Logistics

Information Package

 

Bilgi paketinin tamamını indirmek için tıklayınız. 

Bugünün çok katmanlı ve karmaşık yeni küresel ticaret platformunda, lojistik ve tedarik zinciri bilgileri ve hizmetleri çok değerli bir hale gelmiştir. Küresel pazarlardaki ekonomik değişiklikler ve genişlemeler özellikle lojistik ve tedarik zinciri sektörlerine, sınırsız sorumluluklar, kritik roller ve stratejik anlamlar yüklemiştir. Bu bağlamda daha dinamik, etkili, verimli ve maliyet etkin lojistik ve tedarik zinciri, ürün, hizmet ve süreç uygulamalarını yaratmak ve yönetmek, lojistik yöneticilerinin ve lojistik profesyonellerinin en önemli temel görev ve sorumluluk alanlarını oluşturmuştur. Hizmet ve üretim sektörlerinin temel belirleyicisi konumunda olan “yeni nesil geleceğin lojistik ve tedarik zinciri profesyonel insan gücü” tüm bu değişim alanlarının kaynağı, üreticisi, yöneticisi, uygulayıcısı, destekçisi ve idame ettiricisi olmuştur. Bu kapsamda, Lojistik Ön Lisans Programından mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları geniş bir yelpazeye ve ölçeğe yayılmıştır. Lojistik profesyonel insan gücü iş alanlarında Dünya, Türkiye ve Ankara ölçeklerinde büyük bir istihdam açığı bulunmaktadır.

Lojistik, Ön Lisans

Ön Lisans

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilir.

Öğrencilerin önceki eğitim almış oldukları programlarında dersler; geçerli ve hukuki olarak belgelendirilmeleri, ders konu, kapsam ve içeriklerinin OSTİM Teknik Üniversitesinde uygulanan program/derse uygunluğu ve yeterliliği Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanması sonucunda kabul edilebilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS kredilerini tamamlamış olmaları, öğrenim gördükleri programdaki tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.PROGRAM PROFİLİ

 1. Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak Ulusal/Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinler arası bir yaklaşımla lojistik endüstrisinde
 2. Ulusal/Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri alanlarındaki bilgisini ve donanımını sektördeki reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek uygulama becerisini ortaya
 3. Ulusal/Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri alanında çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli lojistik iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini katılabilmek
 4. Esnek ve gelişmeye açık Ulusal/Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri alandaki dinamikleri temel ve güncel uygulamalar çerçevesi içerisine oturtarak değerlendirmek ve takip
 5. Ulusal/Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri sahasındaki karmaşık sorunları çok yönlülüğü esas alan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak
 6. Ulusal/Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri sektörlerindeki değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak
 7. Ders boyunca edindiği bilgileri mevcut uluslararası lojistik ve tedarik zinciri konjonktürü dahilinde yorumlama, sorgulama ve uygulama yeteneğine sahip olmak
 8. Ulusal /Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarında koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip
 9. Ulusal/ Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri sektörünün gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve alana özgü yaygın bilişim ve ERP programlara hâkim olmak
 10. Eğitim aldığı uluslararası lojistik ve tedarik zinciri alanda etkin iletişim kurabilecek düzeyde bilgisine sahip
 11. Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi, etik değerleri yüksek, grup iletişimi ve takım çalışmasına uyum becerisi gösteren bireyler

 

Mezun öğrenciler; Küresel yük taşımacılığı ve lojistik hizmet sağlayıcı firmalarda, Uluslararası taşıma ve lojistik hizmet sağlayan firmalar, üçüncü ve dördüncü parti Lojistik hizmet sağlayan firmalar, freight forwarder ve uluslararası nakliye firmaları, Taşıyıcı firmalar ve taşıma operatörleri, depo yönetimi ve dağıtım merkezleri, tedarik ve satınalma birimleri, pazarlama ve satış birimleri, yük brokeri firmaları, taşıma ve yük acenteleri, kargo, parsiyel ve ekspres teslim firmaları, e- Ticaret ve e-lojistik firmaları, insani yardım ve deprem lojistiği alanı, lojistik hizmetlerde müşteri hizmetleri ve ilişkileri yönetimi alanı, karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu kargo/yük taşımacılığı firmalarında, lojistik üs, köy ve merkezlerinde, hava ve deniz liman ve terminalleri, yük aktarma merkezleri ve yük terminallerinde, gümrüklerde, lojistik bilgi sistemleri ve otomasyonu alanları, yükleme, boşaltma, elleçleme ve paketleme uzmanlık alanları vb. firmalarında çalışabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile ÖSYM Kılavuzunda tanımlanmış olan bölümler arasında lisans programlarına başvurabilir.

Öğretim elemanları; çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirirler. Ostim Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Lisans Yönetmeliği’ne göre DC ve DD koşullu geçerken, FD, FF ve NA harf notu alanlar dersten başarısız sayılırlar. Başarı Notu Katsayıları aşağıda sunulduğu gibidir.

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı
(100 üzerinden)

Statü

AA

4

90-100

Geçer

BA

3,5

85-89

Geçer

BB

3

80-84

Geçer

CB

2,5

70-79

Geçer

CC

2

60-69

Geçer

DC

1,5

50-59

Koşullu Geçer

DD

1

45-49

Koşullu Geçer

FD

0,5

35-44

Başarısız

FF

0

0-34

Başarısız

NA

0

0

Başarısız

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin programda belirtilen tüm derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının en az 4,00 kredi üzerinden 2,00 olması, en az 240 AKTS kredisi sağlaması gereklidir.

Tam zamanlı

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Doğan Karadoğan

E-mail: [email protected]

Program Sorumlusu: Öğr. Gör. Egehan Özkan

E-mail: [email protected]

 

Ders Kodu

Ders Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Toplam

Oran

TUR 101

Türk Dili I

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

8

 

YAD 103

İngilizce I

 

3

4

 

 

4

 

 

 

 

5

16

 

GIE 151

Geleceği İnşa Etmek

2

4

3

2

4

3

3

3

2

5

5

36

 

GRS 101

Temel Girişimcilik

4

3

4

4

3

3

3

3

1

3

5

35

 

ISG 101

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

2

 

1

1

 

2

1

1

3

13

 

BIL 101

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2

3

1

5

4

2

2

2

4

4

5

34

 

MAT 103

Matematik

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

LOJI 101

Lojistiğe Giriş

5

5

4

5

4

5

5

4

5

5

5

56

 

LOJI 103

Tedarik Zincirine Giriş

5

4

5

4

5

5

5

4

4

5

5

55

 

LOJI 105

Lojistik Ekonomisi ve Lojistik Maliyetler

5

4

5

4

5

5

5

4

4

5

5

55

 

ATA 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

6

 

TUR 102

Türk Dili II

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

8

 

YAD 104

İngilizce II

 

3

4

 

 

4

 

 

 

 

5

16

 

GRS 102

Uygulamalı Girişimcilik

4

3

4

4

4

4

3

3

4

3

5

41

 

ISE 102

İş Yeri Eğitimi

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

5

52

 

LOJI 102

Stratejik Satın alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

5

4

5

5

5

5

5

4

4

5

5

52

 

LOJI 104

Depo ve Envanter Yönetimi

5

4

4

4

4

5

5

4

4

5

5

49

 

LOJI 106

Dağıtım ve Taşıma Yönetimi

5

4

4

4

4

5

5

4

4

5

5

49

 

SEÇ 1

Seçmeli Ders I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇ 2

Seçmeli Ders II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

6

 

ISE 201

İş Yeri Uygulaması

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

5

52

 

LOJI 201

Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

5

4

4

4

4

5

5

4

4

5

5

49

 

LOJI 203

Lojistik ve Tedarik Zinciri Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri

5

5

4

5

5

5

3

5

5

4

5

51

 

LOJI 205

Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Yük Taşımacılığı

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

LOJI 207

Uluslararası Denizyolu ve Havayolu Yük Taşımacılığı

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

LOJI 209

E-Ticaret, E-Tedarik Zinciri ve E-Lojistik

5

5

3

3

5

5

4

5

3

4

5

47

 

SEÇ 3

Seçmeli Ders III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISE 202

İş Yeri Deneyimi

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

5

52

 

GRS 202

Sektörel Proje

5

4

5

5

4

5

4

5

4

4

4

49

 

SEÇ

Girişimcilik ve KOBİ’ler

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

SEÇ

Yeşil Lojistik ve Tedarik Zinciri

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

SEÇ

Lojistik Inovasyon ve Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

SEÇ

Şehir ve Perakende Lojistiği

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

SEÇ

Deprem ve İnsani Yardım Lojistiği

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

SEÇ

Müzakere ve Kontrat Yönetimi

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

SEÇ

Lojistik ve Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

SEÇ

İhracat ve İthalat Yönetimi

5

5

4

5

4

4

4

5

3

4

5

43

 

YÇ/PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİSİ: İŞLETME