İşletme (İngilizce)

Akademik Kadro

   

Doç. Dr. Hamide ÖZYÜREK (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Hamide Özyürek, Ostim Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. 2004 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu. Özel şirketlerde muhasebe müdürü olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans, Ufuk Üniversitesi’nden yüksek lisans, Kırıkkale Üniversitesi’nden doktora dereceleri vardır. Doktora tez konusu “Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: İmalat Sektöründe Bir Uygulama”. Ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınları vardır. Hong Kong, İtalya, İsviçre başta olmak üzere çeşitli ülkelerde konferanslara katılmış ve eserlerini sunmuştur. “AB Vergi Uygulamaları ve Vergi Denetimleri Konusunda Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında 2013 yılında Almanya’da bulunmuştur. Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında Slovakia’nın Košice kentinde bulunan Technical University of Košice Üniversitesinde 2016 yılında çeşitli muhasebe dersleri vermiştir. Ana çalışma konuları, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesidir. 2007 yılında başladığı akademik hayata 2020 yılında muhasebe alanında doçent unvanı alarak devam etmektedir.

E-Posta: [email protected]

    

 

 

Prof. Dr. Mustafa POLAT (Dekan)

OSTİM Teknik Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Polat, Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisliği lisans diplomasını 1994 yılında almış, 2000 Yılında Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans, 2010 yılında Uludağ Üniversitesi’nde İşletme Doktora programlarını tamamlamıştır. Prof. Polat, 2012 Yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent, 2021 yılında Profesör olmuştur. Uzun yıllar Kara Harp Okulu’nda öğretim üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı yapan Prof. Polat, 2000 Yılında Modern Tankın İlk Fizibilite Çalışmasını yürüten ekipte yer almıştır. 2016-2019 yılları arasında Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulması ve Kara Harp Okulu Müfredat programlarının yeniden oluşturulması faaliyetlerinde yer almış, bu kapsamda TSK’da ve Kara Harp Okulu’nda ilk defa 2019 yılından itibaren uygulanan “Lojistik Lisans” programını tasarlamıştır. Prof. Polat Erzincan, Atılım ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinde çeşitli dersler, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile çeşitli sivil ve kamu kurum ve kuruluşlarında seminerler vermiştir. Yönetim, Strateji, Liderlik ve Örgütsel Davranış alanlarında uluslararası ve ulusal makaleleri, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır. Prof. Polat, 2003 yılından itibaren gönüllü eğitim faaliyetleri kapsamında çeşitli eğitim kurumlarında gönüllü danışmanlık yapmış ve genç zihinlerin meslek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışmıştır. Prof. Polat, halen ulusal kalkınmaya giden yolda işletmelerde bireysel ve örgütsel yeteneklerin geliştirilmesi konusu üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

E-Posta: [email protected] 

     

     
     

Prof. Dr. Aziz AKGÜL 

Kara Harp Okulu İşletme Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde MBA ve ABD Naval Postgraduate School’da MS yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde doktorasını yaptı. KOSGEB Başkanlığı, Başbakan Başmüşavirliği ve Milletvekilliği yaptı. Halen kurucusu olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfında, Mütevelli Heyeti Başkanı olarak yoksullara yönelik mikrokredi veren Türkiye Grameen Programına öncülük etmektedir. İşletme, Yöneylem Araştırması, İstatistik, Savunma Sanayi ve Hepitalizm üzerine 17 kitap ve çok sayıda makale yayımlamıştır.

E-Posta: [email protected]

    

     

 

 

Prof. Dr. Hakan KARATAŞ (ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Hakan Karataş, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini; Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Eğitim süreçleri boyunca Karataş, İngilizce öğretmeni, öğretim görevlisi, çeşitli alanlarda başkan yardımcılığı ve müdürlük gibi görevlerde bulunmuş ve 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent; 2016 yılında ise Doçent olarak çalışmıştır. 2009-2016 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü görevlerinde bulunan Karataş, aynı zamanda Yıldız Teknopark A.Ş. ve Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmüş ve Teknopark bünyesinde Eğitim Koordinatörü olarak da katkı sağlamıştır. Gebze Teknik Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak görev yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfında Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almıştır ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı kurucu mütevelli heyeti üyesidir. 2018 yılında ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevinde bulunan Karataş, aynı yıl Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olan Karataş, Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Karataş’ın ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış birçok makale, bildiri, yayın ve projesi bulunmaktadır. Eğitim ve davranış bilimleri konusunda çalışmaları olan Karataş program değerlendirme, motivasyon, akademik motivasyon, başarı odaklı motivasyon, problem çözme becerileri, yetişkin eğitimi gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

E-Posta: [email protected]

    

 

     
 

Dr. Öğr. Üyesi Buket Atalay Aycan

Dr. Buket Atalay Aycan, 2005 yılında Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Finans Yüksek Lisansı ve 2018 yılında Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Doktora programlarını tamamlamıştır. 2009-2013 yılları arasında Ziraat Bankası’nda ticari müşteriler uzman yardımcısı ve 2013-2015 yılları arasında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Yatırım ve Emlak Dairesi’nde vakıf uzman yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde muhasebe alanında araştırma görevlisi, 2019 yılında öğretim görevlisi olarak çalışmış ve İngilizce İşletme Programı’nda Muhasebe İlkeleri, Finansal Tablolar Analizi, Denetim, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi derslerini vermiştir. Muhasebe ve finans alanlarında ulusal ve uluslararası bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır. 2021 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır. Akabinde özel hastanelerde finans uzmanı ve kurumsal risk yönetimi yöneticisi olarak çalışmıştır. Büyük veri ve iş analitiği ile panel veri analizi konularında sertifikalara sahiptir. Araştırma alanları; uluslararası muhasebe standartları, finansal tablolar analizi ve finansal bilginin kalitesidir.

E-posta: [email protected]

 

     
 

 

Arş. Gör. Zeynep BAYSAL 

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik bölümünde tamamlamıştır ve yüksek lisans tezinde sanal örgütler üzerine çalışmıştır. An itibariyle Anadolu Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon programında doktora eğitimine devam etmektedir. Doktora tezinde kurumsal mantıklar ve profesyonel yöneticilik konuları üzerine çalışmaktadır. Ayrıca sanal örgütler üzerine makale ve kitap bölümü yayınları bulunmaktadır. İlgilendiği araştırma konuları arasında örgüt kuramları, sanal örgütler ve stratejik yönetim yer almaktadır.

E-Posta: [email protected]