Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Akademik Kadro

 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin TÖREN ÖZGÜN (Bölüm Başkanı)

E-Posta:  [email protected] 

İzmir doğumlu olan Pelin Tören Özgün (PTÖ), 2005’te, kuruluşu 1888 yılına dayanan İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. PTÖ lisans derecesini, 2011 yılında, Kimya Mühendisliği dalında, onur derecesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü‘nden almıştır. Hemen ardından, doktora çalışmalarını, silisyum bazlı optik mikro rezonatörlerin etiketsiz biyo-algılama uygulamaları üzerine yürütmüş ve doktora derecesini 2016 yılında, Ankara'da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bünyesinde bulunan, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi-UNAM‘da, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü‘nden almıştır. Aynı yıl, Weiz kenti (Avusturya) lokasyonlu, Joanneum Research Araştırma Şirketi‘nin, yüzey teknolojileri ve fotonik bilimi odaklı Malzeme Bölümü’nde çalışmaya başlamış; 2018’e kadar Doktora Sonrası Araştırmacı, 2018-2021 yılları arasında ise, Araştırmacı pozisyonu ile aynı bölümde göreve devam etmiştir. Joanneum Research Araştırma Şirketi'ndeki çalışma hayatı boyunca, PTÖ, çeşitli Avrupa Birliği Projeleri‘ndeki bilimsel araştırmalara katkıda bulunmuştur. Bahsedilen bu projeler, polimer bazlı akışkan, tek kullanımlık in-vitro ciplerin (başka bir deyişle; İVD cipler), DNA/protein tespiti uygulamaları için üretimi ve bu üretim için pilot-hat geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Joanneum Research tarafından yürütülen bir Horizon2020 projesinde (R2R Biofluidics), PTÖ bilimsel katkılarda bulunmuş ve bu proje, 2018 yılında, Avusturya „Fast-Forward“ Ödülü‘ne layık görülmüştür. Buna ek olarak, 2020 yılında, bilimsel çalışma arkadaşları ile birlikte, geliştirdikleri bu pilot-hat ile üretilen İVD ciplerin çoğullanmış DNA tespit uygulamalarını, Lab on a Chip dergisinde başarıyla tanıtmıştır. Bu bilimsel çalışma, editör tarafından, ilgili sayıda (Sayı 22, 2020), “İç Kapak” olmaya layık görülmüş ve öne çıkarılmıştır. Aynı bilimsel çalışma, 2021 yılında, onuncu Joanneum Research şirket içi konferansında (başka bir deyişle; “Zukunftskonferenz”), Graz’da “En İyi Performans (Makale)” Ödülü'ne layık görülmüştür. Eylül 2021’de, PTÖ yurda dönmüştür. Haziran 2022’de Ostim Teknik Üniversitesinde, Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. PTÖ'nün, yüksek indeksli, uluslararası dergilerde, on bilimsel yayını bulunmaktadır. Bu yayınlar içinde, Lab on a Chip dergisinde yayınlanmış olan bir derleme makalesi de mevcuttur. Ayrıca, günümüze kadar, ulusal ve uluslararası olmak üzere, alanında önde gelen bilimsel konferanslara, konuşmacı olarak katkıda bulunmuştur. PTÖ’nun bilimsel araştırmaları, Bakım Noktası Teşhis Sistemleri (Point-of-Care  Diagnostic Systems), Çip-Üstü-Laboratuvar (Lab-on-Chip) Teknolojileri, Biyosensörler, (Nano)Biyomalzemeler, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Fotonik Sensörler ve Optik Mikro rezonatörler üzerine yoğunlaşmıştır. 

     
   

Prof. Dr. İhsan ULUER  

E-Posta:  [email protected] 

Prof.Dr.İhsan ULUER Lisans (1969),  Yüksek Lisans (1971) ODTÜ’de ve Doktorasını (1975) Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Ajansının Bursiyeri olarak, İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde Deneysel Nükleer Fizik alanında yapmıştır. 1969-71 yılları arasında ODTÜ’de asistan,  1975-76 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Uzman, 1976-82 yılları arasında  Sakarya Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmış, 1979 da Doçent, 1985 te Ege Üniversitesinde Profesör ünvanını almıştır. 1992-93 yılları arasında  Pamukkale Üniversitesi’nde, 1993-96 yılları arasında  Celal Bayar Üniversitesi’nde, 1996-2011 yılları arasında  Kırıkkale Üniversitesi’nde, 2011-2020 yılları arasında  Karabük Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı, 1993-1996 yılları arasında  Üniversiteler arası Kurul Üyeliği, TÜBİTAK’ta 2011-2017 yılları arasında  MFAG Grup yürütme kurulu üyeliği, MFAG Grup yürütme danışma kurulu üyeliği, ve 1977’den itibaren on yıl ÖSYM İl Sınav Yöneticiliği yapmıştır. Atom Enerjisi Danışma Kurulu Üyeliği, Atom Enerjisi Güvenlik Kurulu Üyeliği, Atom Enerjisi Güvenlik Kurulu Başkan Vekilliği, Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı Düzenleme Kurulu üyeliği, ve 2000’den itibaren 20 yıl süre ile Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Kongre Başkanlığı yapmıştır. Yaklaşık 30 adet Yüksek Lisans, 15 adet Doktora Tezi yönetmiştir.  Tez konuları genellikle, Nükleer Yapı, Bozon Etkileşim Modeli, Karma Simetri, Kuantum Kuyuları, Terahertz Uygulamaları konularını içermekte olup uluslar arası bilim dünyası ile ortak çalışmaları da kapsamaktadır. Bunlar 150 den fazla uluslar arası atıf almıştır.
     
  Dr. Öğr. Üyesi Okan Öner EKİZ 

E-posta: [email protected]

Dr. Okan Öner Ekiz lisans eğitimini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) , Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve Doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü’nde almıştır. Lisans ve sonrasında yaptığı çalışmalar önemli uluslararası dergilerde yayınlanmış ve alıntılanmıştır. Doktora çalışmalarında Grafen ve Grafen Oksitin’in elektrokimyasal tersinir faz değişikliklerinin keşfinde bulunmuştur. Akademik çalışmalarında elde ettiği bilgi-beceriyi laboratuvar cihazlarının yerlileştirilmesinde kullanmak amacı ile Nanodev Scientific A.Ş. (2010) girişimini kurmuştur. Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) gibi ulaşılması zor araştırma cihazlarını ticarileştirmiş ve önemli Ar-Ge laboratuvarlarına teslim etmiştir. Girişimleri çeşitli etkinlik ve yarışmalarda önemli ödüllere layık görülmüş ve birçok kurum tarafından desteklenmiştir. Şirket faaliyetlerine ek olarak tecrübelerini yeni girişimcilere aktarmak amacı ile eğitimler düzenlemektedir.

     
 

Dr. Öğr. Üyesi Atakan PEKER

E-posta: [email protected]

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği ve Fizik bölümleri mezunu olup, doktorasını Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’den (CALTECH) malzeme bilimi üzerine almıştır. Doktora tezi çalışmalarında, tez hocası ile beraber Liquidmetal alaşımlarının (hacimli metalik cam) buluşunu yapıp geliştirmiştir. Akabinde, bu buluşun teknoloji transferi ve ticari ürün haline geliştirilmesi için bir start-up şirkete katıldı. Doktora sonrasında, ABD’de 21 yıl özel sektor ve üniversite’de bilimsel-teknik araştırmalar yürüttü ve Ar-Ge yöneticiliği yaptı. Start-up, fikri mülkiyet, teknoloji transferi ve patent geliştirme üzerine geniş tecrübeleri oldu. 40'dan fazla patent ve patent başvurusu olup, bu patentlerin ticari ürün satış ve lisanslama gelirleri 100 milyon doları aşmıştır. Bu patentlerin büyük kısmı 2011 yılında Apple şirketi tarafından lisanslandı. Toplam Alıntı sayısı 5.000'i aşan 20'den fazla bilimsel yayını vardır. 2015 yılında IBM Research ve IP’ye katılarak bu konularda İş Geliştirme Müdürü olarak Türkiye’de çalışmaya başlamıştır. Son olarak YİTAL Mikroelektronik A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

     
 

Dr. Öğr. Üyesi Yelda DOĞAN

E-posta: [email protected]

Dr. Yelda Doğan, lisans eğitimini 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalında 2011 yılında almıştır. Yüksek lisans çalışmalarında medikal saflıktaki poli(vinil klorür) film yüzeylerini UV ışınlarıyla başlatılan aşı kopolimerizasyonu ile hidrofilik olarak modifiye etmiştir. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsünde, 2011-2016 yılları arasında doktora derecesini almıştır. 2016-2018 yılları arasında ise aynı bölümde doktora sonrası çalışmalarını yapmıştır. Çalışmalarında Elektrospin yöntemi ile yüksek performanslı polibenzokzazin bazlı kompozit nanofiberler üretmiştir.  Aynı zamanda, çeşitli boya molekülleri, poliaromatik hidrokarbonlar ve ağır metal çözeltileri içerisinde bu malzemelerin atık su gideriminde potansiyel kullanımını göstermiştir. 2011-2016 yılları arasında ders ve çeşitli cihazların asistanlığını yapmıştır. Ayrıca 2014-2016 yılları arasında UNAM’da Tamer Uyar’ın düzenlediği COST Aksiyonlarında hem orgazisazyon üyesi hem de eğitimci olarak görev almıştır. Ana çalışma alanları nanofiberler, polibenzokzazin reçineler, kompozit nanomalzemeler, moleküler filtrasyon ve atık su giderimidir.

     
 

Arş. Gör. Saliha SÖKEN

E-posta: [email protected]

KTO Karatay Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur. 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Lisans tezi olarak bor karbür takviyeli, 304 paslanmaz çelik matrisli kompozit üretimi ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları olmuştur. Yüksek lisans çalışma alanı polimer malzemeler üzerinedir.

 

 

Yarı Zamanlı ve Misafir Öğretim Üyelerimiz 

 

Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu

1968 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, Orta, Lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği bölümünden 1993 de Yüksek Lisans ve 2000 yılında Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Doç. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU daha sonra MTA’da Mühendis ve Genel Müdür Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında vekaleten  Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2015 yılından beri Ulusal Bor Araştırma Enstitü “BOREN” Başkanı olarak görev yapmaktadır. Cevher Hazırlama ve Hidrometaluji konularında Uzman olup, son yıllarda, yönetimde toplam kalite, performans yönetimi, proje yönetimi, kurumsal kaynak planlaması  çalışmalarını yürütmektedir.  10’u yurtdışı dergilerde olmak üzere 30’nin üzerinde makale, yayını ve 7  patenti bulunmaktadır.