Meslek Yüksek Okulu

Sevgili Öğrencilerim,

İlk öğrencilerini 2019-2020 akademik yılında alacak olan OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulumuz internet sayfasına hoş geldiniz. Ülkemizin önde gelen Mesleki Teknik Eğitim veren ön lisans eğitim kurumlarından biri olma hedefi ile yoldayız ve siz yol arkadaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye’nin geleceği için nitelikli teknik elemanlar yetiştirme amacı ile başladığımız eğitim faaliyetlerimiz ile yüksek teknik teknolojik donanımlı, analitik ve çözüm odaklı düşünebilen, mesleklerinde ve dolayısıyla görev aldıkları işletmelerde farklılıklar oluşturmada öncülük yapacak siz değerli öğrencilerimizi bir aile ortamında mesleğinize ve hayata hazırlamak amacımızdır.

Üçüncü nesil üniversite anlayışı ile çıktığımız yolda üniversite-sanayi işbirliğini ön plana alarak teori ve uygulama arasındaki bağlantıyı en etkin şekilde kullanıp sanayi odaklı projeler ile ülke ekonomisine katma değer sağlamanız öncelikli hedeflerimizdendir. Bununla birlikte, daha öğrenciliğinizde ilgili olduğunuz sektörlerde aranılan elemanlar olmanızı sağlayacak eğitim programları ile yeni nesil üniversite olma konusunda iddialıyız. Bu bağlamda, üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz laboratuvarlarımız, OSTİM sanayi bölgesinde yer alan sanayi işletmelerinin destekleri, OSTİM Teknopark gibi büyük bir paydaşın desteği ve OSTİM Vakfı gibi köklü bir geleneği olan vakfın desteği ile çok başarılı olacağımıza inancımız tamdır.

Yüksekokulumuzda uyguladığımız eğitim programımızda ikinci ve üçüncü dönem boyunca haftada 1 gün, dördüncü dönem ise tüm dönem boyunca işbaşı eğitim alacak olan siz öğrencilerimiz; üretim ve araştırma/geliştirme deneyimi kazanıp, takım çalışması ve mesleki ilişkiler konusunda yetkin duruma geleceksiniz. Girişimcilik projesi derslerinde güncel araştırma geliştirme konuları olan otonom ve otomasyon araçları gibi alanlarda prototipler yaparak alanlarınızda kendinize güven duyacaksınız, girişimcilik karneleriniz ile iş hayatına farklılıklar katacaksınız. Üniversite hayatına giriş ve geleceği inşa etme dersleri yanında işyeri deneyimi ile meslek etiğini ve sosyal değerleri gözeterek görev yapma bilincinde olacak siz öğrencilerimiz mesleki açıdan bir yıl deneyimli mezun olduğunuz gibi kişilik olarak da yüksek nitelikli  mezunlar olacaksınız.

Sevgi ve başarı dileklerimle.

 

 

 

Prof.Dr. Kerim ÇETİNKAYA

MYO Müdür V.

Duyurular

Bize
Sorun