Mekatronik ProgramıYüksek katma değerli ürün üretmek OSTİMTECH MYO Mekatronik Programı mezunlarının müfredatlarının her detayında yer almaktadır.  OSTİMTECH Mekatronik Programı tamamen pratik odaklıdır.

Bu anlamda, öğrenci Savunma Sanayi, Malzeme İşleme, Havacılık, Tıp, Otomotiv, Dijital Kontrollü Makineler gibi alanlarda, başta tersine mühendislik olmak üzere kullanımına verilen donanımlara yönelik;

  • Tasarlanan projelerin üretilmesini sağlamak,
  • Çalışma alanında kullanılmak üzere akıllı cihazların geliştirilmesi için araştırma, ölçüm ve incelemeler yapmak,
  • Elektromekanik cihaz olarak bilinen mekatronik sistemlerin montajı, demontajı, test edilmesi, servis edilmesi ve bakım  kontrolünün yapılmasını sağlamak,
  • Elektronik ve mekatronik arızaların giderilmesini sağlamak,
  • Mesleki sorumlulukları içerisinde bulunan kalibrasyonları, ölçü ve ayarları yapmak gibi hususlarda bilgi ile donatılması sağlanacaktır. 

Mekatronik teknikeri; bilişim teknolojileri başta olmak üzere, teknolojik alanda bulunan her türlü elektronik, mekanik ve elektrikli cihazların üretilmesinden bakım ve onarımlarının yapılmasına ve işletilmesine kadar tüm detayları ile ilgilenen kişidir. 

Program, öğrencilere Mekatronik Teknikerliği alanında kullanılan sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere etkin bir şekilde çalışabilecekleri mesleki becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak temel mekanik teknolojisi alan bilgilerinin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanacaktır.

Programın öğretim dili Türkçedir.

İş İmkanları

Otomotiv Sanayi

Savunma, Uzay ve Havacılık

Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti kavramlarına bağlı alanlarda faaliyet gösteren sektörler

Makine Endüstrisi

İmalat Sanayi

İmalat Tezgahları Sanayi ve bağlı sektörler vb.