Meslek Yüksek Okulu

Makine Programı

 

Programın öğretim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler OTÜ hazırlık bölümüne devam edebileceklerdir. Ancak OTÜ MYO’da öğrenim dili Türkçe olacaktır.

MYO Makine Programı en geniş çalışma alanına sahip bir Makine Teknisyenliği alanıdır.

Makine Teknisyenliği, bilgisayar destekli tasarım ve üretimden, hat planlama alanlarına, denizcilikten, havacılığa kadar oldukça geniş bir çalışma sahasına sahiptir. MYO Makine Programı, günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz birçok donanım, makine, alet, cihaz, sistem ve süreçlerin tasarımı, üretimi ve bakım idamesi ile ilgilenen bir bölümdür.

Günümüzde sanayicilerimiz haklı olarak iyi bir eğitime sahip Makine Teknisyenlerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu Makine Teknisyenlerine ayrıca yurt içinde ve yurt dışında, gerek maddi açıdan gerekse kariyerlerinde kendilerini geliştirme ve yükselme açısından bir dizi olanaklar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, OTÜ MYO Makine Programı öğrencilerine isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık okutulmaktadır. 

 Makine Teknisyeni, geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı bir şekilde tasarlama, üretim ve bakım idamesinde rol alan kişidir.  MYO Makine Programında mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları geniş bir yelpazeye ve ölçeğe yayılmış olup, müteakip tabloda bu alanlar belirtilmiştir.

 

Dijital Medya ve Pazarlama Programı

Programın öğretim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler OTÜ hazırlık bölümüne devam edebileceklerdir. Ancak OTÜ MYO’da öğrenim dili Türkçe olacaktır.

MYO Dijital Medya ve Pazarlama Programı en geniş çalışma alanına sahip bir İletişim alanıdır. Teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet kullanımı, işletmelerin hedef müşterilerine dijital medya gibi yeni ve yenilikçi yollar ile ulaşmasına neden olmaktadır. Tüketicilerin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanımının artmasıyla beraber, dijital pazarlama işletmeler için stratejik önem taşıyan bir araç haline gelmiştir. İşletmeler dijital pazarlama sayesinde müşterilerine herhangi bir yerde, zamanda ve durumda ulaşabilmektedir. Dijital pazarlama araçları, dijital pazarlamanın avantajları, sosyal medya pazarlamasının özellikleri, sosyal medya platformlarında müşteri ilişkileri ve sosyal medyanın satın alma sürecine etkisi kapsamında bakıldığı değişimin hızla hissedildiği görülmektedir. 

 Dijital Medya ve Pazarlama programı, dijitalleşme içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli unsurlarından biri haline geldiğinin farkındalığı ile bizde şimdiden fiziksel ve beşeri yatırımlarımızın gelecek için önemli olduğunun bilincinde olan Dijital Medya ve Pazarlama alanında donanımlı mezunlar yetiştiren bir bölümdür.

 

Bilgisayar Destekli Tasarım Programı

Programın öğretim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler OTÜ İngilizce hazırlık sınıfına devam edebileceklerdir. Ancak OTÜ MYO’da öğrenim dili Türkçe olacaktır.

Dijitalleşen çağımızda gerçekçi ifade biçimi sanal ifade biçimine dönüşmekte ve bu dönüşüm yeni gereksinimler yeni programlar ya da var olan programların dönüşüm durumunu ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde konvansiyonel medya ve iletişim kanalları dijital çağın gerisinde kalmakta veri aktarımı mesaj yönlendirme biçimi ve algıların dijital yollar bulma gereksinimi artmaktadır. İletişim kanalları olarak internet ortamı ağırlık kazanmaktadır. Dizilerde, filimler de ve internet ortamında yer alan görsel efektler, mobil cihazlarda veya bilgisayarlarda oynadığınız oyunlar, 3 Boyutlu / 2 Boyutlu yapımlar, şehir bölge planlama ve mimarlıkta kullanılan tasarımlar, canlandırmalar, çizgi filmler ve bilgisayar oyunları milyonlarca insanın ilgi alanında bulunuyor.

Ostim Teknik Üniversitesi olarak MYO bünyesinde açılması planlanan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı teknolojik yenilikleri takip eden, meraklı, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, sosyal sorumluluk sahibi, güzel sanatlarla ilgili, bilgisayar bilimlerine ilgili, iletişim becerileri gelişmiş, gözlemleme becerisi kuvvetli, biçim-mekân ilişkilerini görebilen, teknolojiyi yakından takip eden, yaratıcı ve hayal gücü zengin, elle ve bilgisayar programlarıyla tasarım yapabilen ve ayrıntıları fark edebilen öğrencilerin gelişen teknoloji doğrultusunda mekanik, otomotiv, sinema, reklamcılık ve web sayfası oluşturma gibi çeşitli alanlarda ve sektörlerde ihtiyaç duyulan, ürünleri ve projeleri kitlelere etkin bir biçimde sunma ve sunum yöntemlerini geliştirme konusunda beceriye sahip teknikerler olarak mezun olmaları hedeflenmiştir. 

 

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı

Programın öğretim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler OTÜ İngilizce hazırlık sınıfına devam edebileceklerdir. Ancak OTÜ MYO’da öğrenim dili Türkçe olacaktır.

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bu teknolojilerin hammaddesi, girdisi ve çıktısı olan bilginin güvenliği önem kazanmıştır. Her geçen gün daha fazla bilgi dijital ortamlarda işlenmekte, hizmete sunulmakta, taşınabilmekte ve arşivlenmektedir. Ostim Teknik Üniversitesi MYO Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programında verilecek olan eğitim programı günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlere bilgi güvenliği çözümleri geliştirmek ve bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek yeni yetenekleri bilişim dünyasına kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

 Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması, aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilgi güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. Bilgi güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır. 

 

Elektronik Teknolojisi Programı

Programın öğretim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler OTÜ hazırlık bölümüne devam edebileceklerdir. Ancak OTÜ MYO’ da öğrenim dili Türkçe olacaktır.

MYO Elektronik Teknolojisi Programı en geniş çalışma alanına sahip bir daldır.

Elektronik Teknolojisi, bilgisayar destekli ticari analog ve sayısal devre tasarım ve üretiminden, radyo TV teknolojilerine, sivil ve askeri haberleşme sistemlerinden uydu haberleşme sistemlerine kadar oldukça geniş bir çalışma sahasına sahiptir. MYO Elektronik Teknolojisi Programı, günlük hayatta ve sanayi üretiminde ihtiyaç duyulan birçok elektronik donanım, yazılım, cihaz, sistem ve kontrol devrelerinin tasarımı, üretimi ve bakım idamesi ile ilgilenen bir alandır.

Günümüzde sanayicilerimiz haklı olarak İngilizce bilen Elektronik Teknolojisi Teknisyenlerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. İngilizce bilen Elektronik Teknolojisi Teknisyenlerine ayrıca yurt içinde ve yurt dışında, gerek maddi açıdan gerekse kariyerlerinde kendilerini geliştirme ve yükselme açısından bir dizi olanaklar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, OTÜ MYO Elektronik Teknolojisi Programı öğrencilerine isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık imkânı sunmaktadır.  

 

Mekatronik Programı

Programın öğretim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler OTÜ hazırlık bölümüne devam edebileceklerdir. Ancak OTÜ MYO’ da öğrenim dili Türkçe olacaktır.

Yüksek katma değerli ürün üretmek OTÜ MYO Mekatronik Programı mezunlarının müfredatlarının her detayında yer almaktadır.  OTÜ Mekatronik Programı tamamen pratik odaklıdır. Bu anlamda, öğrencin Savunma Sanayii, Malzeme İşleme, Havacılık, Tıp, Otomotiv, Dijital Kontrollü Makineler gibi alanlarda, başta tersine mühendislik olmak üzere kullanımına verilen donanımlara yönelik; • Tasarlanan projelerin üretilmesini sağlamak, • Çalışma alanında kullanılmak üzere akıllı cihazların geliştirilmesi için araştırma, ölçüm ve incelemeler yapmak,

Elektromekanik cihaz olarak bilinen mekatronik sistemlerin montajı, demontajı, test edilmesi, servis edilmesi ve bakım, kontrolünün yapılmasını sağlamak, • Elektronik ve mekatronik arızaların giderilmesini sağlamak, • Mesleki sorumlulukları içerisinde bulunan kalibrasyonları, ölçü ve ayarları yapmak vb hususlarda bilgi ile donatılması sağlanacaktır.  Mekatronik teknikeri; bilişim teknolojileri başta olmak üzere, teknolojik alanda bulunan her türlü elektronik, mekanik ve elektrikli cihazların üretilmesinden bakım ve onarımlarının yapılmasına ve işletilmesine kadar tüm detayları ile ilgilenen kişidir. 

Program, öğrencilere Mekatronik Teknisyenliği alanında kullanılan sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere etkin bir şekilde çalışabilecekleri mesleki becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak temel mekanik teknolojisi alan bilgilerinin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanacaktır.

 

Lojistik

Programın öğretim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık okumak isteyen öğrenciler OTÜ hazırlık bölümüne devam edebileceklerdir. Ancak OTÜ MYO’ da öğrenim dili Türkçe olacaktır.

Ülkemizdeki lojistik sektörün; bu büyük potansiyeli aktif hale getirerek, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSHY) üzerine olumlu katkılar yapmasını sağlamak için lojistik ön lisans programı mezunlarına (ara elemana/işgücüne) şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.  Diğer yandan, küreselleşme sürecinde hızlı ivme kazanan bilim, teknoloji, bilişim ve ulaştırmanın değişim ve gelişim hızı; karışık, belirsiz ve kompleks yapılar ile yeni uygulamaları ve alanları ortaya çıkarmıştır. Bu ortam da yeni; eğitimleri, stratejileri, uygulamaları, teknikleri, metotları, teknolojileri, amaçları, beklentileri, değerleri, normları ve kuralları beraberinde getirmiştir. Yeni oluşan bu duruma lojistik sektörün ve lojistik firmaların ayak uydurabilmesi ancak iyi eğitim almış lojistikçi personel, ara eleman, lider ve yöneticiler ile mümkün olabilmektedir.

 Bu şekillenmeye yön veren olgu ise, lojistik ön lisans eğitimi yolu ile personele; “lojistik kavramsal beceriler”, “lojistik teknik beceriler”, “lojistik ilişkisel beceriler” ve “sosyal becerilerin” kazandırılmasıdır. 

 Program kazanımları çok boyutlu olup özellikle: proje yönetimi, kritik düşünme, takım çalışması, lojistik liderlik, analiz, ERP ve SAP kullanım, entegre lojistik teknolojiler, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, envanter ve satın alma yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi, taşıma, uluslararası pazarlama, örgütsel davranış, gümrükleme süreci konularında öğrenciler yetiştirilmektedir.