Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği alanında bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş bilgisayar mühendisi yetiştirmektir. 

Program, öğrencilere, bilgisayar / bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında hem donanım hem yazılım hem de bu iki bileşeni de içeren sistemler alanında etkin bir şekilde çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak mühendislik ve Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bilgilerin ilk yıldan itibaren verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır. 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştirmektir. 

 Program, öğrencilere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere hem elektrik hem de elektronik sistemler alanında etkin bir şekilde çalışabilecekleri donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak mühendislik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili bilgilerin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır. 

 

 

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği  alanında bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş makine mühendisi yetiştirmektir.

 Program, öğrencilere, Makine ve İmalat Mühendisliği  sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere hem mekanik sistemler hem de ısıl sistemler alanında etkin bir şekilde çalışabilecekleri donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak mühendislik ve Makine ve İmalat Mühendisliği  ile ilgili bilgilerin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır.

 

  

Uluslararası Ticaret ve Finansman

OTÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, uluslararası iktisadi sistemi temel alarak küresel vizyona sahip, stratejik düşünen ve takım çalışmasına yatkın girişimci uluslararası ticaret ve finans uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı uluslararası ekonomi, işletme, ticaret, finans ve pazarlama konularında öğrencilere kapsamlı bir donanım kazandırmaktadır. 

Bu kapsamda programın somut amaçları şunlardır: • Kamu sektörü ve özel sektörde uluslararası ticaret ve finansa ilişkin bütün iş ve işlemleri başarıyla yürütecek düzeyde teori ve uygulama bilgisine sahip, çözüm odaklı uzmanlar yetiştirmek, • Teknoloji, rekabet, globalleşme gibi nedenlerle sürekli gelişen ve değişen ticaret ve finansman koşullarında yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile kendisini yenileyebilme yeteneklerini geliştirebilecek süreçleri öğretmek, • Ulusal ve uluslararası düzeydeki ticari ve finansal gelişmeleri analiz ederek problem çözme, eleştirel bakma, bağımsız düşünme ve analitik düşünce becerisine sahip, hızlı ve doğru kararlar veren yöneticiler yetiştirmek, • Ana dilini ve yabancı dili kullanarak etkili iletişim kurabilen, kendi kültürel zenginliğinin farkında olmak yanında yabancı kültürlere açık, evrensel bilimsel ve etik değerleri dikkate alarak çalışma yaklaşımını kazandırmak, • Ülke ekonomisi ve yaşam standardını yükseltecek çalışmalar yaparken sosyal sorumluluğunun da farkında olan ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek, • Mesleği ile ilgili süreçlerde bilgisayar teknolojisi başta olmak üzere yeni teknolojilere adpte olabilen ve kullanan kişiler yetiştirmek,  • Ticaret ve finansman eğitiminin disiplinlerarası rolünü iyi özümsemiş, kolaylaştırıcılık rolü üstlenen nitelikleriyle çok disiplinli takımlarda etkili çalışabilecek alt yapıyı oluşturmak.

 

 
Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği alanında bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş yazılım mühendisi yetiştirmektir. 

Program, öğrencilere, bilgisayar / bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında sistemin bilhassa yazılım bileşeni alanında etkin bir şekilde çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak mühendislik ve Yazılım Mühendisliği ile ilgili bilgilerin ilk yıldan itibaren verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır.