Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Veritabanları

ABONE OLUNAN VERİTABANLARI

 ************************************************************************************

EBSCOHOST

Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.

Emerald Premier eJournal

Konu : Muhasebe, Finans, Ekonomi, işletme, Yönetim, Strateji, Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Çalışmalar, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi Yönetimi, Pazarlama, Operasyonlar, Lojistik ve Kalite, Çevre Yönetimi, Kamu Yönetimi, Turizm ve Kütüphanecilik.

IEEE

Konu : Mühendislik, Bilim ve Teknoloji.

IEEE Xplore veritabani; IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere,  konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950'ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.

İThenticate

Konu : İntihal Tespit Yazılımı

intihal.net 

Akademik İntihal (www.intihal.net), akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır.

JSTOR Archive Journal Content

Konu : Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Hukuk, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji,  Tarih ve Arkeoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.

Mendeley

Konu : Mendeley araştırmalarınızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve yeni araştırmaları keşfetmenize olanak tanıyan alıntı ve kayaknakça oluşturabileceğiniz bir referans yönetim aracıdır.

ProQuest Dissertations & Theses 

Konu : Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve master tezlerini kapsamaktadır. 

ScienceDirect Freedom Collection

Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji.

Scopus

Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.

SpringerLink

Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.

Taylor & Francis

Konu : Mühendislik, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Hukuk, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm, Uluslararası ilişkiler ve Politika.

Turnitin

Konu : İntihal Tespit Yazılımı

Web of Science

Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.

Wiley Online Library

Konu : Tarım, Su Ürünleri ve Gıda Bilimleri, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, İşletme, Ekonomi, Finans ve Muhasebe, Kimya
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri, Yeryüzü, Uzay ve Çevre Bilimleri, Beşeri Bilimler, Hukuk ve Kriminoloji, Yaşam Bilimleri, Matematik ve İstatistik, Tıp, Hemşirelik, Diş Hekimliği ve Sağlık, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik, Psikoloji, Sosyal Davranış Bilimleri, Veterinerlik.

 

AÇIK ERİŞİM DERS KAYNAKLARI

https://acikders.ankara.edu.tr/#

http://www.acikders.gazi.edu.tr/moodle/

https://www.pau.edu.tr/acikders/

http://acikders.hacettepe.edu.tr/

http://www.tuba.gov.tr/tr/programlar-ve-projeler/akademi-projeleri/acik-ders-malzemeleri-projesi

https://ocw.metu.edu.tr/

 

 

AÇIK ERİŞİM VERİTABANLARI       

ACAR INDEX

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır.

AÇIK DERS "COURSERA"

Coursera dünyanın en iyi üniversiteleri ve eğitim kuruluşları ile ortaklığı olan, herkese açık, ücretsiz, online dersler sunmak için çalışan bir eğitim platformudur.

ASOS INDEX

ASOS INDEX Academia Sosyal Bilimler Indeksi Veri tabanı Sosyal Bilimler alanında yayınlanan ulusal dergileri tarayan bir index çalışmasıdır.

ZOTERO

Makale yazma ve referans aracı Veri tabanı Zotero ücretsiz, kolay kullanımlı, alıntı ve araştırma kaynaklarını toplamak, düzenlemek, paylaşmak için yardımcı bir araç. Program olarak kullanabileceğiniz gibi web tarayıcınıza entegre olarak da çalışır.

YÖK TEZ KATALOĞU

1987 yılından itibaren Türkiye’deki üniversitelere verilen doktora, tıpta uzmanlık, bilim uzmanlığı ve sanatta yeterlik tezlerine ait bibliyografik bilgileri veren bir veri tabanıdır.

TR DİZİN

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.

ArXiv

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif Finans ve İstatistik konularında açık erişim 875.424 e-dergiyi içermektedir. arXiv Cornell Üniversitesi Kütüphanesi, Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir.

ASEE

American Society for Engineering Education E- Dergi, Konferans Bildirileri- American Society for Engineering Education mühendislik teknolojileri konusunda eğitimi destekleyen, kar gütmeyen bir kuruluştur. 11 akademik dergi ve konferans bildirilerine ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Bookboon

Öğrenciler için 1.000’den fazla ders kitabı ve 10 dilde iş dünyası profesyonelleri için 600 eBook sunmaktadır.

DOAB-Directory of Open Access Books

DOAJ-Directory of Open Access Journals

DOAJ, yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere erişim sağlayan ve topluluk tarafından oluşturulmuş bir çevrimiçi dizindir.

Google Books

Google Books Telif hakkı kapsamı dışında kalan ve Google’un yayıncısından izin aldığı ücretsiz olarak okunabilecek milyonlarca kitap bulunmaktadır.

Hindawi

1997 yılında kurulan Hindawi şu anda yılda yaklaşık 20.000 makalenin çıktısıyla 230'dan fazla hakemli bilimsel dergi ve bir dizi bilimsel monograf yayınlamaktadır . 

EBSCO Open Dissertations

EBSCO ve BiblioLabs iş birliği ile oluşturulan EBSCO Open Dissertations™, 800.000'den fazla teze erişim sağlayan yeni, ücretsiz elektronik tez veri tabanıdır.

Econbiz

EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır. 

Europeana Collections

"Europeana" veritabanı; Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

MIT Theses

MIT Library koleksiyonunda 1800'lü yılların yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000'den fazla tez içermektedir.

PQDT Open

ProQuest Tezler ve Küresel Tezler :
Lisansüstü tezlerin en büyük havuzu 3,8 milyon eser içeriyor - her yıl 100'in üzerinde büyüme gerçekleşiyor. Uluslararası kapsamda - 88 ülkedeki üniversitelerden alınan içerikler 3000 kurum tarafından erişilir - her ay 45.000'den fazla indirme gerçekleşiyor.

Sayıştay Dergisi

T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergi 1. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veritabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Dergiler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Ülke sıralamaları ayrıca ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine) veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Alıntı verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000'den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500'den fazla başlıktan elde edilmiştir. 

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü yayınlarına ücretsiz erişim sunar.

Arkitekt

Arkitekt Dergisi veritabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır. Eren Sayar Kavcı'nın izni ile kullanıma açılmıştır.

Yüksek Öğretim Dergisi

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. 

Türkiye Akademik Arşivi   

Amaç : Türkiye'de parçalı durumda bulunan ve açık erişime uygun bilimsel akademik içeriklerin, tek merkezden ve yaygın olarak ulaşılabilmesini sağlanması amaçlanmıştır.
Bu, içeriklere hem ülke içinden hem de uluslararası alanlardan daha kolay ve güvenilir olarak ulaşılabilmesini sağlayacaktır. 
Türkiye'de çalışan akademisyen ve araştırmacıların, ayrı ayrı kurumların arşivlerine ulaşmaları hem her zaman mümkün değil hem de külfetli bir iştir. Bilgiye daha kolay ve istikrarlı ulaşılabilmesini temin amacıyla bu uygulamanın geliştirilmesine karar verilmiştir.

BASE Bielefeld University

BASE Bielefeld University Library Open Access Databases (Bielefeld Academic Search Engine) felsefe, psikoloji, sosyololoji, edebiyat, tarih, dil bilim, teknoloji ve sanat konularında 60 Milyonun üzerinde tam metin içeriğe erişim sağlamaktadır.

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Elektronik Tez Arşivi çalışması ile sayısal ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından "çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.

T.C. Resmi Gazete

T.C. Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.

OpenAIRE

Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veritabanıdır. 

Open Thesis

Open Library

Open Library, "yayınlanmış her kitap için bir web sayfası" oluşturmayı amaçlayan çevrimiçi bir projedir. 

OECD iLibrary

OECD’nin yayınlarını içeren veritabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 300’e varan süreli yayın, 9.900 kitap (3.780’ü çok dilde özet ile), 35.600 kitap bölümü, 2.700 toplantı bildirisi, tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 34.000 Excel dosyası, direkt erişilebilir ve taranabilir 5.000 Excel dosyası, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Elektronik tezlerin, araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması amaçlanmaktadır.