Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Program Müfredatı (Güncel)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS ÖN KOŞUL
1 Zorunlu ENG 101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 3  
1 Zorunlu EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 2  
1 Zorunlu EPR 121 Girişimcilik Temelleri 0 2 0 1 2  
1 Zorunlu IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 0 2 2  
1 Zorunlu SENG 113 Bilgisayar Programlama (Python) I) 3 0 0 3 4  
1 Zorunlu SENG 115 Bilgisayar Programlama (Python) Laboratuvarı I 0 2 0 1 2  
1 Zorunlu MATH 101 Mühendislik Matematiği I 4 1 0 4 5  
1 Zorunlu  PHYS 103 Mühendislik Fiziği I 3 0 0 3 4  
1 Zorunlu  PHYS 105 Mühendislik Fiziği I Laboratuvarı I 0 2 0 1 2  
1 Zorunlu CHEM 111 Mühendislik Kimyası 2 0 0 2 3  
1 Zorunlu CHEM 113 Mühendislik Kimyası Laboratuvarı 0 0 2 1 1  
Toplam 19 7 2 23 30  

Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS ÖNKOŞUL
2 Zorunlu ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 3  
2 Zorunlu EPR 122 Girişimcilik Projesi 0 2 0 1 1  
2 Zorunlu IUL 152 Geleceğin İnşası 1 0 0 1 1  
2 Zorunlu WED 126 İş Yeri Eğitimi    0 6 0 3 3  
2 Zorunlu MATH 102 Mühendislik Matematiği II 4 1 0 4 5 MATH 101
2 Zorunlu PHYS 104 Mühendislik Fiziği II 3 0 0 3 4  
2 Zorunlu PHYS 106 Mühendislik Fiziği II Laboratuvarı 0 2 0 1 2  
2 Zorunlu CHEM 112 Mühendislik Kimyası II 3 0 0 4 4 CHEM 111,CHEM 113
2 Zorunlu MEC 104 Bilgisayar Destekli Teknik Cizim 1 2 0 2 2  
2 Zorunlu MSE 102 Malzeme Bilimi & Mühendisligine Giriş 3 0 0 3 5  
Toplam 18 13 0 25 30  

Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS  
3 Zorunlu ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2  
3 Zorunlu TUR 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2  
3 Zorunlu WAP 227  İş Yeri Uygulaması I    
3 Zorunlu MSE 201  Malzeme Bilimi & Mühendisligi I   
3 Zorunlu MSE 203  Metalurji Termodinamiği I   MATH102, CHEM112
3 Zorunlu MATH 202  Diferansiyel Denklemler  MATH 102 
3 Zorunlu MSE 205  Malzeme Proses Laboratuvarı   
Toplam 18  21   30  

Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS  
4 Zorunlu  ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2  
4 Zorunlu TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2  
4 Zorunlu WAP 228  İş Yeri Uygulaması II     0 6 0 3 3  
4 Zorunlu MSE 206  Metalurji Termodinamiği II   MSE 203
4 Zorunlu MATH 204  Olasılık & İstatistik   
4 Zorunlu MATH 201  Lineer Cebir   
4 Zorunlu MSE 212  Malzeme Bilimi & Mühendisligi II   
4 Zorunlu MSE 208  Malzemelerin Mekanik Davranışları   
Toplam 19  23  30   

Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS  
5 Zorunlu WAP 327  İş Yeri Uygulaması III   
5 Zorunlu MSE 300  Faz dengeleri & Diagramları   
5 Zorunlu LCE 301  Mühendisler için Hukuk Kavramları   
5 Zorunlu MSE 301  Gelişmiş Malzeme Karakterizasyon Teknikleri   
5 Zorunlu MSE 303  Polimer & Seramik Malzemeler   
5 Zorunlu MSE 305  Kimyasal Metalurji & Prosesler   
5 Zorunlu MSE 307  Nanoteknoloji & Nanobioteknolojiye Giriş   
Toplam 16  20  30   

Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS  
6 Zorunlu WEX 328  İş Yeri Deneyimi I   
6 Zorunlu MSE 304  Katılaşmanın Temelleri & Döküm   
6 Zorunlu MSE 302  Malzeme Mühendisleri için Tasarım I   
6 Zorunlu MSE 306  Mikro- & Nano- Üretim Tekniklerine Giriş   
6 Zorunlu MSE 308  Malzemelerin Elektrik, Optik & Manyetik Özellikleri   
6 Zorunlu MSE310  Kompozit & Nanokompozit Malzemeler   
6 Seçmeli NTE 1  Teknik Olmayan Seçmeli   
Toplam 18  23  30   

Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS  
7 Zorunlu WEX 427  İş Yeri Deneyimi II  0 6 0 3 3  
7 Zorunlu MSE 421  Malzeme Mühendisleri için Tasarım II   
7 Seçmeli ELEC 1  Teknik Seçmeli Ders I   
7 Seçmeli ELEC 2  Teknik Seçmeli Ders II   
7 Seçmeli ELEC 3  Teknik Seçmeli Ders III   
7 Zorunlu MSE403  Yenilenebilir & Sürdürülebilir Enerji için Modern Malzemeler   
Toplam 15 19  30   

Dönem Ders Tipi Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS  
8 Zorunlu WEX 428  İş Yeri Deneyimi III  0 30  15  22   
8 Zorunlu MSE 422  Mezuniyet Projesi   10   
Toplam 40  20  30   

 

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
Ders Kodu Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS