Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi

Hakkında

MEMUR-SEN ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışması olarak Kamu Yönetimi ve Kalkınma / Yeni Bir Güç Birliği Arayışı Kongresi 9-10 Aralık tarihlerinde OSTİM Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Kamu Yönetimi ve Kalkınma / Yeni Bir Güç Birliği Arayışı Kongresinin ana teması Kalkınmanın üç temel ayağı olan Kamu, Özel Sektör ve Akademi arasındaki iş birliğinin bugünü ve yarınını ele alarak, daha güçlü ve etkili yeni iş birliği yöntemlerinin müzakere edilmesidir. Ayrıca, kalkınmada yönetişim, satın alma politikaları, dijital dönüşüm, insan kaynaklarının rolü tartışılacak konular arasında yer alacaktır. Kamu Yönetimi ve Kalkınma / Yeni Bir Güç Birliği Arayışı Kongresinde söz konusu üçlü yapının kalkınmada üstlendikleri ve üstlenebilecekleri rollerin analiz edileceği, tüm bu aktörlerin aralarındaki iş birliğini güçlendirilmesine yönelik sunumların gerçekleştirileceği ve en yüksek verimin elde edilmesinin hedeflendiği bir platform olacaktır.