Makine

MYO Makine Programı geniş çalışma alanına sahip bir Makine Teknisyenliği alanıdır.

Makine Teknisyenliği, bilgisayar destekli tasarım ve üretimden, hat planlama alanlarına, denizcilikten, havacılığa kadar oldukça geniş bir çalışma sahasına sahiptir. MYO Makine Programı, günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz birçok donanım, makine, alet, cihaz, sistem ve süreçlerin tasarımı, üretimi ve bakım idamesi ile ilgilenen bir bölümdür.

Günümüzde sanayicilerimiz haklı olarak iyi bir eğitime sahip Makine Teknisyenlerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu Makine Teknisyenlerine ayrıca yurt içinde ve yurt dışında, gerek maddi açıdan gerekse kariyerlerinde kendilerini geliştirme ve yükselme açısından bir dizi olanaklar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, OTÜ MYO Makine Programı öğrencilerine isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık okutulmaktadır. 

Makine Teknisyeni, geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı bir şekilde tasarlama, üretim ve bakım idamesinde rol alan kişidir.  MYO Makine Programında mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları geniş bir yelpazeye ve ölçeğe yayılmış olup, müteakip tabloda bu alanlar belirtilmiştir.

Programın öğretim dili Türkçedir.