Kurumsal

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde 2020 yılında kurulmuştur. Lisansüstü eğitim faaliyetleri, OSTİM Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan koşullara uygun olarak yürütülmektedir.

OSTİM sanayi bölgesinde yer alan ve sanayi ile iş birliği içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam eden OSTİM Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün güçlü öğretim kadrosu ile bilgi üretebilen ve bunu pratiğe dönüştürebilen, yüksek teknoloji AR-GE çalışmaları ve güncel teknolojilere öncelik veren n

itelikli araştırmacılar istihdam ederek; kamunun, sanayinin ve insanlığın acil sorunlarının çözümüne yönelik lisansüstü araştırma ve tez konuları ile uygulamalı çalışmaları yürütmeyi amaçlamaktadır.

Tarihçe

OSTİM Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 03/12/2018 tarihli ve 30614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliği'nin 11., 21. ve 22. maddelerine dayanarak 21/07/2020 tarihinde kurulmuş ve eğitim hizmetlerine başlamıştır.

Vizyon

Yenilikçi düşünen ve özgün çalışmalara odaklanan, akademik bir bakış açısına sahip, uygulamada ileri düzeyde araştırma ve geliştirme yapabilen, meslek hayatlarında profesyonel ve girişimci ruhla hareket eden araştırmacılar yetiştirerek ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer almalarını sağlamak.

Misyon

Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek, teknolojinin gelişim hızına ayak uydurabilecek, yenilikçi ve ulusal/uluslararası araştırmacılar yetiştiren bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

 

   

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Pelin TÖREN ÖZGÜN

E-Mail: [email protected]


 

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Yaşar Barış DOLUKAN

E-Mail: [email protected]


 

Sekreterya

Ayşegül Bal

E-Mail: [email protected]

 

   

 

Prof. Dr. Ali SEBETCİ

 


   

 

Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ

 


   

 

Dr. Öğr. Üyesi Gizem KUÇAK TOPRAK

 

 

 

 

   

 

Prof. Dr. Sare SAHİL

 


   

 

Prof.Dr. Yusuf Şahin

 


   

 

 Doç. Dr. Ahmet Güngör PAKFİLİZ

 


   

 

Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ

 


   

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özdil

  

Research Areas
Computer Programming, Artiffical Learning, Embeded Systems, Signal Processing, Cyber Security, Networks
Electric- Electronic Digital&Analog Circuits, Communications, Optics, High Voltage, Electrik Machines&Energy, Electromagnetic, Microwave&Antennas
Machine Energy, Fluid Mechanics, Thermodynamics, Mechanics of Materials, Robotic, Conventional&Modern Manufacturing, Machine Dynamics, Vibration, Control Systems
Software Cloud Computing, Artiffical Inteligance, Data Mining, Decission Systems, Databases, Image & Sound Processing
 2021-2023

 

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet BAL

 


   2020-2021

 

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz KILINÇ

  

 

web counter free
Chat on WhatsApp