Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi

Bildiri

Bildiriler aşağıdaki konu başlıklarını içericektir:

 • Kalkınma ve Kamu İlişkisi
 • Kalkınmada Üçlü İş birliği: Yöntem, İmkânlar, Zaaflar…
 • Üçlü İşbirliğinin Geliştirilmesinde Kritik Kurum, Politika ve Hedefler
 • Kamu Personelinin Kalkınmadaki Rolü

Bildiri sunum şekli sözlü (online/fiziksel) olarak gerçekleşecektir.

 • Bildiriler sadece kongre internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. (kongrememursen@ostimteknik.edu.tr)
 • Bildiri özetleri Türkçe olmalıdır.
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri sunulmak üzere kabul edilecektir.
 • Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
 • Bildirilerin kabul edilmesinin ardından, bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir. 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sözlü bildiri sunum süresi 15 dakikadır.