Mekatronik

Yüksek katma değerli ürün üretmek OSTİMTECH MYO Mekatronik Programı mezunlarının müfredatlarının her detayında yer almaktadır.  OSTİMTECH Mekatronik Programı tamamen pratik odaklıdır.

Bu anlamda, öğrenci Savunma Sanayi, Malzeme İşleme, Havacılık, Tıp, Otomotiv, Dijital Kontrollü Makineler gibi alanlarda, başta tersine mühendislik olmak üzere kullanımına verilen donanımlara yönelik;

 • Tasarlanan projelerin üretilmesini sağlamak,
 • Çalışma alanında kullanılmak üzere akıllı cihazların geliştirilmesi için araştırma, ölçüm ve incelemeler yapmak,
 • Elektromekanik cihaz olarak bilinen mekatronik sistemlerin montajı, demontajı, test edilmesi, servis edilmesi ve bakım  kontrolünün yapılmasını sağlamak,
 • Elektronik ve mekatronik arızaların giderilmesini sağlamak,
 • Mesleki sorumlulukları içerisinde bulunan kalibrasyonları, ölçü ve ayarları yapmak gibi hususlarda bilgi ile donatılması sağlanacaktır. 

Mekatronik teknikeri; bilişim teknolojileri başta olmak üzere, teknolojik alanda bulunan her türlü elektronik, mekanik ve elektrikli cihazların üretilmesinden bakım ve onarımlarının yapılmasına ve işletilmesine kadar tüm detayları ile ilgilenen kişidir. 

Program, öğrencilere Mekatronik Teknikerliği alanında kullanılan sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere etkin bir şekilde çalışabilecekleri mesleki becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak temel mekanik teknolojisi alan bilgilerinin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanacaktır.

Programın öğretim dili Türkçedir.

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ:

Öğrencilerimizi Mekatronik programında hem teorik hem de uygulamalı bir altyapı ile donatarak, kendisini sürekli yenileyen, analiz yapabilen,pratik tasarım kabiliyetlerini geliştirebilen, girişimci, keşfetmeye meraklı ve takım çalışmasına yatkın bireyler olarak yetiştirmek ve Türk Sanayi’nde fark yaratacak “Mekatronik Teknikeri ve Teknik Eleman” olmalarını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:

Yetiştirdiği teknikerlerin, edindiği bilgi ve beceriler ile teknolojiye katkı yapabilen, yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturan, üniversite-sanayi işbirliğinin en iyi şekilde harmanlandığı bir bölüm olarak hem Ar-Ge alanında hem de eğitim dünyasında en iyi ilk beş Mekatronik programından biri olarak yer almaktır.

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Mekatronik Bölümü’nde yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin içinde yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 6000 firmanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Bu bağlamda, Mekatronik Bölümü öğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkanına sahip olacaklardır. Başarılı iş fikrine ve projeye sahip öğrencilerimiz ise, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark desteğinde sağlanacak desteklerle kendi işlerini kurma şansına sahip olacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Mekatronik Bölümü öğrencilerimizin iki yıllık üniversite hayatları boyunca edindikleri tecrübeler, Girişimcilik Projesi ve Uygulamalı Eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyet ve aldıkları eğitimler OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik Karnesi altında toplanacak ve mezuniyeti esnasında öğrencimize takdim edilecektir. Bu sayede öğrencimizin, iş hayatına başlarken ve iş ararken girişimcilik yetkinliklerini ve tecrübelerini gösterebilmesi amaçlanmaktadır.

ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA KATKI HEDEFLERİ

Verilecek dünya standartlarında kaliteli eğitim ile Mekatronik alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti gibi yükselen teknolojik paradigmalar, teknolojik değişim ve gelişim konusunda okuryazarlığı olan, girişimci ve yenilikçi, işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek ülkemizin tekniker ve ara eleman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olmak,

Mekatronik alanında bilimsel çalışmalar yapmak; konferans ve seminerler organize etmek,

Geliştirilecek özgün bilimsel projeler ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Mekatronik alanında yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla bilim dalının evrensel gelişimine katkıda bulunmak,

Yapılacak akademik çalışmalar ve mezunlarımızla ülkemizde katma-değeri yüksek bir Mekatronik sanayinin gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

EĞİTİM YÖNTEMLERİMİZ

Uygulamalı eğitim

İş yeri eğitimi

Ortak çalışma ve takım oluşturma

Proje hazırlama

İş fikri geliştirme

Staj

Mesleki Eğitim

Yerinde uygulama ve öğrenme

Bilgisayar destekli öğrenme

Web tabanlı eğitim

Oyunlaştırma

Alan çalışması

Ödev

Seminer

Teknik gezi

Sosyal etkinlikler

Ders içi ve dışı etkinlikler

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN YAPISI

Mekatronik Bölümü Öğretim Üyelerimiz alanlarında yaptıkları çalışmaların yanında birçok teknik projede yer almışlardır. Teknik bilgilerinin yanında pratik bilgiye de haizdirler. Akademik tecrübelerinin yanında her birinin özel sektör tecrübesi de mevcuttur. Bu kapsamda, MYO çatısı altında akademik projelerin yanında üniversite-sanayi işbirliği ve girişimcilik projeleri de teşvik edilmektedir.

 

İstihdam Alanları

MYO Mekatronik Programı, otomatik kontrol, mekanik, bilgisayar teknolojileri ve elektronik alanlarının bileşkesi olan ve geniş bir çalışma alanına sahip bir Mekatronik Teknikerliği alanıdır.

Bilinen bir mekatronik uygulaması olarak Otopilot Uygulaması örnek olarak alınacak olursa, Mekatronik Sistemler;

 • Algılar,

 • Ölçer,

 • Kıyaslar,

 • Karar verir,

 • Karar yönünde hareket eder.

Mekatronik Sistemler; Algılayan, ölçen, ölçtüğünü kıyaslayan, kıyaslama sonucunda karar veren ve bunu harekete çeviren sistemlerdir. Burada esas olan karar verme ve verilen karara yönelik hareket üretme fonksiyonlarının sistem tarafından insan müdahelesi olmaksızın verilmesidir.

Mekatronik Teknisyenliği, havacılık sanayiinden, bilgisayar destekli tasarım ve üretime, üretim hattı planlama alanlarından, denizciliğe kadar oldukça geniş bir çalışma sahasına sahiptir. MYO Mekatronik Programı, günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz birçok donanım, makine, alet, cihaz, sistem ve süreçlerin tasarımı, üretimi ve bakım idamesi ile ilgilenen bir bölümdür.

Günümüzde sanayicilerimiz haklı olarak iyi bir eğitime sahip Mekatronik Teknikerlerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu Mekatronik Teknikerlerine ayrıca yurt içinde ve yurt dışında, gerek maddi açıdan gerekse kariyerlerinde kendilerini geliştirme ve yükselme açısından bir dizi olanaklar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, OTÜ MYO Mekatronik Programı öğrencilerine isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık okutulmaktadır.

OTÜ MYO Mekatronik Programı mezunu olan Mekatronik Teknikeri; geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı bir şekilde tasarlayan, üretim ve bakım idamesinde rol alan kişidir.

Bu kapsamda, MYO Mekatronik Programından mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları geniş bir yelpazeye ve ölçeğe yayılmış olup, müteakip tabloda bu alanlar belirtilmiştir.

 

OTÜ MYO Mekatronik Programı Mezunlarının İstihdam, İş ve Kariyer Alanları

 • CAD-CAM operatörlüğü

 • 3 boyutlu üretim yöntemleri ile üretim yapan fabrikalar

 • CNC Torna, Freze ve Integrex benzeri talaşlı şekil verme ile üretim yapan firmalar

 • Döküm, dövme gibi sıcak şekil verme yöntemleri ile üretim yapan işletmeler

 • Üretim sonrası kalite kontrol, tahribatsız muayene yapan işletmeler

 • Havacılık Bakım Teknisyenliği

 • Exktrüzyon ile üretim yapan fabrikalar

 • Kaynak proses uzmanlığı

 • Ham malzeme ve bitmiş ürün depo yöneticisi

 • Toz metalurjisi ile üretim yapan fabrikalar

 • Bakım, idame ve işletme konusunda faaliyet gösteren işletmeler

 • Matbaalar

 • Cam üretim tesisleri

 • Kaplama, polisaj, vakslama ve boya benzeri finish işlemleri yapan işletmeler

 • Boru bükme ile üretim yapan fabrikalar

 • Sac şekillendirme ile üretim yapan fabrikalar

 • Kompozit üretim teknolojileri ile üretim yapan fabrikalar

 • Üretim planlama birimleri

 • Plastik enjeksiyon ile üretim yapan işletmeler

 • Satış sonrası destek ve entegre lojistik birimleri

 • Elektrik motorlu makinelerin üretimini yapan fabrikalar

 • Ahşap, ağaç vb. işletmelerde üretim yapan mobilya vb. üretim birimleri

 • Otomotiv endüstrisi

 • Araç bakım servis destekleri

 • Tekstil üretim fabrikaları

 • Havacılık ve denizcilik birimlerinin üretim ve bakım sahaları

 • Soğuk şekillendirme birimleri

 • Test Laboratuvarları

 • Vinç, iş makineleri işletme ve bakım birimleri

 • Kauçuk, vulkan teknolojileri üretim birimleri

 • Atık dönüştürme sahaları

 • Bilgisayar destekli analiz birimleri

 • Otomatik kontrol ve otonom sistemlerin üretim ve montajını yapan birimlerde

 

Yukarıdaki tabloda yer alan Mekatronik Teknikerliği iş alanında gerek Türkiye ölçeğinde gerekse Ankara ölçeğinde çok büyük bir istihdam açığı olduğu “İşkur 2017 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması İmalat Sektörü Raporu’nda” bulunmaktadır“.

Akademik Kadro

Serkan Bürken  

Dr.Öğr.Üyesi Serkan BÜRKEN

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı sene ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2007 yılında Yüksek Lisans derecesini, 2014 yılında ise aynı bölümden Doktora derecesini almıştır. Üç sene özel bir şirkette Makine Mühendisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda çalışmaya başlamıştır. TTGV’de Proje Yöneticiliği görevini icra ederken, 106 adet Ar-Ge projesinin destek başvurusu değerlendirme sürecinde Proje Sorumlusu olarak görev almış; Ar-Ge Akademisi Eğitim Programı’nı ve Kıvılcım Merkezi ortak çalışma alanını tasarlamış ve uygulamıştır. 2015 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nde İş Geliştirme Yöneticisi olarak devam etmiştir. 2017 yılında Yaşar Üniversitesi’nin Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürlüğü, 2018 yılında Atılım Üniversitesi ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi'nin yöneticiliğini yürütmüştür. İlgi alanları Ar-Ge destek mekanizmaları ve fonlaması, inovasyon ve teknoloji yönetimi, kümelenme, uluslararası politik iktisat, endüstriyel iktisat, otomotiv endüstrisi ve teknoloji transferidir.

 

     
Esra Yükseltürk  

Dr.Öğr.Üyesi Esra YÜKSELTÜRK

Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Doktora mezunudur (2016). Lisans ve Yüksek Lisansını yine Gazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Yandal Matematik ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler diplomalarına sahiptir. Alanında saygın dergilerde 3 yayını, 14 Uluslararası, 6 Ulusal sözlü ve posterlerden oluşan bildirileri bulunmaktadır. 2018-2019 yılları arasında Odtü Teknokenette Uluslararası bir teknoloji firmasında Uzman Fizikçi olarak Ar-Ge alanında çalışmıştır. Aynı zamanda C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Esra Yükseltürk farklı alanlardan bir çok sertifika sahibidir (Bilgi güvenliği, Pedogojik Formasyon, vb.). İlgi alanları arasında yenilenebilir enerji sistemleri, yeni nesil enerjiler ve enerji politikaları da bulunan Esra Yükseltürk aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerde de etkin rol almaya çalışmaktadır. AFAD Gönüllüsüdür.

 

     
Serkan Güneş  

Öğr.Gör. Serkan GÜNEŞ

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Makina Mühendisliği İmalat ve Konstrüksiyon alanında aldı. Farklı sanayi kuruluşlarının Ar-Ge, Ürün Geliştirme ve Tasarım departmanlarında mühendis ve departman sorumlusu olarak 15 yıl farklı görevlerde bulundu. Bu görevleri esnasında otomotiv, savunma sanayi ve iş makinaları sektörlerinde çok sayıda ulusal/uluslararası Ar-Ge ve üretim projesinde yer alarak mekanik, elektromekanik, hidrolik-pnömatik içerikli mühendislik görevlerinde sorumluluklar üstlendi. Hamburg/Almanya’da Hidrolik Sistemler Eğitimi aldı. 20’den fazla işletmede ISO 9000 ve TS 16949 Kalite Güvence Sistemleri kurulumunda danışman olarak görev yaptı.

Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim dalında Doktora eğitimine devam etmekte olup, uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri, uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunumunu gerçekleştirdiği bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları: Bilgisayar Destekli Tasarım, İleri İmalat Teknolojileri, İmalat Sistemleri ve İmalat Sistemlerinin Modellenmesi, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, 3D Printing Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Uygulamaları’dır.

 

 

Dersler

SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
1. SINIF FIZ 101 Mesleki Fizik 2 0 0 2 2
1. SINIF ISG 101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 0 2 2
1. SINIF MAT 101 Mesleki Matematik 2 0 0 2 2
1. SINIF MEK 101 Elektronik 3 0 0 3 5
1. SINIF MEK 103 Teknik Resim 1 0 2 2 5
1. SINIF MEK 105 Mekatroniğin Temelleri 2 0 1 2 4
1. SINIF MES 121 Girişimcilik Projesi I 1 0 2 2 3
1. SINIF TUR 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2
1. SINIF UHG 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 0 2 2
1. SINIF YAD 101 Mesleki İngilizce I 1 0 2 2 3
      18 0 7 21 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
1. SINIF ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2
1. SINIF BGT 102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 0 2 2 3
1. SINIF ISD 122 İşyeri Deneyimi 0 0 7 3 7
1. SINIF MEK 102 Ölçme ve Kontrol Yöntemleri 2 0 1 2 2
1. SINIF MEK 104 Sensörler ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 2
1. SINIF MEK 106 Bilgisayar Destekli Modelleme 1 0 2 2 3
1. SINIF MEK 108 Makina Elemanları 3 0 0 3 3
1. SINIF MES 122 Girişimcilik Projesi ll 0 0 2 1 2
1. SINIF TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2
1. SINIF UHG 152 Geleceğin İnşası 1 0 0 1 1
1. SINIF YAD 102 Mesleki İngilizce II 1 0 2 2 3
      16 0 16 23 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
2. SINIF ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
2. SINIF ISU 221 İşyeri Uygulaması 0 0 7 3 7
2. SINIF MEK 201 Mikro Denetleyiciler 2 0 1 2 3
2. SINIF MEK 203 Elektronik Sistemlerde Arıza Analizi 2 0 1 2 2
2. SINIF MEK 205 PLC ile Endüstriyel Otomasyon 2 0 1 2 3
2. SINIF MEK 207 Elektrik Motorları ve Sürücüleri 2 0 1 2 3
2. SINIF MEK 209 Hidrolik/Pnömatik Sistem Tasarımı 2 0 1 2 2
2. SINIF MEK 211 Mekanizma Tekniği 2 0 1 2 3
2. SINIF MEK 213 İmalat Teknolojileri 2 0 1 2 2
2. SINIF YAD 201 Mesleki İngilizce III 1 0 2 2 3
      17 0 16 21 30
               
SINIF DERS
KODU
DERS ADI (TR) TEORİK UYGULAMA LAB KREDİ AKTS
2. SINIF ISE 200 İşyeri Eğitimi 0 0 40 20 30
      0 0 40 20 30

 

Ders İçerikleri

UHG 151: Üniversite Hayatına Giriş Dersi: Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo-kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

 

Dersin Kodu/Adı:

UHG151/Üniversite Hayatına Giriş

Bölüm:

Mekatronik

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

1

2

0

2

2

2

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Önlisans eğitiminin amaçları

2

Bölüm tanıtımları

3

Kütüphane ve veri ulaşım semineri

4

Seminer (Merhamet ve tevazu)

5

Sinema gösterimi (Olağanüstü gerçek hayat yolculuğu)

6

Türk Sanat Musikisi Konseri

7

Seminer (Lisan, edebiyat ve şiir üzerine)

8

Tiyatro gösterimi

9

Sinema gösterimi (Tarih, biyoloji, ekoloji ve dilbilimi üzerine)

10

Sinema gösterimi (Tarih, biyoloji, ekoloji ve dilbilimi üzerine)

11

Seminer (“İrade Yönetimi” üzerine)

12

Seminer (Hızlı Okuma & Aktif Öğrenme)

13

Seminer (Dil, edep ve adap konulu)

14

Tiyatro gösterimi

 

 

UHG 152: Geleceği İnşa Etme: Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 

Dersin Kodu/Adı:

UHG152/Geleceği İnşa Etme

Bölüm:

Mekatronik

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

2

1

0

1

1

1

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Kişilik Envanteri ve Kariyer Planlama

2

Uygulamalı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri

3

İmaj ve İletişim

4

Aktif Öğrenme ve Aktif Öğrenme Teknikleri

5

Yaratıcı Yenilikçi Düşünme Teknikleri

6

Temel Girişimcilik/Sosyal Sorumluluk

7

Temel İşletme Yönetimi

8

Sanayi ve Teknoloji Tarihi/Ulusların Yükselişi/Türk Sanayi Tarihi

9

Türkiye ve Dünya Ekonomisi

10

Ar-Ge ve Yenilikçilik

11

Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği

12

Dijital Dünya ve Değişen Yönetim Anlayışı

13

Çevresel Sürdürebilirlik

14

Türk Bilim İnsanları

 

MES 121: Girişimcilik Projesi l: Öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon, robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

Dersin Kodu/Adı:

MES 121/Girişimcilik Projesi l

Bölüm:

Mekatronik

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

1

1

2

3

2

3

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Girişimcilik ve daha fazlası

2

Girişimci karnesi

3

Tasarım Odaklı Düşünme

4

Teknoloji tabanlı girişimcilik

5

İş Modeli Üretimi

6

Şirket kuruluşu

7

Girişimciler tarafından yapılan hatalar

8

Ara Sınav

9

Ölçeklendirme

10

Çıkış-Satış

11

Proje tipleri-Hava araçları

12

Proje tipleri-Otonom araçlar

13

Proje tipleri–CNC Sistemleri-3B yazıcılar

14

Proje tipleri – robotik otomasyon

15

Bölümler arası işbirliği-ortak proje girişimi

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

MES 122: Girişimcilik Projesi ll: Öğrencilerimizin girişimci ve maker olabilmesi için, iş planı hazırlama ve zamanlama, iş planı analiz ve iş modelleme, maliyet hazırlama, teknik şartname ve özellikler belirleme, değerlendirme, faturalandırma, inovasyondan hayata geçirme, ticarileştirme, şirketleşme yönünden topluma ve dünyaya “Girişimci” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

 

Dersin Kodu/Adı:

MES 122/Girişimcilik Projesi ll

Bölüm:

Mekatronik

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

2

0

2

2

1

2

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Proje ön tasarım ve süreç tablosu

2

Proje hazır elemanları

3

Proje üretim elemanları

4

Proje maliyeti

5

Proje işyeri desteği

6

Proje genel destekleri

7

Proje modelleme - analizi

8

Ara Sınav

9

Teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirme

10

Prototip mekanik montaj

11

Prototip elektronik montaj

12

Prototipin ortaya çıkarılması

13

Prototipin test edilmesi ve raporlanması

14

Proje sunumları

15

Proje değerlendirme-Ödül

16

Genel (Final) Sınav

 

 Programdan mezun olabilmek için alan derslerinin içerikleri

 

MAT 101 Mesleki Matematik: Bu dersin amacı sayılar hakkında bilgi vermek, sayı kümelerini ve özelliklerini incelemek, fonksiyon kavramını ve çeşitlerini incelemektir. Öğrenciye matematiğin mesleki anlamdaki önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak en önemli öğrenim çıktısıdır.

 

MAT 101 Mesleki Matematik

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mesleki Matematik

MAT 101

1

2

0

0

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kümeler, sayı sistemleri (Doğal Sayılar, Tamsayılar, Rasyonel Sayılar ve Gerçel Sayılar), Gerçel sayılar doğrusu ve aralık tanımı

 

2

Üslü ve köklü ifadeler, Mutlak Değer

 

3

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

 

4

Oran-Orantı, Yüzde, Ortalama ve Olasılık Hesabı

 

5

1. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

 

6

Bağıntı, fonksiyon, fonksiyonun grafiği, koordinat sistemi, analitik düzlem, doğrunun denklemi ve analitik inceleme

 

7

Trigonometri, Trigonometrik Cetvellerin Kullanımı

 

8

Ara Sınav

 

9

Karmaşık Sayılar, Karmaşık Sayılarda İşlemler

 

10

Fonksiyonlar

 

11

Fonksiyon Grafikleri

 

12

Polinomlar

 

13

Logaritma Bilgisi ve Logaritmik Fonksiyonlar

 

14

Düzlemsel Geometri (Üçgen, Dörtgen ve Çember)

 

15

Katı Cisimlerin Alan ve Hacim Hesapları

 

16

Final Sınavı

 

 

 

FİZ 101 Mesleki Fizik: Öğrencilere fizik esaslı temel bilgileri sunmak ve öğrencinin özellikle mekanik ve elektronik konularda bilgisini artırarak fiziğin teknolojinin temellerine yaptığı katkının farkına varmasını sağlayarak kendi teknik derslerine hazırlamak hedeflenmektedir.

 

 

FİZ 101 Mesleki Fizik

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mesleki Fizik

FİZ 101

1

2

1

1

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ölçme, Vektörler

Bir boyutta hareket, hız ve ivme

İki boyutta hareket, hız ve ivme

 

2

Newton Hareket Yasaları ve Uygulamaları

İş, Güç ve Enerji

Enerjinin Korunumu

 

3

Basit Harmonik Hareket, Sarkaç

Momentum ve sistemlerin hareketi, Çarpışmalar

 

4

Katı cisimlerin statik dengesi, kütle merkezi

Dönme hareketi

Açısal momentum ve hareket

 

5

Akışkanlar Mekaniği

 

6

Termodinamik

 

7

Elektiksel yük, DC ve AC devrelerde Gerilim, Akım tanımları, Direnç, Ohm Kanunu, Basit elektrik devre çözümleri, Ohm Kanunu uygulamaları.

 

8

Ara Sınav

 

9

Doğru Akım Devreleri, Kichhoff Kuralları

 

10

Manyetizma-Elektromanyetizma, Manyetik Alan, Elektromanyetizm, Elektromanyetik aletler.

 

11

RLC devrelerinin ölçme ve kontrolü

 

12

Yarıiletkenler

 

13

Diyotun tanımı, yapısı ve çeşitleri

Diyotların AC ve DC analizi

Doğrultmaç, kırpıcı ve kenetleme devreleri

 

14

Transistörün tanımı, yapısı ve çeşitleri

Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) ve Alan etkili Transistör (FET) DC analizi ve çalışma noktası

 

15

Fotovoltaik Sistemler

 

16

Final Sınavı

 

 

ISG 101 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Öğrencinin mesleki hayata adım atarken İşçi sağlığı ve güvenliği alanında temel teorik bilgiye sahip olması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini kavraması, mevzuatta bulunan temel yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi, iş kazası, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yeterlikler kazandırmak amaçlanmıştır.

 

ISG 101 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

ISG 101

1

2

2

0

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği

 

2

İsg’de Taraflar ve görevleri, İsg’ye olumlu etki eden yönetim sistemleri

 

3

İsg ile ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve İsg kurulunun kurulması ve görevleri

 

4

İş kazalarının değerlendirilmesi

 

5

Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi

 

6

İş kazaları ve Meslek hastalıklarında işverenin hukuki sorumluluğu ve sorumluluğun hukuki dayanağı

İş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminat davaları

 

7

İş yeri güvenliği ve kişisel koruyucu donanımlar, Makinelerde kişisel koruyucu donanımlar

 

8

Ara sınav

 

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS-OHSAS 18001-18002) tanımı ve uygulamadaki yeri

 

10

İşyerinde risk önleme kültürü,

Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri,

Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanmasında ulusal kurum ve kuruluşlara düşen görevler

 

11

Risk değerlendirilmesi, genel tanımları,

Risk Matrislerinin oluşturulması

Risk değerlendirilmesi ile ilgili örnek bir çalışmanın yapılması

 

12

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işverenlere uygulanacak Kamu hukuku yaptırımları

 

13

İş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi

 

14

Uluslararası alanda İş sağlığı ve güvenliği

 

15

Temel ilkyardım bilgileri

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 101 Elektronik Devre Tasarımı: Öğrencilere elektronik devre tasarımının temellerini sunmak ve Mekatronik alanında elektronik devre tasarımının fonksiyonlarını göstermek amacıyla içeriği oluşturulmuş derstir. Ders sonucunda öğrencilerin konu hakkında temel bilgileri edinmiş olması ve bunu ders içi bir uygulama ile pekiştirmesi beklenmektedir.

 

MEK 101 Elektronik Devre Tasarımı

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Elektronik Devre Tasarımı

MEK 101

1

3

0

0

3

4

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Elektronik Devre Tasarımına Giriş - Nerede kullanılır? Neden ihtiyacımız var?

 

2

Elektronik Devre Tasarımının Temelleri-1

 

3

Elektronik Devre Tasarımının Temelleri-2

 

4

Analog Devreler

 

5

Dijital Devreler

 

6

Analog ve Dijital Devreler arasındaki farklar

 

7

Şematik Devre Diyagramları

 

8

Ara Sınav

 

9

Şematik Devre Komponentleri ve kullanım şekilleri-1

 

10

Şematik Devre Komponentleri ve kullanım şekilleri-2

 

11

Elektronik Devre Tasarımının Esasları-2

 

12

Elektronik Devre Tasarımının Esasları-2

 

13

Elektronik Devre Simülatörleri

 

14

Öğrenci Projesi-I (Uygulama)

 

15

Öğrenci Projesi-II (Uygulama)

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 102 Teknik Resim: Bu ders ile öğrencinin temel teknik resim kurallarını öğrenip uygulayabilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrenci; teknik resimde kullanılan araçları tanır ve kullanır. Teknik resim ortamını, teknik yazı ve çizgi çeşitlerini öğrenir. Ölçülendirme, izdüşüm, görünüş çizimleri, kesit alma, perspektif çizimi gibi temel teknik resim bilgilerine hakim olur. Montaj resimleri çizmeyi ve okumayı öğrenir. Öğrenilen teknik resim kurallarını dijital ortamda AutoCAD programında kullanabilir duruma gelir.

 

MEK 102 Teknik Resim

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Teknik Resim

MEK 102

1

3

2

2

2

5

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Teknik resim hakında genel bilgilendirme, teknik resim çizim teknikleri, kağıtlar, antet oluşturma, temel kurallar

 

2

Görünüş çıkarma, ölçülendirme ve yüzey işlemleri

 

3

Görünüş çıkarma (Perspektiften teknik resim çıkarma)

 

4

Görünüş çıkarma (Perspektiften teknik resim ve Teknik resimden perspektiften çıkarma)

 

5

Montaj

 

6

Uygulamalar

 

7

Uygulamalar

 

8

Ara Sınav

 

9

AutoCAD programı tanıtımı, çizim alanı oluşturma, çizim ayarları yapma ve program menülerinin tanıtımı Draw-Modify-Annotation menüleri kullanılarak çizim yapma teknikleri

 

10

Draw-Modify-Annotation menüleri kullanılarak çizim yapma teknikleri

 

11

Draw-Modify-Annotation menüleri kullanılarak çizim yapma teknikleri

 

12

Katman oluşturma ve montaj resimleri

 

13

Uygulamalar

 

14

Uygulamalar

 

15

Örnek Proje Çizimi, çıktı alma, farklı formatlarda kayıt, import ve export

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 103 Mekatroniğin Temelleri: Bu ders ile öğrenci; Mekatronik kavramının içeriğini ve tarihçesini öğrenir. Mekatronik ile ilişkili olan Kinematik, Dinamik, Statik, Eletrik, Elektronik gibi çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olur. Farklı sektörel güncel elektromekanik uygulamalar, bu uygulamaların çalışma prensipleri ve kullanım alanlarını öğrenerek teorik ve pratik arasındaki bağlantıya kurabilir yetkinliğe gelir.

 

MEK 103 Mekatroniğin Temelleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mekatroniğin Temelleri

MEK 103

1

3

1

1

2

5

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mekatroniği Oluşturan Bileşenler

 

2

Mekatronik Öncesi Sistemler

 

3

Mekatronik Sonrası Sistemler

 

4

Temel Mekanik Sistemler

 

5

Kinematiğin temel ilkeleri

 

6

Dinamik ve Statik Uygulamaları

 

7

Elektrik

 

8

Ara Sınav

 

9

Elektronik

 

10

Otomotiv Mekatroniği

 

11

Havacılık Mekatroniği

 

12

Tüketici Ürünleri Mekatroniği

 

13

Endüstriyel Robotik

 

14

Bilgisayar Bütünleşik İmalat Teknikleri

 

15

Katmanlı İmalat Teknikleri

 

16

Final Sınavı

 

 

 

BIL 102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bilgisayar, internet teknolojileri, Bilgisayar ağları ve yapısı, Veri İşleme, Programlama ve programlama dilleri hakkında temel bilgiler kazandırmak hedeflenmektedir. Öğrenci, bilgi ve iletişim teknolojisi kavramlarını anlayıp günlük yaşamımızda kullanımını örneklendirebilecek, bilgisayarların temel özelliklerini ve bileşenlerini açıklayabilecek, bilgisayar donanımını tanımlayabilecek ve temel bileşenlerini örneklendirebilecek, yazılımın ne olduğunu anlayabilecek ve örneklendirebilecektir.

 

BIL 102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BIL 102

2

2

1

2

2

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri, işletim sisteminin amaçları

 

2

Bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayabilme

 

3

İşletim Sistemleri ve Özellikleri

 

4

Bilgisayar Ağları ve kavramları

 

5

Internet, World Wide Web, Etik

 

6

Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi

 

7

Kelime işlemci araç çubukları ve komutlar

 

8

Ara sınav

 

9

Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı

 

10

Hesap Tablosu Yazılımları

 

11

Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı

 

12

Veri Tabanı Programı ve Kullanımı

 

13

Elektronik Posta Yönetimi Programı

 

14

Programlama Dilleri ve Program Geliştirme

 

15

Programlama Dilleri ve Program Geliştirme

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 104 Ölçme ve Kontrol Yöntemleri: Bu ders ile öğrenci, her türlü fiziksel ve elektriksel ölçmeleri yapabilecektir. Öğrenci bu dersin bir çıktısı olarak mesleki hayatında gerekli ortam ve ekipman sağlandığında standartlara uygun bir şekilde ölçme ve kontrol işlemini yapabilecektir.

 

MEK 104 Ölçme ve Kontrol Yöntemleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Ölçme ve Kontrol Yöntemleri

MEK 104

2

3

2

1

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ölçme ve temel prensipleri, kontrol ve kontrolün temel prensipleri

 

2

Ölçme yöntemleri

Ölçü aletlerinin genel sınıflandırılması

Kontrol aletlerinin genel sınıflandırılması

 

3

Kumpaslar ve ölçme prensipleri, uygulamaları

Mikrometre ve ölçme prensipleri, uygulamaları

 

4

Mihengir, komparatör, Pasametre, endikatör

Mastarlar

 

5

Basınç, sıcaklık, sertlik ölçme teknikleri

Gerinim ölçer (Strain gage)

 

6

Koordinat ölçme tezgâhı

Yüzey pürüzlülüğünün tanıtılması, Yüzey pürüzlülük ölçme aleti

 

7

Dirençlerin Omik Değerini Ölçmek

Kapasite ve Endüktans Değerini Ölçmek

 

8

Ara Sınav

 

9

Akım Değerini Ölçmek

Gerilim Değerini Ölçmek

 

10

Yarıiletken Elemanlar

 

11

Yarı iletken Elemanların Sağlamlık Kontrolünün Yapılması

 

12

Periyot ve Frekans Değerini Ölçmek

 

13

Osilaskop

 

14

Osilaskop ile Periyot ve Frekans Ölçmek

 

15

Osilaskop ile DC ve AC Gerilim Ölçmek

 

16

Final Sınavı

 

MEK 105 Sensörler ve Dönüştürücüler: Ders kapsamında öğrencilere süreç kontrol ve süreç kontrolün bileşenleri olan sensörler ve dönüştürücüler hakkında temel kavramların verilmesi ve Mekatronik alanında işlevlerinin gösterilmesi hedeflenmektedir. Ders sonucunda öğrencilerin konu hakkındaki temelleri öğrenmiş ve bir uygulama yaparak öğrendiklerini uygulamış olması beklenmektedir.

 

MEK 105 Sensörler ve Dönüştürücüler

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Sensörler ve Dönüştürücüler

MEK 105

2

3

0

0

3

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Süreç Kontrol Nedir? Süreç kontrole giriş-1

 

2

Süreç kontrole giriş-2

 

3

Sensörler-Tanımlar ve Terimler-1

 

4

Sensörler-Tanımlar ve Terimler-2

 

5

Sıcaklık Ölçümü

 

6

Konumun Algılanması

 

7

Akışkan Basınç Ölçümü

 

8

Ara Sınav

 

9

Sıvı Seviyesi Ölçümü

 

10

Akışkan Akışı Ölçümü

 

11

Gerinmenin Ölçümü

 

12

Açısal hız ve İvme Ölçümü

 

13

Ölçüm Kontrol

 

14

Öğrenci Uygulaması-1

 

15

Öğrenci Uygulaması-2

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 106 Bilgisayar Destekli Modelleme: Öğrenci bu ders ile Teknik Resim dersinde almış olduğu bilgileri etkin bir şekilde kullanır. Kullanılan yazılım vasıtasıyla her çeşit parçanın ve sistemin imalata uygun dijital ortamda 3 boyutlu modelini yapabilir, render alarak görsel kalitesi yüksek tasarımlar oluşturabilir. Tasarımını yaptığı 3 boyutlu nesnelerin imalat resimlerini hazırlayabilir. Kendi tasarladığı ya da başka kaynaklardan gelen tasarımların basit yapısal analizleri gerçekleştirebilir ve bu analizlerin simülasyonunu hazırlayabilir.

 

MEK 106 Bilgisayar Destekli Modelleme

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Bilgisayar Destekli Modelleme

MEK 106

2

3

2

2

2

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kullanılan CAD Yazılımının Tanıtımı ve Çizim Ekranı Özellikleri

 

2

Taslak (Sketch) Çizim Oluşturma

 

3

Ölçülendirme ve İlişkiler

 

4

Temel Parça Modelleme ve Komutları

 

5

Parça Simetrisi (Mirror), radyus ve pah oluşturma

 

6

Döndürerek Süpürülen Unsurlar

 

7

Kabuk Oluşturma ve Federler

 

8

Ara Sınav

 

9

Parça Konfigürasyonları

 

10

Parça Düzenlemesi

 

11

Montaj Modellemesi ve Montajların Kullanımı

 

12

Montaj Uygulaması

 

13

Teknik Resim Oluşturma (Drawing),Teknik Resim Uygulamaları

 

14

Örnek proje çalışması

 

15

Simülasyon ve Analiz

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 107 Makina Elemanları: Makina Elemanları dersi ile öğrenci temel makine elemanlarını tanır, kullanım yerlerini ve seçim kriterlerini bilir, gerek duyulan makina elemanı için mühendislik hesaplamalarını yapar ve katalog bilgilerini okuyarak ilgill eleman için katalogdan seçim yapabilir. Farklı makina elamanlarının beraber çalıştığı sistemleri anlayıp analiz edebilir.

 

MEK 107 Makina Elemanları

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Makina Elemanları

MEK 107

2

3

0

0

3

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Birim Sistemleri - Makine Tasarımında Genel Esaslar

 

2

Standartlar - Toleranslar ve Geçmeler

 

3

Makine Elemanlarının Mukavemet Hesapları

 

4

Makine Elemanı için Malzeme Seçimi

 

5

Lehim Bağları-Yapıştırma Bağları

 

6

Kaynak Bağları-Perçin Bağları

 

7

Civata Bağları-Pimler ve Pernolar

 

8

Ara Sınav

 

9

Mil-Göbek Bağlantıları

 

10

Yaylar-Akslar-Miller

 

11

Triboloji (Sürtünme-Yağlar ve Yağlama)

 

12

Kaymalı Yataklar-Rulmanlar

 

13

Kavramalar-Kayış Kasnak Mekanizmaları

 

14

Dişli Çarklar

 

15

Sistemsel Makine Elemanları Analizi

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 201 Mikrodenetleyiciler: Günümüzde yaygın olarak kullanılan mikrodenetleyici işlevlerini öğrenerek yazılım ve uygulama geliştirilmesi dersin temel hedefleridir. Bunun yanı sıra mikrodenetleyici kontrollü olarak çalışan modüller için uygulama geliştirme işlemleri de ders kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

MEK 201 Mikrodenetleyiciler

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mikrodenetleyiciler

MEK 201

3

3

2

1

2

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı

 

2

Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı

 

3

Mikrodenetleyiciye program yükleme

 

4

Algoritma Tasarlamak

 

5

Akış diyagramları

 

6

Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler

 

7

Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler

 

8

Ara Sınav

 

9

Gömülü sistem programlama. CPU

 

10

Mikrodenetleyici program komutları

 

11

Temel giriş çıkış programları

 

12

Program derleme ve hata denetimi

 

13

Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları

 

14

Mikrodenetleyici ile 7 segment display uygulamaları

 

15

Yeni nesil mikroişlemciler, yeni nesil mikroişlemcilerde kullanılan yeni teknolojiler

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 202 Elektronik Sistemlerde Arıza Analizi: Bu derste öğrenci arıza bulma metotlarını kullanma, arıza tespiti yapma, elektrik elektronik devrelerde arızalı birimi veya elemanı bulma ve arızayı giderme ile ilgili bilgi ve beceriler kazanacaktır. Öğrenci bu dersin sonunda arıza bulma metotlarını kullanarak arıza tespiti yapabilecek, elektrik elektronik devrelerde arızalı birimi veya elemanı bulup arızayı giderebilecek ve yarı iletken kataloğu kullanabilecektir.

 

MEK 201 Elektronik Sistemlerde Arıza Analizi

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Elektronik Sistemlerde Arıza Analizi

MEK 202

3

3

2

1

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Arızanın Tanımı ve Gidermenin Önemi

Arıza Tespiti

 

2

Arıza Bulma Metodları

 

3

Arıza Gidermede Kullanılan İşlemler

 

4

Arızalı Birimi veya Elemanı Bulma

 

5

Basit devrelerde arıza analizi

 

6

Transistör devrelerinde arıza analizi

 

7

Devre Elemanları İçin Sağlamlık Kontrolü Yapılması

 

8

Ara Sınav

 

9

Elektrik ve Elektronik Devrelerde Arıza Giderme

 

10

Elektrik ve Elektronik Devrelerde Arıza Giderme

 

11

Katalog Okuma

 

12

Yarıiletkenlerin Katalog Bilgileri

 

13

Transistör Kodları

 

14

Eşdeğer Bulma

 

15

Yeni Arıza ve Bakım Karteksinin Oluşturulması

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 203 PLC ile Endüstriyel Otomasyon: Bu derste öğrenci; PLC sistemlerinin tarihçesini ve güncel uygulamalarını öğrenir. Temel programlama tekniklerini ve uygulamalarını görür. Endüstride kullanılabilir ve mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin tasarımını yapabilir seviyeye gelir.

 

MEK 203 PLC ile Endüstriyel Otomasyon

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

PLC ile Endüstriyel Otomasyon

MEK 203

3

3

1

1

3

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Programlanabilir Lojik Denetleyicilere (PLC) Giriş, Tarihsel gelişim

 

2

PLC teknolojileri. PLC yapıları ve iç devreleri

 

3

Röleli mantık devreleri, merdiven diyagramları

 

4

PLC programlama dilleri, temel komutlar

 

5

Temel programlama örnekleri

 

6

İleri programlama, hesaplama komutları, programlama örnekleri

 

7

İleri programlama, hesaplama komutları, programlama örnekleri

 

8

Ara Sınav

 

9

Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

 

10

Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

 

11

Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

 

12

Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

 

13

Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

 

14

Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

 

15

Endüstriyel kontrolde PLC Uygulamaları

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 204 Elektrik Motorları ve Sürücüleri: Öğrencilere ders kapsamında elektrik motorları ve sürücüleri hakkında temel bilgilerin verilmesi ve bu komponentlerin Mekatronik içindeki yeri ve işlevinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders sonucunda öğrenciler, elektrik motorları ve sürücüler hakkında temel kavramları ve bileşenleri öğrenecek ve bunu bir uygulama ile pekiştireceklerdir.

 

MEK 204 Elektrik Motorları ve Sürücüleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

MEK 204

3

3

1

1

3

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Elektrik Motorları ile ilgili temel ilkeler-1

 

2

Elektrik Motorları ile ilgili temel ilkeler-2

 

3

AC Motor Teorisi

 

4

AC Motorun Yapısı ve Bakımı

 

5

Üç Fazlı AC İndüksiyon Motorları

 

6

Motor Koruma Röleleri

 

7

Güç Elektroniği Konvertörleri

 

8

Ara Sınav

 

9

AC Konvertör ve Motorun Korunması

 

10

Değişken Hızlı AC Sürücülere Yönelik Kontrol Sistemleri

 

11

Değişken Hızlı AC Sürücüler için AC Konvertörlerin Seçimi

 

12

Değişken Hızlı AC Sürücülerin Kurulması ve İşletmeye Alınması

 

13

Elektrik Motor ve Sürücülerde en son teknolojik gelişmeleri

 

14

Öğrenci Uygulaması-1

 

15

Öğrenci Uygulaması-2

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 205 Hidrolik/Pnömatik Sistem Tasarımı: Bu dersi alan öğrenci; Hidrolik akışkanlar ve Hava hakkında temel bilgileri öğrenir. Hidrolik/Pnömatik devre elemanlarını, bu elemanların mühendislik yapılarını, kullanım özelliklerini, seçim kritelerini, birbirleri ile bağlantı şekilleri ve yöntemlerini öğrenir. Hidrolik/Pnömatik devre elemanların sembollerini öğrenip bu semboller ile Hidrolik ve Pnömatik çalışır devreler hazırlayabilir.

 

MEK 205 Hidrolik/Pnömatik Sistem Tasarımı

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Hidrolik/Pnömatik Sistem Tasarımı

MEK 205

3

3

1

1

3

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Hidrolik ve pnömatik tanımı, Hidrodinamik prensipler

 

2

Hidrolik sistemde kullanılan elemanlar ve sembolleri

 

3

Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerin çizimi

 

4

Hidrolik akışkanlar ve yağ deposu

 

5

Bağlantı ve sızdırmazlık elemanları, filtreleme işlemi

 

6

Hidrolik sistem uygulamaları

 

7

Elektrohidrolik sistem uygulamaları

 

8

Ara Sınav

 

9

Havanın fiziksel özellikleri - Pnömatik valfler

 

10

Pnömatik sistemde kullanılan elemanlar ve sembolleri.

 

11

Pnömatik devre çizimi

 

12

Hava hazırlama, şartlandırma ve dağıtım

 

13

Elektropnomatik devreler

 

14

Pnömatik sistem uygulamalar

 

15

Elektropnömatik sistem uygulamaları

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 206 Mekanizma Tekniği: Bu dersi alan öğrenci; mekanizma kavramını anlar. Endüstriyel uygulamalarda, robotikte, otomotivde ve ilgili birçok sektörde kullanılan mekanizmaları tasarlayabilir. Mekanizma tasarım yazılımlarının mantığını öğrenip farklı yazılmlar vasıtasıyla mekanizma tasarlayabilir.

 

MEK 206 Mekanizma Tekniği

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mekanizma Tekniği

MEK 206

3

3

1

1

3

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mekanizmalara ilişkin temel kavramlar

 

2

Mekanizma örnekleri ve uygulamaları

 

3

Mekanizma serbestlik derecesi

 

4

Uzay serbestlik derecesi

 

5

Mafsal serbestlik derecesi ve Hareket analizi

 

6

Mekanizma boyutlandırma kuralları

 

7

Dört çubuk mekanizması hareket analizi

 

8

Ara Sınav

 

9

Krank biyel mekanizması hareket analizi

 

10

Krank biyel mekanizmasında uzuvlar ve tam dönme şartı

 

11

Kam Mekanizmaları: kam boyutu belirleme, kam profilini elde etme

 

12

Lineer Mekanik Sistemler: Basit ve Planet Dişli zincirler, konik dişli kutuları

 

13

Endüstriyel robotikte mekanizma uygulamaları

 

14

Mekanizma tasarım yazılımları

 

15

Uygulamalar

 

16

Final Sınavı

 

 

 

MEK 207 İmalat Teknolojileri: Ders kapsamında imalat teknolojileri hakkında temel bilgilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders sonucunda öğrencilerin farklı imalat teknolojilerine hakim olması ve bunu mekatronik alanında kullanabilecek yeterli bilgiye sahip olması öngörülmektedir.

 

MEK 207 İmalat Teknolojileri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

İmalat Teknolojileri

MEK 207

3

3

1

1

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İmalata Giriş

 

2

Malzemelerin Mekanik Özellikleri ve İmalata Etkileri

 

3

Metal Üretim Teknikleri

 

4

Döküm Yöntemleri

 

5

Plastik Deformasyon

 

6

İnkremental Şekillendirme

 

7

Sac Metal Kalıp Teknolojisi

 

8

Ara Sınav

 

9

Talaşlı İmalat Yöntemleri ve CNC

 

10

İş Bağlama ve İşlenebilirlik

 

11

Kimyasal ve Elektrokimyasal İşleme

 

12

Ultrasonik İşleme

 

13

Kaynak Yöntemleri

 

14

İmalatta Tolerans ve Kalite

 

15

Öğrenci Uygulaması

 

16

Final Sınavı

 

 

 

TUR 101 Türk Dili-1: Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili

 

TUR 101 Türk Dili-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Türk Dili

TUR 101

1

2

0

0

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Dilin Tanımı ve Toplumsal Hayattaki Önemi

2

Dil-Düşünce İlişkisi

3

Dil-Kültür / Toplum İlişkisi

4

Dillerin Kökeni-Dünya Dilleri

5

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi

6

Türk Dilinin Tarihi

7

Türkçenin Yapısal Özellikleri

8

Ara Sınav

9

Türkçenin Fonetiği

10

Günümüz Türkçesinin Durumu

11

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)

12

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)

13

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)

14

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)

15

Bilim Dili Olarak Türkçe

16

Final Sınavı

 

 

TUR 102 Türk Dili-2: Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim

 

TUR 102 Türk Dili-2

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Türk Dili-2

TUR 102

2

2

0

0

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Yazılı Anlatımla İlgili Genel Bilgiler

2

Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan

3

Yazılı Anlatım Uygulaması

4

Bilimsel Araştırma Yazıları (Makale-Rapor-Eleştiri vs.)

5

Resmi Yazılar (Dilekçe-Özgeçmiş vs.)

6

Edebi Türler

7

Yazılı Anlatımla İlgili Genel Bilgiler

8

Ara Sınav

9

Deneme, Köşe Yazısı

10

Gezi Yazsı

11

Biyografi

12

Hikâye

13

Roman

14

Sözlü Anlatım

15

Sözlü Edebiyat

16

Final Sınavı

 

 

TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1: İnkılap/devrim kavramı, Türk inkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları, fikir akımları, I dünya savaşı, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve kongreler, Türkiye büyük millet Meclisi’nin açılışı, kurtuluş savaşı, dış politika, Mudanya ateşkesi, Lozan konferansı.

 

TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

TAR 102

2

2

0

0

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Giriş ve dersin tanıtımı, toplumları siyasal, sosyo-ekonomik, kültürel açılardan etkileyerek farklılaştıran inkılap-devrim, ihtilal, isyan gibi kavram ve süreçlerin tanıtılıp, incelenmesi.

2

Batı modernleşmesi çizgisinde 18-19. yüzyıllarda dünyanın önemli siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin genel hatlarıyla değerlendirilmesi: Coğrafi Keşifler sonrasında Avrupa, burjuvanın gelişimi ve kapitalizm, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi ve Avrupa’da siyasi ittifak dengesinin oluşturulması.

3

Genel hatlarıyla 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti sistemi ve toplum modelinin incelenerek, mevcut dünya düzeni içerisinde Osmanlı devletinin siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun irdelenmesi.

4

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler I: Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları çerçevesinde denge politikaları ve fikir akımları.

5

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler II: Geleneksel Osmanlı yapısının modernleşme sorunsalı içinde reform hareketleri, Jön Türker’in mücadelesi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet.

6

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler III: 20. yüzyılın hemen başlarında emperyalizmin paylaşım mücadelesi, Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nı ortaya çıkartan şartlar.

7

İmparatorluklar çağının sona ermesi: Birinci Dünya Savaşı, savaş yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeni Meselesi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imparatorluklar düzeninin yerine yeni bir dünya düzeni kuruluşu ve ulus-devletlere yöneliş

8

Ara Sınav

9

Mondros Ateşkesi sonrası: Osmanlı Devleti ve Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da işgallere karşı direniş hareketleri ve Kuvayı Milliye, yerel kongre iktidarları

10

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları-1

11

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları-2

12

TBMM’nin kuruluşuna giden Anadolu’daki örgütlenme faaliyetleri

13

1921 Anayasası, İstanbul-Ankara arasındaki iktidar mücadelesi ve Sevr Antlaşması

14

Kurtuluş Savaşı

15

Mudanya Ateşkesi

16

Genel (Final) Sınavı

 

 

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2: Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

 

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

TAR 201

3

2

0

0

2

2

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı-1

Ankara’nın başkent yapılması Cumhuriyetin ilanı Halifeliğin kaldırılması

2

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı-2 (1924-1930)

3

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı-3 (1931-1938)

4

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-1 (1923-1930)

5

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-2 (1931-1938)

6

Atatürk Döneminde anayasal gelişmeler ve hukuk alanında gerçekleştirilen atılımlar

7

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı, Ankara’nın başkent yapılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması

8

Ara Sınav

9

Atatürk Döneminde eğitim ve kültür alanında yaşanan gelişmeler

10

Atatürk Döneminde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler

11

Atatürk İlkeleri-1

12

Atatürk İlkeleri-2

13

Atatürk İlkeleri-3

14

Atatürk İlkeleri-4

15

Atatürk İlkeleri-5

16

Genel (Final) Sınavı

 

 

YAD 101 Mesleki İngilizce-1: Dersin içeriği; İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını (articles, tenses, imperatives, pronouns and conjunctions gibi), yaygın kullanılan kelimeleri (daily routines, animals, common verbs and transport gibi) öğretmek ve A1 seviyesine uygun okuma ve dinleme parçalarını (introducing a friend and describing people gibi) anlayabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

 

YAD 101 Mesleki İngilizce-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mesleki İngilizce-1

YAD 101

1

3

2

0

2

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Dilbilgisi: Subject Pronouns Verb “To Be” Kelime: The Alphabet, Greetings, Countries and Nationalities Okuma & Dinleme: Introducing a Friend

2

Dilbilgisi: Indefinite Articles (A/ An) Singular and Plural Nouns Demonstrative Adjectives Kelime: Days, Months, Seasons Okuma & Dinleme: Describing People

3

Dilbilgisi: Have got/ Has got Possessive Adjectives Kelime: Family Members, Occupations/ Jobs Okuma & Dinleme: Getting an ID Card

4

Dilbilgisi: There is/ There are Some/ Any/ No Kelime: Common Objects Okuma & Dinleme: Inviting Someone to the Cinema

5

Dilbilgisi: Telling the Time Kelime: Cardinal Numbers, Ordinal Numbers, Dates Okuma & Dinleme: Understanding Numbers

6

Dilbilgisi: Simple Present Tense Kelime: Daily Routines Okuma & Dinleme: Interview with a Swimmer

7

Dilbilgisi: Present Continuous Tense Present Continuous Tense Compared with the Simple Present Tense Kelime: State Verbs Okuma & Dinleme: Band Auditions

8

Ara Sınav

9

Dilbilgisi: Imperatives Making Suggestions Kelime: Weather Conditions Animals Okuma & Dinleme: A Good Night’s Sleep

10

Dilbilgisi: Object Pronouns Possessive Pronouns One/ Ones Kelime: Asking for and Giving Directions Asking about Price Okuma & Dinleme: Giving Directions

11

Dilbilgisi: Simple Past Tense Kelime: Expressions with go, get, have Okuma & Dinleme: Christopher Columbus

12

Dilbilgisi: Past Continuous Tense Kelime: Common Verbs Okuma: The Rabbit and The Turtle

13

Dilbilgisi: Conjunctions: Because, So, But, And, Also, Or Kelime: Hobbies, Sports, Interests Okuma & Dinleme: Free Time

14

Dilbilgisi: Prepositions of Time and Place Kelime: Common Places Okuma & Dinleme: Trains and Travel

15

Dilbilgisi: Articles (a/ an/ the/ Ø) Kelime: Transport Okuma & Dinleme: Tour of London

16

Genel (Final) Sınavı

 

 

YAD 102 Mesleki İngilizce-2: Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları. Mühendislik tarihi. Mühendislik çalışma metodolojisi. Bilimsel çalışma kavramı ve basamakları. Mühendislik tasarım süreci kavramı ve basamakları. Mühendislikte problem çözme teknikleri. Mühendislik Bilimleri, Makine ve imalat Mühendisliği, Endüstri mühensiliği, sistem mühendisliği, yöneylem araştırması, bilgisayar mühendisliği, yazılım ve harita mühendisliği, metalurji ve kaynak mühendisliği, Malzeme, demir ve çelik dökümü, seramik mühendilsiği, Orman Mühendisliği mekatronik ve Otomasyon mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendilsiği, otomotiv mühendisliği alanlarında temel teknik ingilizce terimler ve kavramlar.

 

YAD 102 Mesleki İngilizce-2

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mesleki İngilizce-2

YAD 102

2

3

2

0

2

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları

2

Mühendislik Tarihi, Mühendislik Çalışma Metodolojisi

3

Bilimsel Çalışma Kavramı ve Basamakları. Mühendislik Tasarım Süreci Kavramı ve Basamakları

4

Makine ve İmalat Mühendisliği

5

Endüstri Mühensiliği, Sistem Mühendisliği

6

Yöneylem Araştırması, Bilgisayar Mühendisliği

7

Yazılım ve Harita Mühendisliği

8

Ara Sınav

9

Metalurji ve Kaynak Mühendisliği

10

Malzeme, Demir ve Çelik Dökümü

11

Seramik mühendisiği, Orman Mühendisliği

12

Mekatronik ve Otomasyon Mühendisliği

13

Elektronik ve Haberleşme Mühendisiği

14

Otomotiv Mühendisliği

15

Polimer Mühendisliği

16

Genel (Final) Sınavı

 

YAD 201 Mesleki İngilizce-3: Mühendlilik çalışma alanları: Uçak ve uzay mühendisliği, Biyoloji mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Hidro Mühendislik, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, donanım ve şebeke mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği, Savunma Sanayi, Nükleer Mühendisliği, Taşıma ve Okyanus Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Baskı ve Tersine Mühendisliği, Maden ve Jeoloji Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Tarım Mühendisliği, Bilişim ve Sınır-Güvenlik Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Gemi inşa mühendisliği, Robot ve internet mühendisliği alanlarında temel teknik ingilizce terimler ve kavramlar.

 

YAD 103 Mesleki İngilizce-3

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Mesleki İngilizce-3

YAD 201

3

3

2

0

2

3

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Uçak ve Uzay Mühendisliği

2

Biyoloji mühendisliği ve Tıp Mühendisliği

3

Hidro Mühendislik, İnşaat Mühendisliği

4

Elektrik Mühendisliği, Donanım ve Şebeke Mühendisliği

5

İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği

6

Savunma Sanayi, Nükleer Mühendisliği

7

Uçak ve Uzay Mühendisliği

8

Ara Sınav

9

Taşıma ve Okyanus Mühendisliği

10

Petrol ve Doğalgaz Mühendislik

11

Baskı ve Tersine Mühendisliği

12

Maden ve Jeoloji Mühendisliği

13

Tekstil Mühendisliği, Tarım Mühendisliği

14

Bilişim ve Sınır-Güvenlik Mühendisliği

15

Deniz Bilimleri ve Gemi İnşa Mühendisliği

16

Genel (Final) Sınavı

 

 Programdan mezun olabilmek için işyeri eğitimi derslerinin içerikleri ve uygulama yerleri

Öğrencilerin OTÜ MYO Mekatronik Programından mezun olabilmeleri için tam ve başarılı bir şekilde 2’nci, 3’ncü yarıyılda haftalık birer gün ve 4’ncü eğitim dönmeleri boyunca tam gün işyeri eğitimi yapmaları zorunludur.

 

İşyeri Deneyimi ve İşyeri Uygulaması Eğitimi: Öğrenciler haftanın bir günü OSTİM Teknik Üniversitesinin uygun gördüğü ve önceden belirlenen prensipler ve ilkeler doğrultusunda Ankara merkez ve bağlı ilçelerinde yerleşik olarak bulunan bir fabrika / üretim biriminde uygulamalı olarak iş başı eğitimini gerçekleştirecektir.

 

İşyeri Eğitimi: Öğrenciler 4.dönemlerinde 14 hafta suresince OSTİM Teknik Üniversitesinin uygun gördüğü ve önceden belirlenen prensipler ve ilkeler doğrultusunda başta Ankara olmak üzere tüm illerimizde yerleşik olarak bulunan bir fabrika / üretim biriminde uygulamalı olarak iş başı eğitimini gerçekleştirecektir.

 

Ayrıca “OSTİM Teknik Üniversitesi” ile “OSTİM Kümeleri” arasında kalkınma ve gelişme işbirliği çerçevesinde yapılan işbirliği protokolü ve belirlenen temel esaslar çerçevesinde, Ankara’da yerleşik bir fabrika / üretim biriminde uygulamalı olarak staj/iş başı eğitimi gerçekleştirilecektir. Bu staj/iş başı eğitimi esnasında öğrenciler eş zamanlı olarak “Mekatronik Proje Yönetimi” dersini staj/iş başı eğitimi dersi olarak alacaklardır. Bu derste her öğrenci staj/iş başı eğitimi yaptığı fabrika / üretim biriminde karşılaşılan “Makine Tasarım, Üretim, Montaj ve Bakım” sahalarına yönelik problem alanları ile firmanın geliştirilmesi gereken yönlerini firma ile müştereken tespit edecek, bunlara ilişkin yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri geliştirecek ve bir Mekatronik Programı proje fikrini oluşturarak, bu fikri tasarlayacak, geliştirecek ve uygulama alanına yansıtacaktır. Alınan bu bir proje dersi staj/iş başı eğitimi performansı içerisinde değerlendirilecektir.

 

İşyeri deneyimi, dersinde öğrenciler haftanın bir günü işyerinde deneyim ve gözlem yapar. Ön lisans öğrencileri bir dönem, lisans öğrencileri 3 dönem bu dersi iş ortamında alırlar. Meslek adaylarının bu derste yaptıkları görev ve etkinlikler, onlara deneyimli hamiler ve işyeri eğiticileri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel çalışma, sınırlı da olsa, kısa süreli uygulama olanağı sağlamalıdır. İşyeri deneyimi dersinde gerçekleştirilen etkinlikler, meslek adaylarına, deneyimli bir eleman olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecekteki mesleğini anlama ve mesleği oluşturan yeterlikleri kazanma yönündeki gelişmeleri, onlarla sıkı bir işbirliği içinde olan üniversite öğretim elemanları ile işinde deneyim kazanmış olan uygulama eğiticileri ve hamileri tarafından değerlendirilecektir.

 

 

İşyeri Deneyimi Dönem Planı

Hafta

Konular

1

Dönem planının işletmeye uygun bir şekilde revize edilmesi

2

İşletmenin departmanlarının ve departmanlar arası organizasyon yapısının incelenmesi (Ar-Ge)

3

İşletmenin departmanlarının ve departmanlar arası organizasyon yapısının incelenmesi (Üretim)

4

İşletmenin departmanlarının ve departmanlar arası organizasyon yapısının incelenmesi (Kalite Kontrol)

5

İşletmede kullanılan üretim teknikleri ve tezgâh parkının öğrenilmesi, Tezgâh yerleşim planlarının öğrenilmesi ve bu planlamanın seçim kriterlerinin öğrenilmesi

6

İşletmede uygulanan üretim tekniklerinde kullanılan Robotik, Otomasyon, Elektromekanik ve Yazılımsal tekniklerin/uygulamaların öğrenilmesi

7

İşletmede uygulanan üretim tekniklerinde kullanılan Robotik, Otomasyon, Elektromekanik ve Yazılımsal tekniklerin/uygulamaların öğrenilmesi

8

İşletmede uygulanan üretim tekniklerinde kullanılan Robotik, Otomasyon, Elektromekanik ve Yazılımsal tekniklerin/uygulamaların öğrenilmesi

9

Ölçme araçları ve kullanım tekniklerinin öğrenilmesi ve kullanım pratiklerinin yapılması

10

İşletmede üretimi gerçekleştirilen en az 3 ürün (Ürün 1-2-3) için iş akış planlarının hazırlanması, teknik hesaplamaların yapılması, teknik detay 2D-3D resimlerin çizilmesi

11

Proje hazırlama ve iyileştirme önerileri (Ürün 1)

12

Proje hazırlama ve iyileştirme önerileri (Ürün 2)

13

Proje hazırlama ve iyileştirme önerileri (Ürün 3)

14

İşyeri deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi

 

 

İşyeri Uygulaması, dersinde öğrenciler haftanın bir günü işyerinde uygulama yaparlar. Ön lisans öğrencileri bir dönem, lisans öğrencileri 3 dönem bu dersi iş ortamında uygular. Mesleğin adayları, iş ortamını tanıma ve çalışma yerlerinde olup bitenlere tam olarak katılma olanağı bulacaklardır. İşyeri uygulaması sırasında yapılacak çalışmalar, dönem başlamadan önce ve öğrenciler ile onlara kılavuzluk yapacak uygulama eğiticileri-hamilerinin görüşleri alınarak işyerine göre planlanır. Her işyerinin ekosistemi farklı olacağından dönem planı işyerinin ekosistemini tanıdıktan sonra hazırlanır, böylece her öğrencinin haftalık programlarında değişiklikler olabilir.

 

 

Hafta

Konular

1

Dönem Planı

2

İşyeri Uygulaması yapılan işletme ile ilgili bilgilerin toplanması

3

Ürün Tasarımı ve Tasarlanan Ürünün İşlem Planlanması

4

Üretim Bilgileri (Üretimde Kullanılan Makine ve Tezgâh tipleri, sayıları ve teknik özellikleri, Üretim makinalarının yerleşim planı, Üretilen 2 parçanın ve montaj ürünün teknik resim kurallarına uygun çizilmiş teknik resimleri ve 3 boyutlu modelleri)

5

Yönetimde, Üretimde ve Montajda Bilgisayar Kullanımı, Kullanılan Donanım ve Yazılım Sistemleri

6

Kullanılan elektronik aksamlar (Röleler, kontaktörlü devreler, elektrik makinaları ve sürücü devreleri PLC’ler, genel elektrik tesisatı, güç ve kontrol panoları, tek ve üç fazlı sistemler, topraklama ve tesisatta güvenlik vs.)

7

Kullanılan elektronik aksamlar (Röleler, kontaktörlü devreler, elektrik makinaları ve sürücü devreleri PLC’ler, genel elektrik tesisatı, güç ve kontrol panoları, tek ve üç fazlı sistemler, topraklama ve tesisatta güvenlik vs.)

8

İşletmede uygulanan Mekatronik/Elektromekanik çalışmalarının içeriği ve analizi

9

İşletmede uygulanan Mekatronik/Elektromekanik çalışmalarının içeriği ve analizi

10

Mamul, Yarı Mamul ve Hammaddelerin naklini sağlayan transport sistemlerinin (Lift, Forklift, Vinç, Üretim Bantları vb.) kullanım amaçları, çalışma prensipleri

11

Üretimde Kullanılan Yardımcı Birimler (Isıl Güç Sistemleri, Taşıma Sistemleri, Depolama vs.)

12

İşletmedeki tüm sistemlerin periyodik bakım ve onarım stratejileri

13

Karşılaşılan özel durumlar, görülen aksaklıklar, çözüm yolları,öneriler

14

Değerlendirme

 

 

Ders Programı

Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00-09:50
MEK 105
Mekatroniğin Temelleri
Öğr.Gör.Serkan GÜNEŞ
2.Kat Derslik 217
MEK 101
Elektronik
Dr.Öğr.Gör.Esra Yükseltürk
2.Kat Derslik 217
   
YAD 101
Mesleki İngilizce I
Öğr.Gör.Sibel ÇORABATIR
HBEM Eğitim Salonu 3
10:00-10:50
FIZ 101
Mesleki Fizik
Dr.Öğr.Gör.Esra Yükseltürk
2.Kat Derslik 215
ISG 101
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Dr.Sedef BİRİNCİ
2.Kat Derslik 216
11:00-11:50
12:00-12:50          
13:00-13:50
TUR 101
Türk Dili I
Öğr.Gör.İrem KURTULUŞ
2.Kat Derslik 217
MAT 101
Mesleki Matematik
Öğr.Gör.Nilay AKGÖNÜLLÜ
HBEM 3
MEK 103
Teknik Resim
Öğr.Gör.Serkan GÜNEŞ
Bilgisayar Lab 2
MES 121
Girişimcilik Projesi I
Dr.Öğr.Üyesi.Serkan BÜRKEN
Zemin kat Amfi 25
 
14:00-14:50
UHG 151
Üniversite Hayatına Giriş
Dr.Öğr.Üyesi.Serkan BÜRKEN
Zemin kat Amfi 25
15:00-15:50    
16:00-16:50          

 

Duyurular

Bize
Sorun