Lojistik

Program Başkanının Mesajı

Geleceğin çok katmanlı ve kompleks yeni küresel dijital ticari platformlarında lojistik ve tedarik zinciri bilgilerinin değerli bir hale gelmesi ile birlikte; daha dinamik, etkili, verimli ve maliyet-etkin lojistik ve tedarik zinciri süreç uygulamalarını yaratmak ve yönetmek, lojistik ve tedarik zinciri profesyonellerinin, yöneticilerinin ve iş görenlerinin temel görev alanlarını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla hizmetüretim ve sanayi sektörlerinin temel belirleyicisi konumunda olan yeni nesil geleceğin lojistik ve tedarik zinciri liderleri ile ara insan gücü” tüm bu değişimlerin; kaynağı, üreticisi, yöneticisi, uygulayıcısı, destekçisi ve idamecisi olacaktır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Sektörlerinde Yer alan Organizasyon, İşletme ve Firmaların Bugün Kazanmak İstedikleri Temel Yetenek Alanları:

 • A-Sınıfı, Dünya Sınıfı veya Birinci Sınıf, küresel lojistik ve tedarik zinciri; ürün, hizmet, bilgi ve finans akışını kesintisiz sunmak;
 • İleri ve gelişmiş iletişim teknolojileri ile lojistik ve tedarik zinciri bilgi sistemleri kullanmak,
 • Tedarik zincirine yönelik çok katmanlı network tasarımlarını yapmak ve risk yönetim çözümleri sunmak,
 • Çoklu ulaştırma sistemlerini kullanarak; müşterilerine toplam, yüksek performanslı ve düşük maliyetli lojistik hizmetleri sağlamak,
 • Müşterileri için sondan-sona karmaşık ağ yapısı üzerinde özelleştirilmiş, yeni nesil, rekabetçi ve inovatif lojistik ve tedarik zinciri çözümleri sunmak,
 • Geniş yelpazede sürdürülebilir entegre lojistik hizmetler sunmak,
 • Çevre dostu sürdürülebilir lojistik ve tedarik zinciri en iyi uygulamalarını sağlamak,
 • Sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, toplumun yaşam standartlarını yükseltmek ve topluma artı değer katmak vb.

 

İstihdam Alanları

Bugünün çok katmanlı ve karmaşık yeni küresel ticaret platformunda, lojistik ve tedarik zinciri bilgileri ve hizmetleri çok değerli bir hale gelmiştir. Küresel pazarlardaki ekonomik değişiklikler ve genişlemeler özellikle lojistik ve tedarik zinciri sektörlerine, sınırsız sorumluluklar, kritik roller ve stratejik anlamlar yüklemiştir.

Bu bağlamda daha dinamik, etkili, verimli ve maliyet-etkin lojistik ve tedarik zinciri, ürün, hizmet ve süreç uygulamalarını yaratmak ve yönetmek, lojistik yöneticilerinin ve lojistik iş görenlerinin (ara elemanlarının) en önemli temel görev ve sorumluluk alanlarını oluşturmuştur.

Hizmet ve üretim sektörlerinin temel belirleyicisi konumunda olan “yeni nesil geleceğin lojistik ve tedarik zinciri ara insan gücü” tüm bu değişim alanlarının; kaynağı, üreticisi, yöneticisi, uygulayıcısı, destekçisi ve idame ettiricisi olmuştur.

Bu kapsamda, Lojistik Ön Lisans Programından mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları geniş bir yelpazeye ve ölçeğe yayılmıştır. Müteakip maddelerde yer alan lojistik ara insan gücü iş alanlarında Küresel, Türkiye ve Ankara ölçeklerinde büyük bir istihdam açığı bulunmaktadır:

 • Küresel yük taşımacılığı ve lojistik hizmet sağlayıcı firmalar.
 • Uluslararası taşıma ve lojistik hizmet sağlayan firmalar.
 • Üçüncü Parti Lojistik (3PL) hizmet sağlayan firmalar.
 • Dördüncü Parti Lojistik (4PL) hizmet sağlayan firmalar.
 • Freight Forwarder.
 • Uluslararası nakliye firmaları.
 • Taşıyıcı firmalar ve taşıma operatörleri.
 • Depo yönetimi.
 • Dağıtım merkezleri
 • Envanter ve stok yönetimi.
 • Tedarik ve satınalma birimleri.
 • Pazarlama ve satış.
 • Yük brokeri firmaları ve taşıma ve yük acenteleri.
 • Kargo firmaları.
 • E-Ticaret ve e-lojistik firmaları.
 • İnsani yardım ve deprem lojistiği alanı.
 • Lojistik operasyon ve hizmet yönetimi alanları.
 • Lojistik hizmetlerde müşteri hizmetleri ve ilişkileri yönetimi alanı.
 • Karayolu, havayolu, suyolu ve demiryolu kargo/yük taşımacılığı.
 • Multi modal taşımacılığı: modlararası ve kombine taşımacılığı.
 • Ulaştırma yönetimi.
 • Lojistik üs, köy ve merkezleri.
 • Hava ve deniz liman ve terminalleri.
 • Yük aktarma merkezleri ve yük terminalleri.
 • Gümrükler.
 • Yük ve kargo yönetimi.
 • Lojistik bilgi sistemleri ve otomasyonu alanları.
 • Yükleme, boşaltma, elleçleme ve paketleme uzmanlık alanları vb.

Akademik Kadro

Doğan Karadoğan  

Dr.Öğr.Üyesi Doğan KARADOĞAN

MYO Lojistik Program Başkanı olan Dr. Doğan KARADOĞAN; 1990 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden lisans derecesini aldı. 1995 yılında Dokuz eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Programında Yüksek Lisansını tamamladı. Daha sonar 2000 yılında aynı üniversiteden Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Doktora derecesini aldı. Yurt içi ve yurt dışı stratejik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi eğitimleri alan ve sertifika programlarına katılan Dr. Doğan KARADOĞAN NATO’nun çeşitli lojistik çalışma gruplarında ülkemizi lojistik delegasyon başkanı olarak temsil etti. Çeşitli üniversitelerde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi dersleri veren ve çok sayıda lojistik tezi yöneten Dr. Doğan KARADOĞAN gerek kamuda gerekse özel sektörde birçok lojistik projeye imza atmıştır.

     
Egehan Özkan  

Öğr.Gör. Egehan ÖZKAN

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünde 2009 yılında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi döneminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ön Lisans programını bitirdi. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kamu kurum ve kuruşlarındaki eğitim programlarında yer aldı. 2014-2018 yılları arasında Öğrenci İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca 2015-2018 yılları arasında Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev alarak kişisel gelişim, aile danışmanlığı eğitimleri düzenledi. 2015 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Ana Bilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak, örgütsel sessizlik, yönetim-organizasyon, örgüt kültürü alanlarında çalışmalara başladı. 2017 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümünde başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.

     
Pelin Karaca Kalkan  

Öğr.Gör. Pelin KARACA KALKAN

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında 2016 yılında tamamlamış olan Pelin KARACA KALKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

 

Dersler

Birinci Yıl

1. Yarıyıl (Güz Dönemi):

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

UK

AKTS

UHG 151

Üniversite Hayatına Giriş

2

0

2

2

LOJ 101

Lojistiğe Giriş

3

0

3

6

LOJ 103

Tedarik Zincirine Giriş

3

0

3

5

LOJ 105

Lojistik Ekonomisi ve Lojistik Maliyetler

3

0

3

5

ISG 101

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

2

YAD 101

Mesleki İngilizce- I

1

2

2

3

MAT 101

Mesleki Matematik

2

0

2

2

TUR 101

Türk Dili- I

2

0

2

2

MES 121

Girişimcilik Projesi-I

1

2

2

3

Toplam: 9 Ders

19

4

21

30

 

 

Birinci Yıl

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi):

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

UK

AKTS

UHG 152

Geleceği İnşa Etme

1

0

1

1

LOJ 102

Stratejik Satın alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

1

2

2

4

LOJ 104

Depo ve Envanter Yönetimi

1

2

2

3

LOJ 106

Dağıtım ve Taşıma Yönetimi

1

2

2

3

TAR 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I

2

0

2

2

BIL 102

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

1

2

2

3

YAD 102

Mesleki İngilizce- II

1

2

2

3

TUR 102

Türk Dili- II

2

0

2

2

MES 122

Girişimcilik Projesi -II

0

2

1

2

ISD 122

İşyeri Deneyimi

0

7

3

7

Toplam: 10 Ders

10

19

19

30

 

 

İkinci Yıl

3. Yarıyıl (Güz Dönemi):

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

UK

AKTS

TAR 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II

2

0

2

2

LOJ 201

Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

2

1

3

3

LOJ 203

Lojistik ve Tedarik Zinciri Tekn. ve Bilgi Sistemleri

2

1

3

3

LOJ 205

Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Yük Taşıma.

1

2

2

3

LOJ 207

Uluslararası Denizyolu, Havayolu ve Yük Taşım.

1

2

2

3

LOJ 209

E-Ticaret, E-Tedarik Zinciri ve E-Lojistik

2

1

3

3

LOJ 211

Seçmeli Ders

2

1

3

3

YAD 201

Mesleki İngilizce- III

1

2

2

3

ISU 221

İşyeri Uygulaması

0

7

3

7

Toplam: 9 Ders

13

17

23

30

 

 

İkinci Yıl

4. Yarıyıl (Bahar Dönemi):

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

UK

AKTS

ISE 200

İşyeri Eğitimi

0

40

20

30

 

 

 

 

 

 

Toplam

0

40

20

30

 

Ders İçerikleri

UHG 151 Üniversite Hayatına Giriş Dersi: öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo-kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır. 

Dersin Kodu/Adı :

UHG151/Üniversite Hayatına Giriş

Bölüm:

Makine

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

I.

2

0

2

2

2

Türkçe

Zorunlu 

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Önlisans eğitiminin amaçları

2

Bölüm tanıtımları

3

Kütüphane ve veri ulaşım semineri

4

Seminer (Merhamet ve tevazu)

5

Sinema gösterimi (olağanüstü gerçek hayat yolculuğu)

6

Türk Sanat Musikisi Konseri

7

Seminer (Lisan, edebiyat ve şiir üzerine)

8

Ara Sınav

9

Tiyatro gösterimi

10

Sinema gösterimi (tarih, biyoloji, ekoloji ve dilbilimi üzerine)

11

Sinema gösterimi (tarih, biyoloji, ekoloji ve dilbilimi üzerine)

12

Seminer (“İrade Yönetimi” üzerine)

13

Seminer (Hızlı Okuma & Aktif Öğrenme)

14

Seminer (dil, edep ve adap konulu)

15

Tiyatro gösterimi

16

Genel (Final) Sınav


 

UHG152 Geleceği İnşa Etme : Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 

Dersin Kodu/Adı :

UHG152/Geleceği İnşaetme

Bölüm:

Makine

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

Il.

1

0

1

1

1

Türkçe

Zorunlu 

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Kişilik Envanteri ve Kariyer Planlama

2

Uygulamalı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri

3

İmaj ve İletişim

4

Aktif Öğrenme ve Aktif Öğrenme Teknikleri

5

Yaratıcı Yenilikçi Düşünme Teknikleri

6

Temel Girişimcilik/Sosyal Sorumluluk

7

Temel İşletme Yönetimi

8

Ara Sınav

9

Sanayi ve Teknoloji Tarihi/Ulusların Yükselişi/Türk Sanayi Tarihi

10

Türkiye ve Dünya Ekonomisi

11

Ar-Ge ve Yenilikçilik

12

Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği

13

Dijital Dünya ve Değişen Yönetim Anlayışı

14

Çevresel Sürdürebilirlik

15

Türk Bilim İnsanları

16

Genel (Final) Sınav

 

MES 121 Girişimcilik Projesi l:  öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar.

Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

Dersin Kodu/Adı :

MES 121/Girişimcilik Projesi l

Bölüm:

Makine

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

I.

1

2

3

2

3

Türkçe

Zorunlu 

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Girişimcilik ve girişimci karnesi

2

Proje ve proje destekleyiciler

3

İşletme yönetimi

4

İşletme muhasebesi

5

Kobiler

6

Şirket kurma

7

Tasarım Merkezleri

8

Ara Sınav

9

Ar-Ge Merkezleri

10

 Teşvikler ve sermaye desteği

11

 Proje tipleri - hava araçları

12

Proje tipleri - otonom araçlar

13

Proje tipleri – CNC sistemleri-3B yazıcılar

14

Proje tipleri – robotik otomasyon

15

Bölümler arası işbirliği-ortak proje girişimi

16

Genel (Final) Sınav

 

MES 122 Girişimcilik Projesi ll:  öğrencilerimizin girişimci ve maker olabilmesi için, iş planı hazırlama ve zamanlama, iş planı analiz ve iş modelleme, maliyet hazırlama, teknik şartname ve özellikler belirleme, değerlendirme, faturalandırma, inovasyondan hayata geçirme, ticarileştirme, şirketleşme yönünden  topluma ve dünyaya “Girişimci” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

Dersin Kodu/Adı :

MES 122/Girişimcilik Projesi ll

Bölüm:

Makine

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

I.

0

2

2

1

2

Türkçe

Zorunlu 

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Proje ön tasarım ve süreç tablosu

2

Proje hazır elemanları

3

Proje üretim elemanları

4

Proje maliyeti

5

Proje işyeri desteği

6

Proje genel destekleri

7

Proje modelleme - analizi

8

Ara Sınav

9

Fatura hazırlama-enflasyonla mücadele

10

İhale ilanı ve şartname hazırlama

11

İnovasyondan ticarileştirmeye

12

Tasarım tescil ve patent

13

Proje hayata geçirme analizi-şirketleşme

14

Proje sunumları

15

Proje değerlendirme - ödül

16

Genel (Final) Sınav

 

BİL 102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı. Programlamaya giriş. 

 

BİL 102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

BİL 102

2

3

1

2

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bilişim teknolojileri ve Internet

  

2

Sistem Birimi - Sistem Yazılımları

  

3

Uygulama Yazılımları

  

4

Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle)

 

5

Word ile bir doküman hazırlamak

 

6

Bir dokümanı düzenlemek ve karakterleri biçimlemek

 

    7

Sihirbazlar ve şablonlar

 

8

Ara Sınav

 

9

Programlama temelleri ve giriş

 

10

Microsoft Excel’e giriş – bir hesap tablosu yaramak

 

11

Hesap tablosunun biçimleme ve görünümünü düzenleme

 

12

Formüller ve fonksiyonlar, istatistiksel analizler

 

13

Grafikler ve çizelgeler

 

14

Power Point’e giriş ve bir sunum hazırlamak

 

15

Bir dia gösterisi hazırlamak

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

TÜR 101 Türk Dili-I

Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili

 

TÜR 101 Türk Dili-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Türk Dili-I

TÜR 101

1

2

2

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dilin Tanımı ve Toplumsal Hayattaki Önemi

 

2

Dil-Düşünce İlişkisi

 

3

Dil-Kültür/Toplum İlişkisi

 

4

Dillerin Kökeni. Dünya Dilleri

 

5

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi

 

6

Türk Dilinin Tarihi

 

7

Türkçenin Yapısal Özellikleri

 

8

Ara Sınav

 

9

Türkçenin Fonetiği   

 

10

Günümüz Türkçesinin Durumu

 

11

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)

 

12

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Dilbilgisi Yönünden)

 

13

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)

 

14

Yazı Dili ve Yazım Kuralları (Anlam Yönünden)

 

15

Bilim Dili Olarak Türkçe

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

TÜR 102 Türk Dili-II

 

Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-

Rapor -Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim

 

TÜR 101 Türk Dili-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Türk Dili-II

TÜR 102

1

3

0

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yazılı Anlatımla İlgili Genel Bilgiler

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

2

Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

3

Yazılı Anlatım Uygulaması

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

4

Bilimsel Araştırma Yazıları (Makale-Rapor-Eleştiri vs.)

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

5

Resmî Yazılar (Dilekçe-Özgeçmiş vs.)

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

6

Edebî Türler

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

7

Ara Sınav

 

8

Deneme, Köşe Yazısı

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

9

Gezi Yazsı                               

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

10

Biyografi

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

11

Hikaye

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

12

Roman

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

13

Sözlü Anlatım

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

14

Sözlü Edebiyat

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

15

Sözlü İletişimle İlgili Genel Bilgiler

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

16

Genel (Final) Sınav

 

 

TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-l

İnkılap/devrim kavramı, Türk inkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebepleri,

Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları,  fikir akımları, I dünya savaşı,  Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve kongreler, Türkiye büyük millet Meclisi’nin açılışı, kurtuluş savaşı, dış politika, Mudanya ateşkesi, Lozan konferansı.

  TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

TAR 101

2

2

2

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ATA 101 dersine giriş ve dersin tanıtımı, toplumları siyasal, sosyo-ekonomik, kültürel açılardan etkileyerek farklılaştıran inkılap-devrim, ihtilal, isyan gibi kavram ve süreçlerin tanıtılıp, incelenmesi.

 

2

Batı modernleşmesi çizgisinde 18-19. yüzyıllarda dünyanın önemli siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin genel hatlarıyla değerlendirilmesi: Coğrafi Keşifler sonrasında Avrupa, burjuvanın gelişimi ve kapitalizm, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi ve Avrupa’da siyasi ittifak dengesinin oluşturulması.

 

3

Genel hatlarıyla 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti sistemi ve toplum modelinin incelenerek, mevcut dünya düzeni içerisinde Osmanlı devletinin siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun irdelenmesi.

 

4

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler I: Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları çerçevesinde denge politikaları ve fikir akımları.

 

5

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler II: Geleneksel Osmanlı yapısının modernleşme sorunsalı içinde reform hareketleri, Jön Türker’in mücadelesi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet.

 

6

Türk İnkılabına uzanan süreç ve etkenler III:  20. yüzyılın hemen başlarında emperyalizmin paylaşım mücadelesi, Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nı ortaya çıkartan şartlar.

 

7

İmparatorluklar çağının sona ermesi: Birinci Dünya Savaşı, savaş yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeni Meselesi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imparatorluklar düzeninin yerine yeni bir dünya düzeni kuruluşu ve ulus-devletlere yöneliş

 

8

Ara Sınav

 

9

Mondros Ateşkesi sonrası: Osmanlı Devleti ve Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da işgallere karşı direniş hareketleri ve Kuvayı Milliye, yerel kongre iktidarları.

 

10

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları I.

 

11

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları II.

 

12

TBMM’nin kuruluşuna giden Anadolu’daki örgütlenme faaliyetleri. 

 

13

1921 Anayasası,  İstanbul-Ankara arasındaki iktidar mücadelesi ve Sevr Antlaşması.

 

14

Kurtuluş Savaşı.

 

15

Mudanya Ateşkesi.

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-ll

 

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

 

 TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

TAR 201

3

2

2

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı Ankara’nın başkent yapılması Cumhuriyetin ilanı Halifeliğin kaldırılması

 

2

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı II 1924 1930

 

3

Atatürk Dönemi Türk Siyasal hayatı III 1931 1938

 

4

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I 1923 1930

 

5

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II 1931 1938

 

6

Atatürk Döneminde anayasal gelişmeler ve hukuk alanında gerçekleştirilen atılımlar

 

7

Ara Sınav

 

8

Atatürk Döneminde eğitim ve kültür alanında yaşanan gelişmeler

 

9

Atatürk Döneminde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler

 

10

Atatürk İlkeleri I

 

11

Atatürk İlkeleri II

 

12

Atatürk İlkeleri III

 

13

Atatürk İlkeleri IV

 

14

Atatürk İlkeleri V

 

15

İsmet İnönü Dönemi 1938 1950

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

 

 YAD 101 Mesleki İngilizce-I 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mesleki İngilizce-I

YAD 101

1

3

1

2

2

3


Dersin içeriği; İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını (articles, tenses, imperatives, pronouns and conjunctions gibi), yaygın kullanılan kelimeleri (daily routines, animals, common verbs and transport gibi) öğretmek ve A1 seviyesine uygun okuma ve dinleme parçalarını (introducing a friend and describing people gibi) anlayabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dilbilgisi: Subject Pronouns Verb “To Be” Kelime: The Alphabet, Greetings, Countries and Nationalities Okuma & Dinleme: Introducing a Friend

 

2

Dilbilgisi: Indefinite Articles (A/ An) Singular and Plural Nouns Demonstrative Adjectives Kelime: Days, Months, Seasons Okuma & Dinleme: Describing People

 

3

Dilbilgisi: Have got/ Has got Possessive Adjectives Kelime: Family Members, Occupations/ Jobs Okuma & Dinleme: Getting an ID Card

 

4

Dilbilgisi: There is/ There are Some/ Any/ No Kelime: Common Objects Okuma & Dinleme: Inviting Someone to the Cinema

 

5

Dilbilgisi: Telling the Time Kelime: Cardinal Numbers, Ordinal Numbers, Dates Okuma & Dinleme: Understanding Numbers

 

6

Dilbilgisi: Simple Present Tense Kelime: Daily Routines Okuma & Dinleme: Interview with a Swimmer

 

7

Dilbilgisi: Present Continuous Tense Present Continuous Tense Compared with the Simple Present Tense Kelime: State Verbs Okuma & Dinleme: Band Auditions

 

8

Ara Sınav

 

9

Dilbilgisi: Imperatives Making Suggestions Kelime: Weather Conditions Animals Okuma & Dinleme: A Good Night’s Sleep

 

10

Dilbilgisi: Object Pronouns Possessive Pronouns One/ Ones Kelime: Asking for and Giving Directions Asking about Price Okuma & Dinleme: Giving Directions

 

11

Dilbilgisi: Simple Past Tense Kelime: Expressions with go, get, have Okuma & Dinleme: Christopher Columbus

 

12

Dilbilgisi: Past Continuous Tense Kelime: Common Verbs Okuma: The Rabbit and The Turtle

 

13

Dilbilgisi: Conjunctions: Because, So, But, And, Also, Or Kelime: Hobbies, Sports, Interests Okuma & Dinleme: Free Time

 

14

Dilbilgisi: Prepositions of Time and Place Kelime: Common Places Okuma & Dinleme: Trains and Travel

 

15

Dilbilgisi: Articles (a/ an/ the/ Ø) Kelime: Transport Okuma & Dinleme: Tour of London

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

YAD 102 İngilizce-II

Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları. Mühendislik tarihi. Mühendislik çalışma metodolojisi. Bilimsel çalışma kavramı ve basamakları. Mühendislik tasarım süreci kavramı ve basamakları. Mühendislikte problem çözme teknikleri. Mühendislik Bilimleri, Makine ve imalat Mühendisliği, Endüstri mühensiliği, sistem mühendisliği, yöneylem araştırması, bilgisayar mühendisliği, yazılım ve harita mühendisliği, metalurji ve kaynak mühendisliği, Malzeme, demir ve çelik dökümü, seramik mühendilsiği, Orman Mühendisliği  mekatronik ve  Otomasyon mühendisliği,   elektronik ve haberleşme mühendilsiği, otomotiv mühendisliği alanlarında temel teknik ingilizce terimler ve kavramlar.

 

 YAD 102 Mesleki İngilizce-II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mesleki İngilizce-II

YAD 102

2

3

1

2

2

3 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bilim, teknoloji, mühendislik, mühendis temel kavramları ve tanımları.

 

2

Mühendislik tarihi. Mühendislik çalışma metodolojisi.

 

3

Bilimsel çalışma kavramı ve basamakları. Mühendislik tasarım süreci kavramı ve basamakları.

 

4

Makine ve imalat Mühendisliği

 

5

Endüstri mühensiliği, sistem mühendisliği,

 

6

yöneylem araştırması, bilgisayar mühendisliği,

 

7

Yazılım ve Harita mühendisliği,

 

8

Ara Sınav

 

9

metalurji ve kaynak mühendisliği,

 

10

Malzeme, demir ve çelik dökümü

 

11

seramik mühendisiği, Orman Mühendisliği

 

12

mekatronik ve  Otomasyon mühendisliği,

 

13

elektronik ve haberleşme mühendisiği,

 

14

otomotiv mühendisliği

 

15

Polimer mühendisliği

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

YAD 201 İngilizce-III

Mühendlilik çalışma alanları: Uçak ve uzay mühendisliği, Biyoloji mühendisliği, Tıp Mühendisliği,  Hidro Mühendislik, İnşaat Mühendisliği,   Elektrik Mühendisliği, donanım ve şebeke mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği,   Savunma Sanayi, Nükleer Mühendisliği, Taşıma ve Okyanus Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Baskı ve Tersine Mühendisliği, Maden ve Jeoloji Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Tarım Mühendisliği, Bilişim ve Sınır-Güvenlik Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Gemi inşa mühendisliği, Robot ve internet mühendisliği alanlarında temel teknik ingilizce terimler ve kavramlar. 

 

 YAD 201 İngilizce-III

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mesleki İngilizce-III

YAD 201

3

3

1

2

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uçak ve uzay mühendisliği

 

2

Biyoloji mühendisliği ve Tıp Mühendisliği

 

3

Hidro Mühendislik, İnşaat Mühendisliği,   

 

4

Elektrik Mühendisliği, donanım ve şebeke mühendisliği,

 

5

İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği,

 

6

Savunma Sanayi, Nükleer Mühendisliği,

 

7

Ara Sınav

 

8

Taşıma ve Okyanus Mühendisliği

 

9

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği,

 

10

Baskı ve Tersine Mühendisliği,

 

11

Maden ve Jeoloji Mühendisliği,

 

12

Tekstil Mühendisliği, Tarım Mühendisliği,

 

13

Bilişim ve Sınır-Güvenlik Mühendisliği

 

14

Deniz Bilimleri ve Gemi inşa mühendisliği

 

15

Robot ve  internet mühendisliği

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

ISG 101 İşçi sağlığı ve İş Güvenliği

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) hakkında temel kavramlar. Ergonominin temel çalışma alanları. İş Güvenliği kavramı. İş kazalarının sebepleri, önleme modelleri, maliyetleriinin hesaplanması, soruşturması ve raporlanması. Meslek hastalığı kavramı, çeşitleri, önleme yöntemleri. Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği yöntemleri. Kişisel koruyucular ve makine koruyucuları. Yangın ve patlamaları önleme yöntemleri. İlk yardımın esasları ve hedefleri. ISG Mevzuatı.

 

 ISG 101 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İşçi sağlığı ve iş güvenliği

ISG 101

1

2

2

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İş güvenliğine giriş ve kültür

 

2

İş güvenliğinin temel prensipleri.

 

3

İlk yardımın esasları ve hedefleri

 

4

İş kazaları ve tanımı. Nedenleri, çeşitleri ve önlemler

 

5

İş kazaları önleyici yöntemler

 

6

İş güvenliği ve ergonomi.

 

7

İş güvenliği materyalleri ve kullanımı

 

8

Ara sınav

 

9

Kaza zinciri ve Kaza Raporları

 

10

Yangın ve patlamaları önleme yöntemleri

 

11

Kaza istatistikleri ve kaza araştırması.

 

12

Çalışma alanlarına göre iş güvenliği

 

13

Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler.

 

14

İşveren ve çalışan sorumlulukları

 

15

Mevzuat, yönetmelik ve standartlar

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

LOJ 101 Lojistiğe Giriş: Bu dersin ana amacı; öğrencilere uluslararası ticaretin belkemiğini oluşturan lojistiğin temel ilkelerini, ana süreçlerini, fonksiyon sahalarını ve kritik elemanlarını, küresel tedarik zinciri ile uluslararası ticaret ve ekonomide lojistik sistemlerin oynadığı önemli rolleri detaylı bir şekilde kazandırmaktır. Ayrıca içinde bulunduğumuz yüzyılda meydana gelen dijital ve teknolojik lojistik dönüşüm çerçevesinde ortaya çıkan yeni temel lojistik konsept ve lojistik fonksiyonlara ilişkin uygulamaların nasıl takip edileceği ve bu dönüşümlerin öğrenciler tarafından lojistik sahaya nasıl yansıtılacağını öğretmek, dersin diğer bir amacı olarak belirlenmiştir.

 

 

LOJ 101 Lojistiğe Giriş

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Lojistiğe Giriş

LOJ 101

1

3

0

0

3

6

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Örgütlerde ve ekonomide lojistiğin rolü

2

Lojistiğin ilgi alanı ve içeriği

3

Dünyanı farklı bölgelerindeki lojistik yapılar

4

Müşteri hizmetleri yönetimi temel konseptleri

5

Envanter yönetimi ve depo yönetimi temel konseptleri

6

Temel satın alama konsepti

7

Ara Sınav

8

Karayolu ve demir yolu taşımacılığının temelleri

9

Havayolu taşımacılığı ve suyolu taşımacılığı

10

Karma taşımacılık sistemleri ve yükler

11

Lojistiğin fonksiyonları ve aracılar

12

Tedarik zinciri yönetiminde lojistiğin rolü, Teslim ve ödeme şekilleri

13

Lojistik bilgi sistemleri ve lojistik ileri teknolojileri

14

Tersine lojistik

15

Gelecekteki lojistiğin konuları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

LOJ 103 Tedarik Zincirine Giriş: Bu dersin ana amacı öğrencilerin, akademik ve iş çevresinde en iyi değer zinciri uygulamalarına dayalı sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin temellerini ve konseptini gözden geçirmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bugünden yarına tedarik zinciri temel konsepti küreselleşmeden yoğun olarak etkilenmektedir. Konsept sektörlerin gelecekteki gelişimi için tedarik zinciri politikaları ve stratejilerinin şekillenmesinde aktif ve etkileyici bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin gerek uygulama gerekse kariyer gelişimleri boyunca kişisel tedarik ve değer zinciri yeteneklerini geliştirmeleri bir diğer amaç olarak belirlenmiştir.

 

 

LOJ 103 Tedarik Zincirine Giriş

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Tedarik Zincirine Giriş

LOJ 103

1

3

0

0

3

5

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Tedarik zinciri yönetimine giriş ve tanımlar

2

Tedarik zinciri yönetiminin temelleri

3

Tedarik zinciri yönetiminin önemi

4

Tedarik zinciri yönetiminin faydaları, ilkeleri ve uygulamaları

5

Beer game oyunu

6

Tedarik zincirinin gelişimi, stratejik çerçevesi ve işbirliği

7

Ara Sınav

8

TZY süreçlerinin küresel merkezi

9

Tedarik zinciri rekabet stratejileri ve konuları

10

Tedarik zinciri yönetiminde değer ve bilgi akışı,

Uluslararası tedarik zinciri yönetiminin rolü

11

Tedarik zinciri entegrasyonlarında temel aksaklıklar, yaygın problemler, engellerin üstesinden gelmek

12

Tedarik zincirinde risk yönetimi

13

Sürdürülebilir tedarik zinciri yaratmak

14

Tersine tedarik zinciri yönetimi

15

Geleceğin tedarik zinciri konuları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

LOJ 105 Lojistik Ekonomisi ve Lojistik Maliyetler: Bu ders ana amacı öğrencilere; lojistiğin, dünya ve Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve önemini, küresel yapı içerisinde üstlenmiş olduğu makro ve mikro ekonomik rolleri, ülke ekonomisine sağladığı ekonomik ve diğer çoklu ve katma değerleri faydaları, toplumun gelişmişlik düzeyi, yaşam standartları ve kalitesi üzerine yapmış olduğu katkıları, gelişmiş ve kompleks küresel pazarlarda rekabet etmenin ve farkındalık yaratmanın en önemli araçlardan biri olduğunu ve hedef pazarlara ve müşterilere nasıl etkili; yer, zaman ve yeşil faydası yarattığını anlatmaktır. Ayrıca lojistiğin ekonomik kalkınmaya katkısı ve ekonomik performansı, lojistik yatırımlar ile dış ticaret içerisindeki rolü, payı, maliyetleri ve stratejik konumunu öğrenciler öğretmek diğer bir amaç olarak tasarlanmıştır.

 

 

LOJ 105 Lojistik Ekonomisi ve Lojistik Maliyetler

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Lojistik Ekonomisi ve Lojistik Maliyetler

LOJ 105

3

3

0

0

3

5

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Yeni küresel ekonomik paradigma ve ekonomik norm

2

Küresel ekonomik yapı içerisinde lojistiğin rol değişimi

3

Lojistik ekonomisinin küresel, bölgesel ve ulusal ekonomilere katkısı ve lojistik yatırımlar

4

Lojistik sektörün ve firmaların yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel değerler

5

Lojistik inovasyon, rekabet aracı ve farkındalık yaratma

6

Küresel Lojistik Performansı Endeksi ve Göstergeleri

7

Ara Sınav

8

Toplam lojistik, operasyon ve lojistik bilgi sistemleri maliyetleri ve dış kaynak kullanımı

9

Satınalma ve taşıma maliyetleri ve maliyet yönetimi

10

Fiziksel dağıtım ve teslim maliyetleri ve maliyet yönetimi

11

Envanterde bulundurma, stok ve yok satma maliyetleri

12

Depo, sipariş süreci ve yedek parça maliyetleri

13

Tersine dönüşüm maliyetleri

14

Ömür devri toplam maliyet konsepti

15

Ömür devri toplam maliyet yönetimi

16

Genel (Final) Sınav

 

 

LOJ 102 Stratejik Satınalma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi: Bu ders kapsamında, üçüncü parti (3PL) hizmet sağlayıcısı olarak lojistik sektörün, tedarik zinciri, malzeme akış yönetimi ve genel ticarete ilişkin; satınalma, dış kaynak kullanımı kontrat yönetimi ve tedarikçi ilişkileri yönetimine ilişkin temel konseptleri tanıması ve konseptleri başarılı ve etkili bir şekilde uygulaması amaçlamaktadır. Bu bağlamda, lojistik ve tedarik zincirinin önemli kontrat elemanları, kontrat türleri, satınalma süreci ve bu süreçte tedarikçi seçimi ile dikkat edilmesi gereken hususlar da dersin kapsamında öğrencilere öğretilecektir. Ayrıca uluslararası ticaret, satınalma, kontrat yönetimi ve tedarikçi ilişkileri yönetimine ilişkin uygulama, dokümanlar ve yazılımlarda (SRM, MPS, MRP-I, MRP-II vb.) tanıtılacaktır. Bu yolla öğrencilerin etkin ve verimli bir Stratejik Satınalma, kontrat yönetimi ve Tedarikçi İlişkileri Yönetiminin lojistik sektör üzerindeki etkilerini anlamaları hedeflenmektedir.

 

 

LOJ 102 Stratejik Satınalma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Stratejik Satınalma ve Tedarikçi İlişkileri Ynt.

LOJ 102

2

3

2

0

2

4

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Uluslararası ticaret Giriş

2

Ticarette satınalmanın altyapısı ve önemi, satınalma süreci ve faaliyetleri

3

Yabancı pazarlara giriş metodları, Uluslararası Kontratlar ve Kontrat Ynt

4

Dış kaynak kullanımı

5

Dış Ticaret Terimleri, INCOTREMS

Dış ticaret ödeme ve teslim şekilleri

6

Uluslararası ticaret dokümanları

7

Ara Sınav

8

Kontrat tipleri, elemanları ve süreci

9

Kontrat yönetiminde roller ve sorumluluklar

10

Kontratta etkin risk yönetimi,

Malzeme akış yönetimi (RFI,RFP)

11

Tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi

12

Tedarik faaliyetleri

13

Tedarikçi ilişkileri yönetimi

14

Bilgi teknolojileri

15

SRM, MPS, MRP-I, MRP-II yazılımları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

LOJ 104 Depo ve Envanter Yönetimi: Bu dersin ana amacı öğrencilere, tedarik zinciri ve lojistik sistemler içerisinde yer alan envanter yönetimi ile depolama ve elleçlemenin doğası, önemi ve iş dünyasındaki rolü ile depo ve envanterin üretim yönetimiyle olan ilişkisine yönelik bilgileri vermektir. Depolama ham madde, endüstriyel ürünler ve son ürene ilişkin zaman ve yer faydası sağlamakta olup, aynı zamanda da firmalara müşteri hizmetlerini kullanarak katma değerli bir rekabet aracı sunmaktadır. Keza envanter yönetiminin amacı da müşteri taleplerini doğru yer ve zamanda karşılamaktır. Bu yüzden temel depolama, envanter kararları, operasyon konuları ile envanter ve stok tutma nedenlerine ilişkin konular öğrencilere bu ders kapsamında verilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu derste depo ve envanter yönetimi yazılımları olan WMS, WES, WCS, AMS vb. gibi ana yazılımlar ile gelişmiş depo sistemleri ve teknolojileri ders konu kapsamı içerisinde öğrencilere uygulamalı olarak öğretilecektir.

 

 

LOJ 104 Depo ve Envanter Yönetimi

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Depo ve Envanter Yönetimi

LOJ 104

2

3

2

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Depolamanın ilkeleri, doğası ve önemi, depolamanın lojistik sistem içerisindeki rolü

2

Malzeme elleçlemenin hedefleri

3

Paketleme ve bar-kodlamanın rolü

4

Çapraz sevkiyat ve depolamanın fonksiyonları

5

Stratejik depolama

6

Küresel depolama stratejileri,

Uluslararası lojistikte depolama

7

Ara Sınav

8

Depolama ve dağıtım,

Depolama faaliyetleri

9

Envanter tipleri

10

Envanter kontrol sistemleri ve envanter tutma nedenleri

11

Tedarik zinciri içerisinde envanter durumu ve maliyeti

12

Envanter yönetiminin hedefleri

13

Birleştirilmiş planlama ve envanter yönetimi

14

Bilgi teknolojileri

15

WMS, WES, WCS, AMS yazılımları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

LOJ 106 Dağıtım ve Taşıma Yönetimi: Bu dersin ana amacı öğrencilere, giden (outbound) lojistik süreç içerisinde; hammadde, yarı mamul, mamul, ana malzeme, son ürün, bilgi ve hizmetlere ilişkin tek modlu, çok modlu, modlar arası ve kombine taşıma sürecini öğretmektir. Ayrıca bu ders kapsamında, dağıtım yönetimi faaliyetleri ve unsurları ile bunun la ilişkili destek hizmetleri ve katma değerli lojistik hizmetlere yönelik konularında, öğrencilere öğretilmesi dersin ana amacı içerisinde belirlenmiştir. Ayrıca bu derste Dağıtım ve taşıma yönetimi yazılımları olan TMS, DCMS, GTMS vb. gibi ana yazılımlar ile gelişmiş taşıma sistemleri ve teknolojileri ders konu kapsamı içerisinde öğrencilere uygulamalı olarak öğretilecektir.

 

 

LOJ 106 Dağıtım ve Taşıma Yönetimi

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Dağıtım ve Taşıma Yönetimi

LOJ 106

2

3

2

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Taşımacılığın rolü ve önemi,

2

Tek modlu ve çok modlu taşıma sistemlerinin

3

Taşıma prensipleri ve ilkeleri

4

Taşıma planlaması,

5

Tehlikeli maddelerin taşınması

6

Taşımacılığın ekonomideki yeri

7

Ara Sınav

8

Dağıtımın yönetiminin önemi ve rolü

9

Dağıtım yönetimi faaliyetleri

10

Dağıtım kanal yapısı ve dağıtım kararları

11

Dağıtım ağ yapısı

12

Hassas dağıtım yönetimi

13

Dağıtım merkezleri ve son noktaya dağıtım

14

Bilgi teknolojileri

15

TMS, DCMS, GTMS yazılımları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

LOJ 201 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Bu dersin ana amacı, öğrencilere farklı dünyanın farklı kesimlerinde çoklu taşıma modları üzerine inşa edilmiş olan uluslararası lojistik sistemin temellerini, temel elemanlarını, süreçlerini ve küresel tedarik zinciri ile uluslararası ticarette oynadığı stratejik ve ekonomik rolü kavratmak ve uluslararası lojistik konseptinde yer alan hizmet fonksiyonlarına ilişkin uygulama, örnek olay ve teorileri inceletmektir. Bu kapsamda; gümrükleme, sigortalama, dokümantasyon, taşıma ve diğer belgeler, IT, acenteler, yük brokırı, fright forwarder, 3PL, 4PL lojistik hizmet sağlayıcılarını öğrencilere tanımak ana amaç içerisinde düşünülmüştür. Ayrıca uluslararası tedarik zincirinin aktörlerini, süreçlerini, IT, ağ yapısını tanıtmak ve bunun uluslararası lojistikle ilişkisini ortaya koymak diğer bir amaç olarak düşünülmüştür.

 

 

LOJ 201 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

LOJ 201

3

3

1

0

3

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Örgütlerde ve ekonomide lojistiğin rolü

2

Uluslararası lojistiğin ilgi alanı ve içeriği

3

Dünyanı farklı bölgelerindeki lojistik yapılar

4

Müşteri hizmetleri yönetimi temel konseptleri

5

Envanter, depo ve dağıtım yönetimi temel konseptleri

6

Temel satınalma konsepti

7

Ara Sınav

8

Karayolu, demiryolu, havayolu ve suyolu taşımacılığının temelleri

9

Karma taşımacılık sistemleri ve yükler

10

Uluslararası lojistiğin fonksiyonları ve aracılar,

11

Belgeler ve dokümantasyon

12

Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri

13

Uluslararası tedarik zinciri yönetiminde lojistiğin rolü

14

Bilgi teknolojileri

15

GTMS yazılımları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

LOJ 203 Lojistik ve Tedarik Zinciri Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri: Bu dersin ana amacı, öğrencilere lojistik ve tedarik zinciri ileri teknolojilerini ve gelişmiş bilgi sistemlerini (IT) tanıtmak, bunların küresel ekonomik yapı içerisindeki rolleri, fonksiyonları, kullanım alanları ve ticarete sağladığı faydaları (hız, doğruluk, kolaylık, ucuzluk vb.) ile küresel e-ticarete olan katkısını ortaya koymak ve en iyi uygulamaları yapmalarını sağlamaktır. Bu dersin kapsamında endüstri 4.0 ve lojistik 4.0 dijital dönüşümler ile gelişmiş lojistik ve tedarik zinciri yazılımlarını (WMS, WES, WCS, AMS, TMS, DCMS, GTMS, SAP, ERP, LBS, ELS, BI, CRM, SRM, MPS, MRP-I, MRP-II, ERP-I, ERP-II, JIT-I-II-III, DRP-I, DRP-II) ve otomasyon sistemlerini öğretmek ve kullandırmakta ana amaç içerisinde düşünülmüştür.

 

 

LOJ 203 Lojistik ve Tedarik Zinciri Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Lojistik ve Tedarik Zinciri Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri

LOJ 203

3

3

1

0

3

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Bilgi sistemleri, otomasyon ve teknolojilerine giriş

2

Bilgi sistemleri ve teknolojilerinin ekonomide, lojistik sektöründe ve tedarik zincirindeki yeri ve önemi

3

Lojistik sektöründe kullanılan gelişmiş yazılım ve ileri otomasyonlar

4

Tedarik zinciri sektöründe kullanılan gelişmiş yazılım ve ileri otomasyonlar

5

Veri yönetimi ve veri toplama

6

Veri-yazılım ilişkisi

7

Ara Sınav

8

Yeni yıkıcı teknolojiler

9

Dijital dönüşüm

10

Endüstri 4.0 uygulamaları

11

Lojistik 4.0 giriş

12

Lojistik 4.0’ın lojistik sektöründe uygulamaları

13

E-lojistik

14

E-tedarik zinciri ve gelişmiş yazılım ve teknolojilerle ilişkisi

15

Örnek olay ve vaka incelemeleri

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

 

LOJ 205 Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Yük Taşımacılığı: Bu dersin ana amacı, Uluslararası karayolu ve demiryolu yük taşımacılığının başta lojistik sektöre olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan önemini ve etkisini, temel yapısını, taşıma planlamasını ve yönetimini, her bir taşıma modunun kendi üstün özelliklerini, tedarik zinciri ağ yapısı üzerindeki rolünü ve sorumluluklarını öğrencilere öğretmektir. Ayrıca bu ders kapsamında uluslararası taşıma hizmeti sağlayan firmaların yapısını, uluslararası taşıma organizasyonlarını (UTİKAD, FIATA), uygulanan uluslararası kuralları, düzenlemeleri, dokümantasyonu, belgeleri (CMR-CIM) ve en iyi taşıma uygulamalarını (ağ tasarımı, ağ yönetimi ve taşıma yönetimi IT) öğrencilere tanıtmak, ana amaç içerisinde değerlendirilmiştir.

 

 

LOJ 205 Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Yük Taşımacılığı

 

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Yük Taşımacılığı

LOJ 205

3

3

2

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Uluslararası taşımacılığın rolü ve önemi

2

Uluslararası karayolu yük taşımacılığı,

3

Uluslararası karayolu yük taşımacılığında Freight Forwarder ve taşıma sözleşmeleri, yetki belgeleri ve taşıt kartı

4

CMR Konvansiyonu, karayolları kanunu,

5

UBAK ve uluslararası örgütler UTİKAD, FIATA

6

Uluslararası karayolu yük taşımacılığı kanunu ve yük taşımacılığında dokümantasyon ve belgeler

7

Ara Sınav

8

Uluslararası demiryolu yük taşımacılığı,

9

Uluslararası demiryolu yük taşımacılığında taşıma sözleşmeleri

10

Uluslararası demiryolu yük taşımacılığında dokümantasyon

11

Uluslararası demiryolu yük taşımacılığında belgeler

12

CIM Konvansiyonu ve uluslararası örgütler

13

Karayolu ve demiryolu yük taşımacılığı ağ tasarımı

14

Karayolu ve demiryolu yük taşımacılığı ağ yönetimi

15

Taşıma yönetim bilgi sistem ve yazılımları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

LOJ 207 Uluslararası Denizyolu, Havayolu ve Karma Modlu Yük Taşımacılığı: Bu dersin ana amacı, Uluslararası denizyolu, havayolu ve karma modlu ağır-hacimli ve değerli yük taşımacılığının iş dünyası açısından başta lojistik sektöre olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan önemini ve etkisini öğrencilere öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda bu iki mod ile karma modun temel yapısını, taşıma planlamasını ve yönetimini, her bir taşıma modunun kendi üstün özelliklerini, diğer modlarla olan ilişkisini, tedarik zinciri ağ yapısı üzerindeki rolünü ve sorumluluklarını öğrencilere tanıtmak hedeflenmiştir. Ayrıca bu ders kapsamında uluslararası denizyolu ve havayolu taşıma hizmeti sağlayan firmaların ve uluslararası organizasyonların (IATA) yapısını, uygulanan uluslararası kuralları, düzenlemeleri, dokümantasyonu, belgeleri (OBL-AWB-FBL) ve en iyi denizyolu ve havayolu taşıma uygulamalarını (ağ tasarımı, ağ yönetimi ve taşıma yönetimi IT) öğrencilere tanıtmak, ana amaç içerisinde değerlendirilmiştir.

 

 

LOJ 207 Uluslararası Denizyolu, Havayolu ve Karma Modlu Yük Taşımacılığı

 

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Uluslararası Denizyolu, Havayolu ve Karma Modlu Yük Taşımacılığı

LOJ 207

3

3

2

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Uluslararası denizyolu yük taşımacılığı

2

Uluslararası denizyolu yük taşımacılığının temel özellikleri,

3

Uluslararası denizyolu yük taşımacılığında taşıma prensipleri

4

Uluslararası denizyolu yük taşımacılığının temel süreçleri

5

Uluslararası havayolu yük taşımacılığı ve temel özellikleri

6

Uluslararası havayolu yük taşımacılığının süreçleri

7

Ara Sınav

8

Ağır, hacimli ve değerli yükler

9

Çoklu (modlararası-kombine) modlu taşımacılık

10

Yük taşımacılığında kullanılan dokümantasyon

11

Yük taşımacılığında kullanılan belgeler

12

OBL-AWB-FBL Konvansiyonu ve uluslararası örgütler

13

Denizyolu ve havayolu ağ tasarımı ve ağ yönetimi

14

Çoklu modlarda ağ tasarımı ve ağ yönetimi

15

Taşıma yönetim bilgi sistem ve yazılımları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

LOJ 209 E-Ticaret, E-Tedarik Zinciri ve E-Lojistik: Bu dersin ana amacı, öğrencilere bugün iş dünyasında ortaya çıkan yeni trendler paralele olarak küresel ekonomide hızla gelişen ve genişleyen e-ticaret, e-lojistik ve e-tedarik zinciri; sektörlerini ve en iyi uygulamalarını tanıtmak ve e-ticaretin küresel ekonomide oynadığı büyük rolü, yüksek ekonomik payı ve müşteri davranışları ve beklentisindeki değişimi somut örneklerle ortaya koymaktır. Bu ana amaca yönelik olarak, dijital dönüşümün ve gelişimin lojistik sektörüne getirdiği yeni iş ve hizmet modellerini ve uygulamalarını nasıl üretileceğini ve yeni fırsat ve zorluk alanlarının nasıl tespit edileceğini, değişime nasıl entegre olunması gerektiğini ve buna karşın dijital çözüm önerilerinin nasıl geliştirileceğini öğrencilere öğretmek diğer bir amaç olarak tasarlanmıştır.

 

 

LOJ 209 E-Ticaret, E-Tedarik Zinciri ve E-Lojistik

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

E-Ticaret, E-Tedarik Zinciri ve E-Lojistik

LOJ 209

4

3

1

0

3

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

E-Ticarete giriş ve e-ticaretin değişen Yapısı

2

Küresel e-ticaretin pazar yapısı ve içeriği

3

E-ticaret pazar mekanizmaları ve araçları

4

E-ticarette ürün ve servis hizmetleri,

e-lojistik, e-tedarik zinciri

5

Tüketici davranışları, beklentileri, müşteri hizmetleri ve reklam

6

E-ticaret dijital ağ ve kanal yapıları

7

Ara Sınav

8

B2B, B2C, B2S, S2B, B2M, M2B dijital platformlar ve yazılım uygulamaları

9

Pazar ve müşteri deneyimi ve veri toplama

10

Mobil ticaret ve hızlı teslim, son noktaya teslim, kargo hizmetleri

11

E-sipariş, satınalma ve tedarik

12

Ödeme işlemleri

13

Hukuki alt yapı ve uygulamalar

14

Siber suçlar

15

E-strateji ve en iyi örnek e-ticaret uygulamaları

16

Genel (Final) Sınav

 

 

ISE 200 İşyeri Eğitimi: Bu dersin ana amacı, öğrencilerin lojistik ve tedarik zinciri alanlarında bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmek ve lojistik sektörü daha yakından tanımaya yönelik bir lojistik firmada uygulamalı görev başı eğitimi ve stajı yaptırmaktır.

 

 

ISE 200 İşyeri Eğitimi

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

İşyeri Eğitimi/Staj

ISE 200

4

-

40

0

20

30

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

1

Uygulamalı eğitim (Staj)

2

Uygulamalı eğitim (Staj)

3

Uygulamalı eğitim (Staj)

4

Uygulamalı eğitim (Staj)

5

Uygulamalı eğitim (Staj)

6

Uygulamalı eğitim (Staj)

7

Değerlendirme

8

Uygulamalı eğitim (Staj)

9

Uygulamalı eğitim (Staj)

10

Uygulamalı eğitim (Staj)

11

Uygulamalı eğitim (Staj)

12

Uygulamalı eğitim (Staj)

13

Uygulamalı eğitim (Staj)

14

Uygulamalı eğitim (Staj)

15

Uygulamalı eğitim (Staj)

16

Değerlendirme

 

 

 

 

 

Duyurular

Bize
Sorun