İşletme (İngilizce)

Hoş Geldiniz

Sevgili Öğrencilerimiz,

OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme ailesine hoş geldiniz!

Öncelikle sizlere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ailesi olarak sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Bölümümüzdeki tüm faaliyetlerin, üniversitemizin ve fakültemizin belirlediği ilkeler çerçevesinde, karşılıklı saygı ve sevgi, adalet, etik ve hukuk ilkeleri gözeterek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ise sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı önceleyen, yetenek gelişimine önem veren, yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimcilik kapsamındaki faaliyetleri destekleyen, vaka temelli bir yapıyla ve sistem yaklaşımıyla sürdürülmesi hedefimizdir.

İşletme bölümü olarak, siz değerli öğrencilerimizin finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim ve pazarlama konuları ile temel işletme fonksiyonları konularında temel bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmanızı, öncelikle yetişmiş birer girişimci olarak kendi işletmelerinizi kurmak ve onları küresel anlamda değerli kılmak için gerekli ve yeterli inisiyatife ve donanıma sahip olmanızı, geleceğin işletme sahipleri ve yöneticileri olarak çalıştığınız işletmelere, sektörlere ve ülkemize ve tüm dünyaya yüksek derecede katkılar sağlayan girişimciler ve yöneticiler olmanızı hedefliyoruz.

Bugünün işletme dünyasında yenilikçi, yaratıcı ve değer üreten çalışan ve yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, tasarımladığımız işletme lisans müfredat programı çerçevesinde alacağınız eğitimle ve edineceğiniz bilgi, yetenek ve becerilerle geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve problemlerini çözebilecek bir yapıya evrilmenizi önemsiyoruz. Bu amacı gerçekleştirirken işyeri deneyimine özel önem verdiğimiz özellikle işaret etmek isteriz.

Üniversitemize katıldığınız ilk andan itibaren sektörü tanıma konusunda akranlarından önde olacak olan siz değerli öğrencilerimiz, işletme lisans programının ilk iki yılında zorunlu ve altyapı derslerini alacak ve ikinci sınıftan itibaren derslerin bir kısmını akademik program kapsamında bizzat işletmelerde yürütme imkanına sahip olacaktır. OSTİM bünyesinde bulunan işletmelerin yanında Ankara’nın diğer önde gelen işletmeleri ile de yapılan protokoller çerçevesinde teorik bilgiler yaşanan deneyimlerle bütünleştirilecek ve mezuniyet sonrası için gerçek deneyim, yetenek ve bilgi bütünleşmesi sağlanabilecektir.  Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise seçmeli dersler kapsamında alacağınız farklı derslerle Finans, Muhasebe, Yönetim, İnsan Kaynakları, Hizmet, Üretim ve Sanayi, Yüksek Teknoloji Firmaları, Uluslararası İşletmeler, Savunma Sanayi, Yenilik, Girişimcilik, Kamu, Sivil Toplum Kuruluşları, İşletme Analitiği ve Yapay Zeka, Sağlık ve Lojistik gibi alanlarda derinleşebileceksiniz. Bu kapsamdaki dersleri kendi fakültemizden ya da diğer fakülte ve/veya yüksekokullardan ilgi alanlarınıza göre alabileceksiniz. Çift ana dal ve yan dal kapsamında da istekli olanlar ve gerekli şartları taşıyanlar işletme alanı dışında da uzmanlık ve yetenek kazanabileceklerdir.

Programımız 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ile başlayacaktır. Bölüm müfredatımızın her yıl yeniden değerlendirilecek ve geliştirilecek güncel haline ve ders programımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yarının işletmelerinde aranan niteliklere sahip bireyler olmak için OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’ne katılmaktan ve ilk mezunları arasında yer almış olmaktan tüm yaşamınız boyunca gurur duyacağınızı biliyor olmanın rahatlığı içerisinde size hoş geldiniz diyoruz. Sağlık, huzur ve başarılar dileriz.

Doç. Dr. Hamide Özyürek

Bölüm Başkanı