İşletme (İngilizce)

Misyon ve Vizyon

 

Misyonumuz

Bölümümüzün misyonu, Türk toplumunun ve OSTİM Teknik Üniversitesinin sahip olduğu değerleri temel alarak, ulusal gelişmenin yenilikçi ve işbirlikçi üretimle sağlanabileceğine inanan, toplumsal faydayı önemseyen, farkındalığı yüksek, bütünsel ve sistem düşüncesine sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, alanında uzman yönetici lider vasfına sahip girişimciler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünün vizyonu, nitelikli eğitim, araştırma ve işbirlikleri ile sanayi-üniversite işbirliğinin en iyi gerçekleştiği bir deneyimsel eğitim mekanı olmak, geleceğin nitelikli lider yönetici ve girişimcilerini yetiştirmek ve bilimsel ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.