen motor simülatörü, araç beyni fonksiyonlarının test edilmesini sağlamaktadır. Simülatör, FPGA üzerinde Verilog dili ile geliştirilmiş olup, araç beyin arızalarının tespitinde kullanılmaktadır.

Uydu Görüntüleri Üzerinden Deprem Hasarı Tespiti

Bu projede, derin öğrenme algoritmaları kullanılarak deprem sonrası hasar tespiti yapılmıştır. ResNet-50 modeli kullanılarak, 2023 yılında Türkiye'de meydana gelen deprem bölgesindeki hasarlar hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilmiştir.

Authentication Application with AI-Based Facial Recognition (Employee Management System)

Yapay zeka tabanlı yüz tanıma teknolojisi ile çalışan bir uygulama geliştirilmiştir. YOLOv8 ve CNN modelleri kullanılarak yüksek doğrulukta yüz tanıma sağlanmıştır.

Cilt Kanseri Tespiti için Ensemble Tabanlı Çoklu Model Yaklaşımı

Vision Transformer (ViT), VGG16 ve özel bir Konvolüsyonel Sinir Ağı (CNN) kullanılarak oluşturulan bu sistem, cilt kanseri tespitinde %84 doğruluğa ulaşmıştır.

Yüz Tanıma Tabanlı Yoklama

Yüz tanıma teknolojisi kullanarak yoklama almayı sağlayan bu sistem, öğrenci devamlılığını artırmak için geliştirilmiştir.

LipLingo (Dudak Hareketlerini Metne Çevirme)

TensorFlow, OpenCV ve MediaPipe kullanılarak dudak hareketlerini metne çeviren bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem, dudak okuma görevlerinde yüksek doğruluk sağlamayı amaçlamaktadır.

Workplace

Bu sistem, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin staj yapacakları firmalar ile eşleşmelerini sağlamaktadır.

Yapay Zeka Tabanlı Silah Üstü Dürbün Sistemi

Yakın menzilde insan ve silah ayırt edebilen bu yapay zeka nesne tespiti uygulaması, çeşitli çevresel verileri de analiz ederek anlık bilgi sağlamaktadır.

Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri Uygulaması

Yapay zeka kullanarak ağ güvenliğini artırmayı amaçlayan bu proje, anormallik tespiti ve saldırı sınıflandırması yapmaktadır.

Öğrenciler, projelerin OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yenilikçi ve uygulamalı mühendislik çalışmalarının birer yansıması olduğunu ifade ettiler.

 

Chat on WhatsApp