Kariyer Planlama, İş Başı Eğitim ve Mezunlarla İlişkiler Müdürlüğü

İş Yeri Deneyimi Programımız

Üniversitedeki bilgi birikiminin sanayiye, sanayide var olan teknolojinin üniversiteye aktarılma sürecini hızlandırmayı planlıyoruz. Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarının içerikleri geleceğin farklılaşan gereksinimleri ön görülerek hazırlanmıştır.

Üniversite öğrencilerimiz haftanın belirli gününde sahada “İş Yeri Deneyimi Uygulamaları” ile görev alıp eğitimden aldığı bilgiyi işletmeye, işletmeden aldığı bilgiyi eğitime aktarması yönünde geliştirdiğimiz model ile KARPİEM Koordinatörlüğü olarak üniversite ile sanayi iş birliği modelinde deneyimli mezunlar vermeyi hedefliyoruz.

İş Yeri Deneyimi Hamisi

Her öğrencimizin bir iş yeri hamisi olur. Hamilik usta çırak ilişkisi ile mesleğin yanı sıra çalışma hayatının da genç kuşaklara kazandırılmasını sağlanır.

Her hafta öğrencinin yapacağı deneyim gözlemleri müfredat içerisinde belirlenmiştir. Haftalık çalışma programı işyeri eğitimcisi ve bölüm akademisyeni ile birlikte hazırlanır. Bu ders iş yeri hamisi tarafından uygulanır.

Ölçme ve değerlendirme işyeri hamisi  ve akademisyenler tarafından yapılır. Program başlamadan önce iş yeri hamilerine 'Hami Oryantasyon Programı' uygulanır.

Öğrenci Kazanımları

 • Öğrencinin üniversitede öğrendiği teorik bilgiyi sahada uygulama fırsatı
 • Tecrübe kazanarak kişinin kendine olan öz saygısını kuvvetlendirmek,
 • İş disiplini, zaman yönetimi, ekip çalışması, eleştirel düşünme, analitik akıl yürütme ve mantıksal yeteneklerde gelişme becerilerini kazanmak,
 • Öğrencilerin yükseköğrenime katılımı ve öğrenme konusunda heyecanlanması, öğrencilerin fikirlerini ifade etme veya aktarma konusunda gelişmesi,
 • Profesyonel mesleki iş deneyimi, algı ve farkındalığının geliştirilmesi,
 • İş takibi, planlama, organizasyon ve yetkin araştırma kabiliyetine sahip olunması,
 • İş ortamında etkin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, insan ilişkilerinde başarılı ve iş hayatı sorumluluklarının elde edilmesi,
 • Öğrencilerin öz bilincinin yükselmesi, mezuniyet sonrası hedeflerini netleştirmesi, kariyer ve yaşam planlarının oluşması.

İşletmenin /Kurumun Kazanımları

 • Öğrencilerin sektörde ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması, etkili insan kaynağının yaratılmasına destek olunması,
 • İşe alacağı adaylar için adayı tanıması, izleme ve değerlendirme fırsatının bulunması,
 • Yoğun iş dönemlerinde departmanların yeni mezunların yetiştirilmesi için efor harcamasının engellenmesi ve belirli deneyimlere sahip nitelikte çalışanlar kazandırılması, insan kaynağı yaratmak için potansiyel kaynaklar elde edilmesi,
 • Üniversite – Kurum iş birliği ile iş gücünde nitelikli proje ve çözümlerin doğmasının sağlanması,
 • İdealist ve mesleğinde deneyim sahibi, inovasyon potansiyelleri yüksek adaylar ile yenilikçi ürün ve hizmet oluşumunun sağlanması,
 • Dönemsel projeler için insan kaynağının oluşturulması,
 • Öğrencilerin fark yaratma arzularının daha yüksek olması ve buna bağlı olarak yaratıcı ve geniş düşüncelerin geliştirilebilmesi ve gerçekçi beklentileri olan yüksek motivasyonlu çalışanlar elde edilmesi,
 • Eğitim sürecinin sonunda, iş yerinin değerleri, stratejisi ve hedefleri potansiyel çalışana tanıtılmakta ve çalışanın işe bağlılığı ile sonuçlanması