Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Hizmetler

KÜTÜPHANE KURALLARI

 1. Kütüphane okuma salonu ve koridorda su hariç yiyecek ve içecek tüketilemez.
 2. Kütüphane binasının hiçbir bölümünde tütün ve alkol ürünleri içilemez.
 3. Kütüphane binası içerisinde cep telefonları sessiz konumda bulundurulmalıdır.
 4. Kullanıcılar, sesli ve sessiz çalışma alanları için belirlenmiş kurallara uymakla yükümlüdür.
 5. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 6. Kütüphaneye giriş ve çıkışlarda, gerekli görüldüğü durumlarda kimlik, çanta vb. kişisel eşyalar güvenlik personeli tarafından kontrol edilir.
 7. Grup çalışma odalarında yüksek sesle konuşulamaz. Odaların özensiz kullanımından gruptaki öğrenciler sorumludur.            
 8. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 9. Kütüphane koleksiyonu elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Hiçbir yayın kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz. Böyle bir durumda yasal işlem uygulanır.
 10. Bir eserin tümünün fotokopisinin çekilmesi yasaktır.
 11. Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı hakkında yasal işlem uygulanır.
 12. Kütüphaneyi kullanan kişiler yukarıdaki kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

 

 Ödünç alma- verme kuralları:

 • Kullanıcılar bilgi kaynaklarını ödünç alırken üniversite kimlik kartını göstermek zorundadırlar.
 • Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
 • Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdürler.
 • Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur.
 • Materyal başka bir üye tarafından ayırtılmadığı takdirde, ödünç alınan kaynağın süresi en fazla 2 (iki) defa uzatılabilir.
 • Reserve materyaller iki saat süreyle ödünç verilir. Materyale başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine, süresi iki saat daha uzatılır. Birden fazla kopyası bulunan reserve materyallerin bir adedi kütüphanede kalmak şartıyla, diğer kopyaları akşam saat 16:00'dan ertesi sabah saat 10.00'a kadar ödünç verilir.
 • Ödünç alma süresi dolduktan sonra iade edilmeyen genel ve çoklu ortam koleksiyonları içindeki materyaller için günlük, ayrılmış ders materyalleri için saatlik gecikme bedeli uygulanır.
 • Geciktirme Ücreti: Normal materyaller için günlük: 50 (elli) kuruş,

                                                Reserve materyaller için saatlik: 1 (Bir) TL alınır.

 • Herhangi bir nedenle Üniversite’den ilişiğini kesecek olan bir üye üzerindeki tüm bilgi kaynaklarını iade etmek zorundadır.
 • Üyeler, sistemde yer alan kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.
 • Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

 Dış Kullanıcılar

 • Üyemiz olmayan kullanıcılar kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarından sadece kütüphane içerisinde yararlanabilir.
 • Diğer Üniversitelerin akademik personeli “Kütüphaneler Arası İşbirliği” kapsamında kendi kütüphaneleri aracılığı ile kaynaklarımızı ödünç alabilirler.