İşletme (İngilizce)

Farklılıklarımız

Farklılıklarımız

 • Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin çeşitli birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

 • Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

 • Fark Yaratan Dersler

OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü eğitim-öğretim programında, temel fark yaratan ders işyeri deneyimi dersidir. Eğitim-öğretim döneminin ikinci yılından itibaren işyeri deneyimi dersi kapsamında öğrenciler, OSTİM bünyesinde ve Ankara’da belirlenen işletmelerde teorik bilgilerini uygulamalı olarak test etme ve deneyimleme imkanı bulacaklardır.

Ayrıca öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler de programımızda yer almaktadır.

 •  Fark Yaratan Uygulamalar

OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü eğitim-öğretim programının sekizinci yarıyılında, öğrencilerimiz sadece proje çalışmalarını yürütecekler ve işyeri deneyimi uygulaması kapsamında seçmiş/seçilmiş oldukları işletmede faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bu sayede, eğitim sürecinin son döneminde öğrencilerimizin işe alışma süreçleri kolaylaştırılmış olacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz edindikleri tüm bilgi, beceri, yetenek ve kabiliyetleri işyeri deneyiminde firmaya aktarabilecekler, deneyebilecekler, bilişsel ve davranışsal anlamda varsa gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir. 

Eğitim Yöntemlerimiz

 • Alan Çalışması
 • Ders ve Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • İşbirliğine Dayalı Öğrenme
 • İşyeri Deneyimi
 • Mesleki Faaliyet
 • Ödev
 • Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
 • Problem Çözme
 • Proje Temelli Öğrenme/Proje Hazırlama
 • Rapor Yazma
 • Seminer
 • Simülasyonla Öğrenme
 • Sosyal Faaliyet
 • Teknik Gezi
 • Tez Hazırlama
 • Vaka Analizi/Drama/Rol Oynama
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Yerinde Uygulama