Kurumsal Bilgi Yöneticisi

 

 

Üniversite Organizasyonunda İlk Kez Chief Information Officer-CIO (Kurumsal Bilgi Yöneticisi)  Uygulaması

Bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme, bilginin üretimini ve kullanımını önemli ölçüde artırmıştır. Kurumlarda artan bilgi üretimi ve bilginin kullanım ihtiyacı, bilginin oluşturulması ve kullanılması süreçlerinin doğru yönetilmesi gerekliliğini vazgeçilmez kılmıştır. Stratejik bir kaynak olarak bilginin ve bilgi kaynaklarının bilinçli bir şekilde yönetilmesi, kurumsal başarıyı artıran en önemli faktördür. Bu çerçevede kurumsal bilgi kaynaklarının tespit edilmesi, üretilen bilginin düzenlenmesi ve en önemlisi bir sistem dahilinde yönetilmesi gerekmektedir.

Üniversitemizin kurumsal yönetiminin daha etkin yapılabilmesi için; sahip olduğu bilgi kaynaklarının belirlenmesi, hangi belge ve bilgi kaynaklarına ihtiyaç olduğunun ortaya çıkarılması, bunların tanımlanması ve yönetilmesi maksadıyla Türkiye’de ilk kez bir üniversite organizasyonunda Chief Information Officer-CIO (Kurumsal Bilgi Yöneticisi)  kadrosunu OSTİM Teknik Üniversitesinde hayata geçirdik. CIO, üniversitemizde bilgi üretimini, bilginin sahiplerini, bilginin kullanım ve erişim yetkilerini,  bilgi yönetim süreçlerini sürekli gözden geçirerek, ihtiyaçları ve uygulanacak yöntemleri belirleyecek,  bilginin en etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlayacak plan ve stratejileri oluşturacaktır. Bilginin etkin kullanılması nedeniyle personelin çalışma verimliliği artacak, zaman ve emek tasarrufu sağlanacak, en önemlisi doğru bilgiye kısa sürede erişim imkanı sağlanarak üst düzey yöneticilerin karar süreçlerindeki etkinlik en üst düzeye çıkacaktır. Bu görevi icra etmek üzere, Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölüm Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Güney Gürseli CIO olarak görevlendirmiş bulunuyoruz.