Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi

 

 

Üniversite Organizasyonunda İlk Kez Chief Sustainability Officer -CSO (Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi) Uygulaması

Günümüzde kaynakların hızla tüketilmesi veya kirletilmesi sebebiyle oluşan çevresel ve benzeri sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni yönetim yaklaşımlarıyla ilgili arayışlar önemli hale gelmiştir. Bu yönetim yaklaşımlarının en önemlilerinden birisi de sürdürülebilirliktir. Bundan dolayı “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak” olarak tanımlanan sürdürülebilirlik kavramının kurumlarda uygulamaya geçmesi önem arz etmektedir. Bütün kurumlarda olduğu gibi üniversitelerde de eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin belirli bir yönetim sistemi içerisinde yürütülmesi sürecinde sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirerek oluşan bu iyileştirilmiş süreci sürdürülebilir kılmaya çalışan bir kurum olmak zorundadırlar.

Sanayinin üniversitesi olmayı kendisine vizyon belirleyerek iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği modeli içerisinde eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik ve prototip üretim faaliyetlerini yürüten OSTİM Teknik Üniversitesi, toplumsal katkı sağlama sürecinde sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan dolaylı ve doğrudan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirerek bu iyileştirilmiş süreci sürdürülebilir hale getirmeyi çok önemli görmektedir. Bundan dolayı Türkiye’de üniversite organizasyonunda ilk kez Chief Sustainability Officer-CSO (Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi) kadrosunu OSTİM Teknik Üniversitesi'nde hayata geçirdik.

Bu görevi yürütmek üzere, Üniversitemizin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Gökçen AKÇAY PAÇ’ı CSO olarak görevlendirmiş bulunuyoruz.