Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Misyon ve Vizyon

Vizyon
Alanında uzman bilim insanlarını barındıran, Malzeme Mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip eden, gelecek teknolojilerine katma değer yaratacak araştırma ve eğitim ortamı sağlayan, uluslararası ölçütlerde ARGE ve ÜRGE yapan saygın bir mühendislik bölümü olabilmektir.

Misyon
Malzeme Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, öğrencilerini; havacılık ve uzay mühendisliğinin bütün dallarında yetenekli ve genel bir görüşe sahip, özelleştiği dalda ise kapsamlı bilgi sahibi ve teknolojik yeniliklere açık olarak yetiştirmektir. Onları, problemlere yaklaşımı doğru olan ve çözüm üreten, girişimci, bilgi ve tecrübeye saygılı genç mühendisler olarak ülkemize kazandırmaktır.