Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Akademik Görünürlük

Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 tarih ve 32771 sayılı yazısı ile YÖK Yürütme Kurulunun 13.05.2020 tarihli toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Buna istinaden Akademisyenlerimizin ve Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ORC-ID numarası almaları gerekmektedir.

ORC-ID: Bilim insanlarını ve akademik otoriteleri benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan alfanümerik kod. Diğer bir ifade ile akademik e-kimlik no.

  • ORC-ID Araştırmacı Kimlik Numaranızı mutlaka alınız

             (Kayıt Link: https://orcid.org/register)