Lojistik ProgramıBölüm Başkanının Mesajı

Geleceğin çok katmanlı ve kompleks yeni küresel dijital ticari platformlarında lojistik ve tedarik zinciri bilgilerinin değerli bir hale gelmesi ile birlikte; daha dinamik, etkili, verimli ve maliyet-etkin lojistik ve tedarik zinciri süreç uygulamalarını yaratmak ve yönetmek, lojistik ve tedarik zinciri profesyonellerinin, yöneticilerinin ve iş görenlerinin temel görev alanlarını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla hizmetüretim ve sanayi sektörlerinin temel belirleyicisi konumunda olan yeni nesil geleceğin lojistik ve tedarik zinciri liderleri ile ara insan gücü” tüm bu değişimlerin; kaynağı, üreticisi, yöneticisi, uygulayıcısı, destekçisi ve idamecisi olacaktır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Sektörlerinde Yer alan Organizasyon, İşletme ve Firmaların Bugün Kazanmak İstedikleri Temel Yetenek Alanları:

 • A-Sınıfı, Dünya Sınıfı veya Birinci Sınıf, küresel lojistik ve tedarik zinciri; ürün, hizmet, bilgi ve finans akışını kesintisiz sunmak;
 • İleri ve gelişmiş iletişim teknolojileri ile lojistik ve tedarik zinciri bilgi sistemleri kullanmak,
 • Tedarik zincirine yönelik çok katmanlı network tasarımlarını yapmak ve risk yönetim çözümleri sunmak,
 • Çoklu ulaştırma sistemlerini kullanarak; müşterilerine toplam, yüksek performanslı ve düşük maliyetli lojistik hizmetleri sağlamak,
 • Müşterileri için sondan-sona karmaşık ağ yapısı üzerinde özelleştirilmiş, yeni nesil, rekabetçi ve inovatif lojistik ve tedarik zinciri çözümleri sunmak,
 • Geniş yelpazede sürdürülebilir entegre lojistik hizmetler sunmak,
 • Çevre dostu sürdürülebilir lojistik ve tedarik zinciri en iyi uygulamalarını sağlamak,
 • Sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, toplumun yaşam standartlarını yükseltmek ve topluma artı değer katmak vb.

Hizmet ve üretim sektörlerinin temel belirleyicisi konumunda olan “yeni nesil geleceğin lojistik ve tedarik zinciri ara insan gücü” tüm bu değişim alanlarının; kaynağı, üreticisi, yöneticisi, uygulayıcısı, destekçisi ve idame ettiricisi olmuştur.

Bu kapsamda, Lojistik Ön Lisans Programından mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları geniş bir yelpazeye ve ölçeğe yayılmıştır. Müteakip maddelerde yer alan lojistik ara insan gücü iş alanlarında Küresel, Türkiye ve Ankara ölçeklerinde büyük bir istihdam açığı bulunmaktadır:

 • Küresel yük taşımacılığı ve lojistik hizmet sağlayıcı firmalar.
 • Uluslararası taşıma ve lojistik hizmet sağlayan firmalar.
 • Üçüncü Parti Lojistik (3PL) hizmet sağlayan firmalar.
 • Dördüncü Parti Lojistik (4PL) hizmet sağlayan firmalar.
 • Freight Forwarder.
 • Uluslararası nakliye firmaları.
 • Taşıyıcı firmalar ve taşıma operatörleri.
 • Depo yönetimi.
 • Dağıtım merkezleri
 • Envanter ve stok yönetimi.
 • Tedarik ve satınalma birimleri.
 • Pazarlama ve satış.
 • Yük brokeri firmaları ve taşıma ve yük acenteleri.
 • Kargo firmaları.
 • E-Ticaret ve e-lojistik firmaları.
 • İnsani yardım ve deprem lojistiği alanı.
 • Lojistik operasyon ve hizmet yönetimi alanları.
 • Lojistik hizmetlerde müşteri hizmetleri ve ilişkileri yönetimi alanı.
 • Karayolu, havayolu, suyolu ve demiryolu kargo/yük taşımacılığı.
 • Multi modal taşımacılığı: modlararası ve kombine taşımacılığı.
 • Ulaştırma yönetimi.
 • Lojistik üs, köy ve merkezleri.
 • Hava ve deniz liman ve terminalleri.
 • Yük aktarma merkezleri ve yük terminalleri.
 • Gümrükler.
 • Yük ve kargo yönetimi.
 • Lojistik bilgi sistemleri ve otomasyonu alanları.
 • Yükleme, boşaltma, elleçleme ve paketleme uzmanlık alanları vb.