Lojistik

Program Başkanının Mesajı

Geleceğin çok katmanlı ve kompleks yeni küresel dijital ticari platformlarında lojistik ve tedarik zinciri bilgilerinin değerli bir hale gelmesi ile birlikte; daha dinamik, etkili, verimli ve maliyet-etkin lojistik ve tedarik zinciri süreç uygulamalarını yaratmak ve yönetmek, lojistik ve tedarik zinciri profesyonellerinin, yöneticilerinin ve iş görenlerinin temel görev alanlarını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla hizmet, üretim ve sanayi sektörlerinin temel belirleyicisi konumunda olan yeni nesil geleceğin lojistik ve tedarik zinciri liderleri ile ara insan gücü” tüm bu değişimlerin; kaynağı, üreticisi, yöneticisi, uygulayıcısı, destekçisi ve idamecisi olacaktır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Sektörlerinde Yer alan Organizasyon, İşletme ve Firmaların Bugün Kazanmak İstedikleri Temel Yetenek Alanları:

  • A-Sınıfı, Dünya Sınıfı veya Birinci Sınıf, küresel lojistik ve tedarik zinciri; ürün, hizmet, bilgi ve finans akışını kesintisiz sunmak;
  • İleri ve gelişmiş iletişim teknolojileri ile lojistik ve tedarik zinciri bilgi sistemleri kullanmak,
  • Tedarik zincirine yönelik çok katmanlı network tasarımlarını yapmak ve risk yönetim çözümleri sunmak,
  • Çoklu ulaştırma sistemlerini kullanarak; müşterilerine toplam, yüksek performanslı ve düşük maliyetli lojistik hizmetleri sağlamak,
  • Müşterileri için sondan-sona karmaşık ağ yapısı üzerinde özelleştirilmiş, yeni nesil, rekabetçi ve inovatif lojistik ve tedarik zinciri çözümleri sunmak,
  • Geniş yelpazede sürdürülebilir entegre lojistik hizmetler sunmak,
  • Çevre dostu sürdürülebilir lojistik ve tedarik zinciri en iyi uygulamalarını sağlamak,
  • Sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, toplumun yaşam standartlarını yükseltmek ve topluma artı değer katmak vb.